Solceller på vår villa i Blekinge

classic Classic list List threaded Threaded
84 meddelanden Alternativ
12345
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solceller på vår villa i Blekinge

Arne
This post was updated on .
Jamen då kanske det inte är så dumt med produktionssäkringar, när det är gratis och speciellt som ni vill behålla dagens klena 16A mätarsäkringar.

Men har ni satt något som stöder panelerna på halva längden?, alltså för de paneler som är i landskap och har klämmorna på kortsidan.  Det kan väl inte ha funnits något som hindrade er att göra det? Prova att trycka lätt med tummen på halva längden av en panel och se hur litet kraft det behövs för att böja en panel som en banan.

Litet tråkigt att komma igång denna årstid eftersom knappt någon produktion, men ni är väl rustade inför våren.Här ett urklipp ur Uddevalla Energis regler för Produktionsanläggningar.
Där visas avsäkring för lokal produktion och är väl då "produktionssäkringar". Men sådan har väl alla som har solcellsanläggning, brukar vara automatsäkring så kallad dvärgsäkring. Eller ska du ha porslingsäkringar(Diazed) där?  Eller ska du ha en elmätare för förbrukning och ytterligare en för produktion, båda ägda av ditt elnätsbolag?
ÖL = Överlastskydd
KS = kortslutningsskydd

Vår dvärgssäkring från växelriktaren sitter alltså nedströms mätarsäkringarna, medan mattiasc kopplar sin dvärgsäkring(eller blir det Diazed?) från växelriktaren uppströms mätarsäkringarna.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solceller på vår villa i Blekinge

mattiasc
Arne wrote
Jamen då kanske det inte är så dumt med produktionssäkringar, när det är gratis och speciellt som ni vill behålla dagens klena 16A mätarsäkringar.

Men har ni satt något som stöder panelerna på halva längden?, alltså för de paneler som är i landskap och har klämmorna på kortsidan.  Det kan väl inte ha funnits något som hindrade er att göra det? Prova att trycka lätt med tummen på halva längden av en panel och se hur litet kraft det behövs för att böja en panel som en banan.

Litet tråkigt att komma igång denna årstid eftersom knappt någon produktion, men ni är väl rustade inför våren.Här ett urklipp ur Uddevalla Energis regler för Produktionsanläggningar.
Där visas avsäkring för lokal produktion och är väl då "produktionssäkringar". Men sådan har väl alla som har solcellsanläggning, brukar vara automatsäkring så kallad dvärgsäkring. Eller ska du ha porslingsäkringar(Diazed) där?  Eller ska du ha en elmätare för förbrukning och ytterligare en för produktion, båda ägda av ditt elnätsbolag?
ÖL = Överlastskydd
KS = kortslutningsskydd

Vår dvärgssäkring från växelriktaren sitter alltså nedströms mätarsäkringarna, medan mattiasc kopplar sin dvärgsäkring(eller blir det Diazed?) från växelriktaren uppströms mätarsäkringarna.
Inga stöd på långsidan, det hade såklart gått att sätta något där.

Det passar bra med lite produktion för jag var inte riktigt beredd att det skulle gå så snabbt när allt blev godkänt. Valde tibber nu för att prova lite hur det känns. Verkar ha trevliga integreringar mot både Teslan och Fronius.

Elbolagets mätare är bytt till en kombinerad mätare som mäter både upp och ner.

Dessutom sitter det en Fronius Smart Meter på förbrukar sidan. Det var lite lättare att få plats med den fysiskt där.

Vi gjorde exakt som original bilden, det är första gången för oss(och Eon känns det som) och vi vill det ska bli 100% rätt.
Vi monterade Diazed 25A ÖL säkringar och Diazed 25A för avsäkring för lokal produktion.

I skåpet i gatan sitter 35A serviceledningssäkringar.

Eon och deras installatör Nordic One tittade inte ens på DC sidan så man hade kunnat göra nästan vad som helst där.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solceller på vår villa i Blekinge

mattiasc
En frågeställning som man kan ta med sig är hur man ska koppla in batteri ihop med produktionssäkring?
Ett batteri både producent och förbrukare...
En lösning på det problemet är då tex solarwatts variant där dom kopplar in sig direkt på DC strängarna för att ladda batteriet.

Personligen var det intressant att göra ombyggnaden, men man får vara beredd på att det tar ett antal timmar.

Om/när det kommer effekt baserad debitering för förbrukningen är ju denna typen av ombyggnad onödig.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solceller på vår villa i Blekinge

Arne
Intressant spörsmål.
Jag tänker på din undrar om produktion och förbrukning över produktionssäkringar.

Ett lagringsbatteri är tänkt att laddas med elenergi likström från solcellerna på taket. Alltså för att ladda batteriet behövs då ingen omvandling AC till DC. Då kan det endast vara frågan om produktion över produktionssäkringarna.

Men jag tror mig ha läst att vissa växelriktare har möjlighet att ladda lagringsbatteriet med AC från allmänna elnätet, dvs har då också en AC-DC omvandlare. Men jag är inte insatt i det.
Då skulle det alltså gå att förbruka över produktionssäkringarna. Men om förbruknings-effekter inte är högre än motsvarande mätarsäkringsstorlek, kan nog elnätsbolaget acceptera det.
Sedan klara nog en sådan AC-DC omvandlare för batteriladdning inte hur hög effekt som helst, och av det skälet kan  förbrukningsströmmen över produktionssäkringarna klara sig under mätarsäkringsstorleken.

Växelriktaren Fronius Symo Gen24 10.0 Plus i databladet där står det att den har max. AC-laddeffekt 10 kW, motsvarande 14,4 A på varje fas. Då måste den ha en AC-DC-omvandlare. Det borde då gå att ladda lagringsbatteriet med ström från allmänna elnätet.
12345