7,2 kW mot öster och väster

classic Classic list List threaded Threaded
122 meddelanden Alternativ
1 ... 4567
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Fick min första utbetalning från emulsionen för elcertifikat.

Utbetalningen var på 1060 kr för alla elcertifikat jag tilldelats hittils.

Det verkar som de betalar ut i början av varje år.

http://www.emulsionen.org/produkter/smarta-elmatare-for-solceller/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
1 ... 4567