7,2 kW mot öster och väster

classic Classic list List threaded Threaded
122 meddelanden Alternativ
1234 ... 7
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

7,2 kW mot öster och väster

nelos
Nu när anläggningen än inkopplad till elnätet börjar det gå att ta fram driftdata för solcellsprojektet.

(Projekttråd: http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Solcellsanlaggning-7-2-kW-riktat-mot-oster-och-vaster-td5001237.html )

Idag var första dagen då jag körde med båda strängarna efter några dagars experiment med bara en sträng.
Total energiproduktion under den ganska soliga dagen blev drygt 35kWh.

Jag har kopplat upp växelriktaren till "Piko Solar Portal", så det går lätt att få ut driftdata i diagramform:
http://www.piko-solar-portal.de/

Kostal Piko 5.5 har en ethernetport som man enkelt kan koppla upp mot sitt hemmanätverk,
och man kan konfigurera växelriktaren så att den automatiskt skickar upp loggarna till Kostals webbservrar.

Det går att ställa in växelriktarens rapporteringsfrekvens mellan 1 och 6, som jag antar är antalet gånger per dag som växelriktaren kopplar upp sig mot servrarna.

Växelriktarens default-inställning är att använda DHCP för att få en IP-adress, och det är det som de flesta hemma-routrar använder, inklusive min.
Så det var bara att koppla in en ethernetkabel från växelriktaren till routern/brandväggen,
och sedan kunde man koppla upp sig till växelriktarens webbserver för att konfigurera uppkopplingen mot Internet.

Det gäller att komma på vilken IP-adress som växelriktaren tilldelats för att kunna komma åt den,
jag gick in i routerns administrationsgränssnitt för att se vilken adress den fått.

Sedan behövs några ytterligare konfigurationsändringar för att koppla upp sig mot Kostals servrar.

Här är dagens produktion som en effektkurva:Produktionen började ca 04.00, och slutade ca 21.30. Maximal effekt var ca 4,6kW, och det gav 35kWh under dagen.
Produktionsminskningen kl 10 beror på ett träd som skuggar, skall se om det går att åtgärda på något sätt.

Här är energiproduktionen timme för timme under dagen:
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Idag var det molnigt på eftermiddagen med regn på kvällen så energiproduktionen kommer stanna på ca 24 kWh idag.

Men mitt på dagen provade jag vilken maximal effekt solpanelerna ger totalt.
I mitt fall kommer effekten aldrig att nå upp till märkeffekten på solpanelerna (7,2kW) eftersom panelerna är riktade (nästan) rakt mot öster respektive väster.

Jag har gjort en beräkning som angav att den maximala effekten skulle ligga på ca 5,2 kW.

Det värdet verkar stämma hyfsat bra som ett riktvärde, men jag ligger faktiskt en bit högre i verkligheten.
Den högsta uteffekten idag var 5377W, och det innebär ju att effekten från solpanelerna ligger ännu högre, ca 5,6kW enligt siffrorna nedan.

Här är en skärmdump av växelriktarens information:Växelriktaren är en Kostal Piko på 5,5kW, och det verkar som piko 5.5 var bra dimensionerat för anläggningen,
med dagens rekordnotering finns det en marginal på 123W tills märkeffekten uppnås på AC-sidan.

Den maximala effekten uppnås bara under korta stunder då solpanelerna inte är så varma,
och solen kommer fram efter att ha varit bakom ett moln.
Sedan värms panelerna upp ganska snabbt, så efter någon minut har effekten minskat.

Högst effekt kommer kunna nås vid sommarsolståndet, och det skall vara kallt ute samtidigt som solen skiner.
Men det är inte så långt kvar till sommarsolståndet så jag räknar inte med några stora skillnader mot dagens toppnotering.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Här finns driftdata för anläggningen på "Piko solar portal":

http://www.piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=a58bd0cf-0881-423f-8c50-c933a3e3fd37

För att se driftdata, välj fliken "Yield and Power".


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Idag blev det nytt rekord för energiproduktionen under en dag, som slog det tidigare en vecka gamla rekordet på 35 kWh.

Totalt producerade anläggningen 39,76 kWh under dagen, dvs  5,5 kWh/kWp.

Här är slutresultatet:En soligt men sval dag gjorde att produktionen blev hög.

Jag hade hoppats på att gå över 40 kWh, men det blir nästa gång...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

calle
Hej
 
Slog också rekord idag. 83.02kWh på en 11.66kW anläggning det blir 7,12kWh/kWp. Detta på en anläggning som lutar 45grader, 175 grader i Stockholm. En nästan optimal installation. Inte mycket skuggnings så här års.
 
Om man räknar på dina riktningar så borde det bli 5,5/0,75= 7,33. Inte allt dåligt. Kan inte vara mycket skuggning då. Det kan du vara mycket nöjd över.
 
Sent: Wednesday, June 05, 2013 10:51 PM
Subject: Re: 7,2 kW mot öster och väster
 
Idag blev det nytt rekord för energiproduktionen under en dag, som slog det tidigare en vecka gamla rekordet på 35 kWh.

Totalt producerade anläggningen 39,76 kWh under dagen, dvs  5,5 kWh/kWp.

Här är slutresultatet:En soligt men sval dag gjorde att produktionen blev hög.

Jag hade hoppats på att gå över 40 kWh, men det blir nästa gång...Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/7-2-kW-mot-oster-och-vaster-tp5001810p5001818.html
To start a new topic under Solcellsanläggningar - Drift och underhåll, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Din dagsproduktion på 7,12 kWh per installerad kW är riktigt bra.

Ja, öst-väst-installationen fungerar bra. Idag kom jag faktiskt över 40kWh-gränsen, produktionen blev 40.22 kWh. (5,6kWh/kWp)

Får jag bara bort trädet skulle det kunna bli några kWh till...

Här är dagens effektkurva som är relativt jämn förutom trädskuggningen vid kl 10:Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

filip71
Dagens rensopade himmel gjorde också susen på mina anläggninar PV2 som är en 2,88kWp sydlig och 2kWp östlig gav 28,6kWh (5.869kWh/kW) och PV3 som är rent östlig på 2,4kWp gav 11,7kWh (4.9 kWh/kW). Men det var ju rensopad himmel, svag vind och ganska varmt så det blev faktiskt inte något rekord som igår som var betydligt molnigare men svalare och fick då 6.3 kWh/kWp eftersom den körde på 3996W som mest mot dagens max på 3768W. Men snygga kurvor blev det...
---

---

---
Hacket runt 14:20 på PV3 beror nog på att den nordliga strängen blir delvis skuggad av skorsten...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Ja, snygga kurvor är det, mest produktion blir det när effektkurvan är jämn och slät.

Jag lyckades få upp dagsproduktionen en bit till under veckan, till 40,75 kWh dvs 5,66kWh/kWp.

Veckoproduktionen blev 215 kWh dvs nästan 30 kWh/kWp

Här är ett stapeldiagram  över veckoproduktionen i absoluta tal:
Här är samma diagram, fast normerat mot systemets toppeffekt, så y-axeln har annan gradering:Slutligen en graf över hela veckans produktionseffekt:Fredagen hade högst produktion, och då är också effektkurvan som slätast.

Taggiga effektkurvor -> lägre produktion.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Produktionen för juni blev totalt 878,5 kWh, dvs 122kWh/kWp.
Inte långt ifrån 900kWh alltså, ska bli intressant att se om det går att få 900kWh någon månad.

Här är en graf som visar produktionen dag för dag:


Här är samma graf, fast normerad mot den installerade effekten på 7,2kW:


Den högsta dagsproduktionen var 40,75 kWh den 7:e juni dvs normerat 5,7kWh/kWp.

Den lägsta dagsproduktionen var 10,76kWh den 13:e juni, dvs normerat 1,5 kWh/kWp.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Juli månads solelproduktion är nu avslutad så det är dags att summera.

Produktionen blev totalt 882 kWh under juli månad, normerat mot installerad effekt blir det 122,53kWh/kWp.
Inte långt från 900 kWh alltså.

Här är grafer som visar dagsproduktionen:Den högsta dagsproduktionen var 38,91 kWh den 1:a juli dvs normerat 5,4kWh/kWp.
Den lägsta dagsproduktionen var 9,45 kWh den 30:e juli, dvs normerat 1,31 kWh/kWp.

Här är årsstatistiken med två månaders produktion:
Den totala produktionen från systemet sedan driftstart i slutet av maj är 1849 kWh.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Nu har det träd som skuggat anläggningen fällts, så det kommer innnebära betydligt förbättrad produktion:Trädet stod inne på grannarnas tomt, så därför har jag inte fällt det förrän nu,
men grannarna var positiva till att fälla trädet om jag skötte fällningen åt dem.


Mitt i sommaren hade trädet mindre inverkan jämfört med den totala produtionen, här är en produktionskurva från en solig dag mitt i sommaren:


 


Men nu i september står solen så lågt att trädet skuggade lägre tid.
Skuggningen varade i ca 3 och en halv timme(!), och utgjorde ett mycket stort produktionsbortfall.
Här är en produktionkurva från mitten av september:

 

Jag uppskattar att upp emot 1/3 av produktionen gick förlorad pga trädet.

Så nu kommer mina produktionssiffror att förbättras kraftigt.


Det finns ett till träd kvar som står i samma riktning som det fällda trädet, men det står betydligt längre bort så skuggningen komme bli kortvarig.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Idag var det soligt på morgonen, så jag fick ut en effektkurva utan granen som skuggade.
Men den andra granen som står längre bort i samma riktning finns kvar.

Här är resultatet, klart bättre:Men, det är fortfarande ett produktionsbortfall.
Det får dock vara för tillfället.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Passerade idag 3000 kWh sedan starten för lite drygt fyra månader sedan.
Här är en skärmdump nu på kvällen:Hade trädet inte funnits där så hade 3000 kWh passerats på mindre än fyra månader.

Det ska bli intressant att se vad årsproduktionen kommer bli,
skulle vara mycket nöjd om årsproduktionen blev 6000 kWh på min öst/väst-installation med (ännu) ett skuggande träd.

Det finns möjlighet att nå dit, jag har jämfört med hur solinstrålningen fördelade sig under året på en annan installation:
http://www.piko-solar-portal.de/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=2f7b72a4-87f2-483c-9fd9-9a48c14aa3ad

För den installationen producerades 51% under juni, juli, augusti och september, och resterande 49% under resten av året.

Fast det är kan ju skilja jämfört med en söderinstallation.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Har tittat på effektkurvan för vår anläggning och jämfört monlfria dagar.
Väljer man ut sådana dagar ser man tydligt hur skuggning och takvinkel påverkar produktionen.

Än så länge har jag bara statistik för fyra och en halv månad, men det är ändå intressant att jämföra de molnfria dagarna under året.


Här är fem (nästan) molnfria dagar i tidsordning:Men ser tydligt skugging mellan kl 06 och 07, skuggning 07.30 samt det stora trädet (träden) vid 10-tiden.

Det stora trädet jag fällde är med på de fyra första effektkurvorna, men inte den sista.

Ska bli intressant att jämföra då jag har ett helt års mätvärden.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Oktober månad är slut, här är månadens dagsproduktion:Totalt blev det 205 kWh, dvs 28,5 kW/kWh.

Månadsproduktionen sedan driftstart, juni till oktober ser ut så här:
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Nu när elmätaren är installerad kan man se exakt hur mycket el som skickas ut på elnätet.

Här är mätvärden dag för dag för den del av oktober som det finns mätvärden för:Minsta enhet verkar vara 1/2 kWh, så vissa dagar rapporteras inmatningen till 0.

Nu kan jag för första gången räkna ut min egenutnyttjandegrad.

Under den period i oktober som jag har mätvärden för var den totala produktionen 126 kWh enligt växelriktaren.
Enligt elmätaren var utmatad energi till elnätet 63kWh under samma period.

Och den energi som inte matas ut till elnätet måste vi ha förbrukat själva, så det innebär att egen användning = 126-63 kWh = 63kWh.

Totala produktion: 126 kWh
Utmatad energi: 63kWh
Egen användning: 63kWh

Man kan då beräkna egenutnyttjandegraden:

        Egenutnyttjandegrad = egen användning/total produktion

Under denna period blir då egenutnyttjandegrader 63/126 = 50%.

Vi har alltså förbrukat hälften själva av den energi vi producerat.
Men det är under en gråmulen oktobermånad.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Nu har vintern kommit, eller iallafall den första snön:Dags-produktionen har gått ner till nästan noll nu när panalerna täcks med snö.
Men sett över ett helt år spelar snön mindre roll, det är ändå så pass låg produktion under december
eftersom dagarna är korta och solen står lågt.

Under november blev produktionen bara mellan 1 och 2 procent av min beräknade årsproduktion,
och under december står solen ännu lägre.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Jag har lagt in produktionsdata för alla dagar sedan 1:a juni 2013 i ett diagram.

Här är resultatet fram till idag:


Hade inte solcellerna varit snötäckta skulle man nog kunna skymta att dagsproduktionen hade börjat öka.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

nelos
Har nu tagit bort mer än 1 dm snö från panelerna med en nyinköpt snöraka:Det var ett lager av is och snö på panelerna som inte ville gå bort endast med rakan, så här ser det ut:Men det behövs nog inte mycket sol för att smälta islagret, en dag nära noll med sol så borde det lösa sig.
Och håller man efter borde det inte behöva bli något islager.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 7,2 kW mot öster och väster

calle
Ett litet klurigt problem som du snart kommer att få är att snön smälter och rinner ner emot kanten av modulen. Den kanten är kall!
Där så fryser vattnet och bildar en isvalk. Den blir oftast så pass stor att den går in över den nedersta solcellen på modulen och släcker ner den.
Eftersom du har vertikalt monterade paneler så kommer alla de tre slingorna i modulen (de har oftast 3) att stängas av pga isen över den nedersta cellen.
Det är ju den sämsta cellen i slingan som bestämmer.
Hade du istället haft liggande moduler så hade bara en slinga stängts av och du fått 2/3 effekt isället för 0!!
 
Det blir bara till att vänta några varma dagar till så smälter även denna isvalk bort.
Rekommenderar inte att använda rakan, man måste slå ganska hårt för att isen skall lossna och panelerna är ju av glas!
Denna vintern då man är lite mer luttrad så kommer jag låta snön ligga och vänta på värmen.
 
Tänk på att snön kommer med hög fart när den väl lossnar. Läste att någon fått sin bil krossad då den stod parkerad nedanför taken när snön/isen lossnade!!! Ett snöras skydd hade monterats men det räckte inte.
 
Sent: Sunday, January 19, 2014 10:08 PM
Subject: Re: 7,2 kW mot öster och väster
 
Har nu tagit bort mer än 1 dm snö från panelerna med en nyinköpt snöraka:Det var ett lager av is och snö på panelerna som inte ville gå bort endast med rakan, så här ser det ut:Men det behövs nog inte mycket sol för att smälta islagret, en dag nära noll med sol så borde det lösa sig.
Och håller man efter borde det inte behöva bli något islager.Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/7-2-kW-mot-oster-och-vaster-tp5001810p5002793.html
To start a new topic under Solcellsanläggningar - Drift och underhåll, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
1234 ... 7