Köpare av solel

classic Classic list List threaded Threaded
89 meddelanden Alternativ
12345
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Köpare av solel

Westcoast
This post was updated on .
Jag tar mig friheten att en tråd för det document Henrik.L så snyggt börjat sammanställa med priser hos elköpare. Låt oss hjälpas åt att uppdatera och hålla det så komplett som möjligt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
Absolut ok... tänkte att det borde ha en egen tråd.

Gör den till livelänk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1frGB8aGiBp3qxZG-v2hgI5oZdkI7LOnfb7AWhYxBehU/edit?pref=2&pli=1#gid=0

Alla som har länken kan redigera. Det går att återskapa gamla versioner, men ångraknappen är ett bra verktyg! (ctrl+z)

Om alla hjälper åt att hålla det uppdaterat när man springer på ny info eller för fler företag så kommer det bli fina fisken.

Vill ni länka vidare utan att ge möjlighet till redigering så använd denna länk:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1frGB8aGiBp3qxZG-v2hgI5oZdkI7LOnfb7AWhYxBehU/pubhtml?gid=0&single=true

Vill ni bädda in den i en sida kan ni göra det via iframes me följande kod:

<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1frGB8aGiBp3qxZG-v2hgI5oZdkI7LOnfb7AWhYxBehU/pubhtml?gid=0&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false"></iframe>
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
En sak till. Färgkodningarna i arket visar de bästa och sämsta priserna och det sker automatiskt när ni matar in värden där. Är det timspotspris så länka till cellen med det uppe på rad 2 så uppdateras det automatiskt om man ändrar timspotpriset.

Ange datum när ni uppdaterar något. Datumen blir röda om det är äldre än ett år.
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
Vi var just inne två stycken och redigerade samtidigt och det gick riktigt bra :-)
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Bengt Stridh
In reply to this post by Westcoast
Bra början! Det finns ca 120 elhandelsbolag i Sverige så det är ett hästjobb att hålla reda på aktuella priser hos alla. Bra om alla kan hjälpas åt.

Förslag
1. Använd spotpris för sommarmånaderna 2015 istället för 2013-2015. Spotpriset har sjunkit under dessa år och det är väl troligast att spotpriset under ett år är närmast det från föregående år.
2. Det är rätt att vikta spotpriserna för de månader och tider som har mest solelproduktion. Ange vilka månader som menas med sommarmånaderna så blir det tydligare vilka månader som menas. Skriv exempelvis som maj-aug 2015.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
Yes... det är bara en början och via crowd sourcing-konceptet så kan det bli bra... i alla fall något att utgå ifrån och det är ju intressant för alla, även färdiga anläggningar. Sedan är frågan om formatet är det snyggaste men det är kort startsträcka. :-)
Det ska bli intressant att se om engagemanget leder till kvalitet ;-)

Jag skrev sommarhalvåret och under kommentaren (som kommer fram om man hovrar på celler med en svart hörnmarkering) specificerar vilka månader, dvs april till sept, de 6 bästa månaderna.

Ja kan till viss del hålla med dig om att det borde bli som det senaste året, men 2015 var en exceptionellt år och är det en outlier så är det lite farligt att jämföra med det, men vill man testa vad det ger så kan man ändra själv i arket, bara man ändrar tillbaka när man är färdig :-)

Årsmedlen är för sommarhalvåret och dagtid är:
2013 - 33,7 öre
2014 - 29,7 öre
2015 - 17,1 öre

Jag lägger in det som info i arket
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Bengt Stridh
In reply to this post by Westcoast
När det gäller spotpriset skulle man vilja veta snittpriset 25-30 år framåt i tiden men det är omöjligt att veta. Därför tycker jag att spotpriserna ska visa nutid eftersom det inte finns något som tyder på spotpriserna ska öka till 2013-2014 års nivåer under 2016. Priserna under februari-april 2016 har varit lägre än 2015.

Bixia trodde så här för ett år sedan: ”i Bixias grundscenario räknar Bixia med att elpriset kommer att ligga på i snitt 26 öre per kWh mellan 2016 och 2019. År 2020 räknar man med att snittpriset stiger till 30 öre för att vara uppe i cirka 40 öre år 2030.” Sedan den prognosen gjordes för 2016-2019 har spotpriserna i genomsnitt legat på 24 öre/kWh eller lägre för alla månader utom januari 2016, så hittills har spotpriserna legat klart under Bixias prognos.

Spotprisernas förhållandesvis låga nivåer visar att på sikt kommer hög egenanvändning att bli viktig för ekonomin. Egenanvänd el har samma värde som den rörliga andelen av priset för köpel. Såld överskottsel kommer på sikt att gå mot Nord Pool spotpris. Värdet av elcertifikaten är osäker efter 2020. Livslängden för skattereduktionen för överskottsel vet vi inget om i dagsläget.  
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
This post was updated on .
Så sant som det är sagt.

Kollade upp priserna dagtid för april och maj 2013-2016:

2013
36,7 öre

2014
24,8 öre

2015
23,2 öre

2016
21,7 öre

Totalmedel
26,8

Regn spelar stor roll...
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
Ni har säkert full koll på kontrollrummet, men för er som inte hittat den så är den väldigt pedagogisk vad det gäller elproduktionen, konsumtionen och marknaden...

http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
In reply to this post by Bengt Stridh
Kom på att givetvis är det välkommet att mata in saknade elbolag även om man inte har någon direkt info. Som Bengt säger så finns det en massa som inte är listade än, och vet vi att de finns men saknar info så är det lättare att leta.
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Bengt Stridh
In reply to this post by Westcoast
Elpriskollen har en lista med 122 elhandelsbolag och deras webbplatser: http://www.ei.se/elpriskollen/elbolag/ 


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
This post was updated on .
Jag lade in dessa i listan, dock utan information.

Byggde ett litet formulär (som inte är kopplat till listan) som man skulle kunna skicka in till elbolag för att inte glömma bort någon fråga. Vad tror ni om det?

https://docs.google.com/forms/d/1YPCm557Te7aAMBj3KmkU7q58H9OYX9nbjGuglgQ6rw4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Finns som kortlänk:
http://goo.gl/forms/ZYGXdZQiQny3h62s2

11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

TommyE
Tydliggör att vi vill ha priser exkl moms, momsen ser vi inte då den går direkt till skattemasen.
Du frågar efter ursprungsgarantier 2 ggr, engång för sig själv och engång tillsammans med elcertifikat.

Ser bra ut.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
Bra, fixat det.
Använd gärna länken när ni tar kontakt med bolag.
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
Gjorde lite förändringar i googlearket.

- Bolag som kräver att man finns i deras elnät får rött i den kolumnen
- Bolag som inte kräver att man köper el av dem får grönt i den kolumnen
- Lister med rubriker är klistrad så man hela tiden kan se kolumnrubrikerna även om man skrollar ned långt i listan
- Jag har sorterat om den i fallande prisordning, vilket är ett manuellt arbete varje gång.
    - uppdatera med de data du hittat
    - markera alla celler med elbolagsdata, typ a5:k100
    - Välj Data/sorteringsintervall och sortera på kolumn c i fallande ordning. Blir det tok så ångra med ctrl-z
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
In reply to this post by TommyE
Försöker nu mata in vad bolagen tar för försäljning av el till kund och inkludera abonnemangsavgiften. Den skiljer sig visst åt något oerhört. Fortum kommer upp över 1000 kr per år bara för att man vill köpa bra miljövalsel... galet! Sedan ger de endast spotpris på producerad solel...

Så... fyll gärna i dessa "dolda" kostnader när ni är inne och petar...
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Bengt Stridh
This post was updated on .
In reply to this post by Westcoast
Föreslår att du förtydligar att abonnemangavgiften gäller för uttagsabonnemang, det vill säga för köpt el.

Skriv också en text att för det inmatningsabonnemang man behöver när man säljer el är det ingen årlig avgift om man har högst 63A säkringsabonnemang, högst 43,5 kW inmatad effekt och är nettokonsument av el under ett kalenderår, enligt ellagen.

I ellagen 4 Kap. 10§ står det ”En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.”

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

magneten
För info så är imatningsabbonemanget gratis hos ellevio upp till 63A även om man är Nettoproducent!

 (förutsatt att det sker via det vanliga inmatningsabbonemanget/säkringen)
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Henrik.L
In reply to this post by Bengt Stridh
Yesm uppdaterat. I rubriken och som anteckning (vilket krävs att man hovrar över cellen)
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Köpare av solel 2016

Bengt Stridh
In reply to this post by magneten
magneten wrote
För info så är imatningsabbonemanget gratis hos ellevio upp till 63A även om man är Nettoproducent!

 (förutsatt att det sker via det vanliga inmatningsabbonemanget/säkringen)
Även Fortum har haft så tidigare, har inte kollat hur det är i nuläget. Ellagen säger att nätägaren har rätt att ta ut en abonnemangsavgift om man är nettoproducent, men det är inget tvång för nätägaren att göra det.

Man kan tycka att det är ett onödigt krav att man måste vara nettokonsument.
12345