Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

classic Classic list List threaded Threaded
76 meddelanden Alternativ
1234
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Westcoast
Goteborg har precis ändrat reglerna så om de ligger på tak och följer taket behövs numera inget bygglov. Jag hade en ansökan inne, men de kontaktade mig och frågade om jag ville dra tillbaka den pga de ändrade reglerna som skulle komma inom någon vecka. När beslutet I fullmäktige fattats avskrevs min ansökan om bygglov. Snyggt skött av handläggaren. :-)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

callec
Men så var det redan för två år sedan när jag byggde.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Westcoast
Calle C, då har de ändrat I mellanperioden, för de var extremt tydliga med att bygglov krävdes när jag började min resa. Beslutet togs i april. Kolla fullmäktige eller googla på det så hittar du underlag för beslutet. Oavsett, du har en fin anläggning och ingen lär jaga dig och nu är det "ordning" på vår kommun, så allt är ju ordnat till det bästa...  
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

TommyE
 I Kiruna behövs inte bygglov om inte byggnadens karaktär ändras väsentligt

I två olika mail har jag fått två olika tolkningar.
1. Solpaneler kan anses vara att ändra taktäckning och då anses det vara en väsentlig ändring - bygglov krävs.
2. Om panelerna monteras platt mot taket, så kan det inte anses väsentligt ändra byggnadens karaktär, jag kan inte tolka att bygglov krävs i det fallet.

Jag tolkar att hon som svarade andra gången har rätt. Dom hade då fått någon månad mer betänketid. Jag frågade inte en tredje gång.
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Hälsinge solceller
In reply to this post by nelos
Detta gäller för Bollnäs kommun:

Solceller och solpaneler
Inom detaljplanerat område krävs bygglov om solfångare/solceller placeras:
 
på tak men inte parallellt med takfallet
på fasaden
på byggnad med skyddsbestämmelser
Byglov krävs inte om solfångarna/solcellerna placeras:

utanför detaljplanerat område
stående fritt på marken
platt på taket, parallellt med takfallet (gäller ej byggnad med skyddsbestämmelser)

Hälsinge solceller säljer, monterar och installerar solceller till humana priser.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

callec
Ja så är det nästan överallt
Det normala är taket och följa dess lutning och det är ju ok
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mölndals stad

persch
In reply to this post by nelos
Mölndals stad
==========

I Mölndal behövdes fram till våren 2016 inget bygglov för solceller/solfångare om de monterades i takfallet, dvs inte stack upp från taket.
Numera är det lämpligt att kontakta byggnadsnämnden innan Du påbörjar installationen eftersom det inte längre finns någon generell befrielse från bygglov.

http://www.molndal.se/startsida/bygga-bo-och-miljo/bygglov-och-fastighetsfragor/bygglov-och-andra-lov/bygglov/vad-kraver-bygglov.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mölndals stad

Stöfeld
Tjena på er.
I Grums kommun i Värmland så krävs det inget bygglov för mindre anläggningar som tex solanläggning på tak!
Men det är väl alltid vettigt att höra med sin kommun innan man drar igång!
/Stöfeld
11,2 KWp
44st Heckert Nemo 255 watt.
22 st sydost 31°lutning.
22 st söder 31° lutning.
Windon LT 10 HD trefas 16a
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Trapz
In reply to this post by nelos
Tyresö kommun
====================
Bygglov krävs

Fick detta svar av kommunen

För att det ska vara möjligt att förenkla hanteringen är vår bedömning idag att det krävs en lagändring. Som du påpekar har man planer på det men vi ser idag ingen möjlighet att föregå lagändringen. Så fram till dess att lagändringen är genomförd är vår bedömning att du måste söka lov för alla anläggningar över 10 kvm enligt nedan.
 
Solceller/solfångare/solpanel
En solfångare/solceller/solpanel tar emot solstrålar och omvandlar dessa till värme eller elektricitet. Solfångare på tak eller vägg som avsevärt påverkar byggnaders yttre utseende kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Solfångare med en yta mindre än 10 kvm kräver inte bygglov då de inte påverkar byggnadens utseende avsevärt. Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov. För q och k märkta fastigheter samt inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse krävs bygglov för solfångare. Sådana solfångare bör i första hand försänkas i taket och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg, huvudstråk eller gata. Enskilda hus av byggnadsminnesklass är olämpliga för installation av solfångare.
40 st Trina Solar mono 275W 11,00
40
66,8
 KW Svart monokristallin 275
Solar Edge SE17K
-
1
Solar Edge P600
11kw söderläge solaredge delat på villa tak och garage
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Uffe
Kan det verkligen vara fråga om lagar och lagändring? Var hittar man lagtext om bygglov för solceller? Annars är det väl den enskilda kommunen som beslutar om bygglov i det enskilda fallet? Och kan då rel. lätt ändra på regler etc.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Arne
This post was updated on .
Politrukerna i fullmäktige i en kommunen kan besluta att det inte behövs något bygglov för solcellsanläggningar.

Det finns alltså inget som hindrar dem att ta det beslutet. Politrukerna i kommunen där vi har solcellsanläggningen, beslutade nämligen det, för minst 2 år sedan.

Kontakta ett medborgarvänligt parti i er kommun. Det finns bara ett som värnar om medborgarna, förut fanns inget parti som framförde medborgarnas krav. Politiska eliten kunde vanstyra som de ville.

Kommunbyråkraterna har tydligen glömt vem som betalar deras löner. Det är skattebetalarna.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Trapz
Håller med, tror dom letar efter nått att skylla på bara. Tja nu är bygglovet inskickat ialla fall...
40 st Trina Solar mono 275W 11,00
40
66,8
 KW Svart monokristallin 275
Solar Edge SE17K
-
1
Solar Edge P600
11kw söderläge solaredge delat på villa tak och garage
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Gunnar
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Lennart Lindgren
In reply to this post by nelos
Behövs det bygglov för solceller iGävleborgs län?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Arne
Det är kommunpamparna i varje kommun som har beslutat om bygglov för solcellsanläggning krävs eller ej. Alltså inte på länsnivå.  Kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Varje kommun har sina egenmäktiga påvar i detta spörsmål.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Bygglovsregler för solceller i olika kommuner

Perwis
In reply to this post by nelos
Nu har riksdagen beslutat om en lag som gör att kommunerna inte längre får kräva bygglov för solceller (med vissa förbehåll). Lagen kommer att börja gälla 1 augusti 2018. För mer information se: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fler-bygglovsbefriade-atgarder_H501CU32
30x275W Amerisolar AS-6P30 Poly, Fronius Symo 6kW växelriktare, Fronius Smart Meter, Schletter montagesystem för falsat plåttak, 5 graders lutning, Orientering NO.
1234