Ny anläggning 30-35kvm

classic Classic list List threaded Threaded
21 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: Ny anläggning 30-35kvm

nelos
Jag hittade denna bild som visar verkningsgraden som en funktion av temperaturen för olika tillverkningstekniker:


http://energy-models.com/sites/all/files/imagecache/700w/advanced-pages-31176/basic-photovoltaic-principles-and-methods-19.png

Från denna sida:
http://energy-models.com/basic-photovoltaic-principles-and-methods

Kisel (Si) fungerar bra vid rumstemperatur, men presterar sämre än de andra teknikerna vid höga temperaturer (förutom germanium)

12