Mitt andra solcellsprojekt

classic Classic list List threaded Threaded
41 meddelanden Alternativ
123
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

jansimon
Denna teori tror jag på Calle!

I hela sammanhanget är ju 3500:- som burken kostar en bra livförsäkring.

När man tittar på din länk så får man känslan att denna är bara för en sträng? Finns det kontakter som inte syns på bilden. För det är väl in och ut för varje sträng? Man har ju lite svårt med tyska, när man inte har det med sig som språk.

Den jag skulle behöva är för två strängar.

 
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
123