Mitt andra solcellsprojekt

classic Classic list List threaded Threaded
41 meddelanden Alternativ
123
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator
Jag vet tyvärr inte vad systemet heter. Jag köpte allt i ett komplett paket från Nordic Solar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator

Kablarna på taket dras ihop till en dosa där de övergår i en gemensam kabel som går i en slang under nockpannan och ner i förrådet.


I förrådet blir det en ny liten elcentral som innehåller automatsäkringar, huvudbrytare och faskopplare. Enphase-växelriktarna kommunicerar via elnätet och faskopplaren gör så att signalerna blir tillgänglig i alla tre faser. Från elcentralen går den nedgrävda kabeln upp till huvudbyggnaden.


Under huvudbyggnaden sitter en dosa där markkabeln övergår i en billigare kabel.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator

Jag försöker vara lite seriös, så jag tänkte jorda skenorna på taket som solpanelerna sitter på. 6mm2 jordkabel, kabelskor och krympslang behövs.


Det syns lite dåligt på bilden,men jag har förseglat ändarna på hylsan med smältlim och dragit på krympslang. Tanken är att fukt inte skall komma åt kopparen.


De skenor som håller upp panelerna kopplas ihop och jordledaren dras vidare hela vägen till elcentralen i huvudbyggnaden.
Jordning av takskenor för solceller

Den här typen av jordning kallas potentialutjämning. Vitsen med det är att stora metallkonstruktioner inte skall få en spänningsskillnad i förhållande till sin omgivning. En sådan spänningsskillnad kan göra att man får en liten stöt eller känner kittlingar när man tar i metalldelar. Stora metallkonstruktioner som skall jordas på detta vis kan t.ex. vara antennmaster, armeringsjärn i en husgrund eller solcell-stativ på ett tak. Det har ingen betydelse om det finns några elektriska installationer, det kan behövas potentialutjämning ändå.

"Vanlig" jordning som förekommer överallt i hemmet går ut på att metalldelar inte skall bli strömförande om t.ex. en skadad kabel kommer i kontakt med metalldelar. Därför har Enphase-växelriktarna som monteras på taket har en egen jordanslutning, precis som andra apparater.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator

Jag lägger på lite värmeledande pasta på skenan innan växelriktaren monteras. Tanken är att värmen från växelriktarens montageplåt/kylfläns skall ledas bort lite bättre.


Växelriktarna ansluts snabbt och enkelt med en kontakt till kabeln som sitter på skenorna. Här ser ni att växelriktarna har fått en extra jordanslutning (potentialutjämning) till skenorna. Växelriktarna har utöver detta även en vanlig skyddsjord via kontakten. Upptill på växelriktaren ser ni de två kontakterna (+/-) för solcellerna.
Enphase växelriktare monterad på skena

Till slut är alla växelriktare på plats. Det är bra om man gör detta precis innan solcellerna skall monteras, eftersom kontakterna för solcellerna är oskyddade mot regn.
Enphase växelriktare monteras under solcellerna
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator

Dagen efter är det dags att montera solcellerna. Det går mycket smidigt.


På ungefär två timmar hinner två personer montera alla nio solpaneler och dessutom fälla en gran.
Alla solceller monterade
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator

I den nya elcentralen kopplas ledningarna från taket ihop med den nedgrävda kabeln upp till huvudbyggnaden.
Elcentral för solceller

Bredvid elcentralen placeras ett vägguttag som är kopplat till solcell-systemet.
Elcentral för solceller

Till vägguttaget kopplas en "Envoy". (Den lilla burken med runda hörn ovanför elcentralen)
Envoy
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator
Envoy-displayen samlar in data från växelriktarna via elnätet och skickar det vidare via en nätverksanslutning. Jag kan komma åt Envoy från min PC och se driftstatus och ändra vissa inställningar. Informationen presenteras även på en web-plats. Se länk: https://enlighten.enphaseenergy.com/public/systems/saRM122702
Enphase Envoy display

Envoy kopplast till Internet via en router. Envoy måste kopplas till elnätet ganska nära solcellerna. För att man skall slippa långa nätverkskablar till routern följer det med två st "nätverksförlängare". Den ena kopplas till Envoy:s nätverksport och stoppas i närmaste vägguttag.
Enphase nätverkskopplare

Den andra kopplas till routern och stoppas i ett vägguttag, och vips så har man kontakt mellan routern och Envoy utan kabeldragning. På sikt kommer jag nog att ansluta en vanlig nätverkskabel istället. När jag byggde förrådet för 10 år sedan grävde jag ner en nätverkskabel hela vägen.
Enphase nätverkskopplare


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator

Ja, då var det här projektet i princip klart. Nu är det bara att hoppas på bättre väder...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Andreas
In reply to this post by vickersol
Står med och väger bygglov, här sägs över 8kvm krävs bygglov, trots att de ligger mot taket, tycker bygganmälan borde räcka! Stör ju direkt ingen..!! Fått bidraget beviljat, sökte 2kw anläggning och fick pris på 58', gjorde precis allt själv, eljobb och montage, 2.2kw inkl frakt och elcentral, JFB,säkringar, brytare, kabel i mark, kostade 39500:-, och tänker beställa mer paneler, och bygga även på huset 1kw till, när man lix fått bidraget..

Visst borde detta ej spela roll? Om man söker 2kw och bygger 3-4kw, men till samma pris.

Kallar Länstyrelsen in driftdata på producerat el? Eller måste man själv hålla rätt på detta? Vad kostade bygglov, för ni som sökt.

/Andreas
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Andreas
This post was updated on .
Aha..! Så denna gateway kan arbeta alla 3 faser? Tyckte renesola som med kör Microinverter säger att man måste ha en på varje Fas! För 3300kr, då detta skippade jag, har med mitt på garagetaket, med en egen central och grävd kabel direkt till Fasadskåpet, ångest när vi byggde nytt hus för 2 år sedan, smockfullt i alla rör in till huset, med utebelysning samt matning till garage, fiber, mm.

Behöver verkligen skenorna jordas? Chassit i varje Microinverter är jordat, som är bultat i skenorna, borde väl räcka? Samt JFB som skyddar hela anläggningen.

Finns inte dessa gateway som trådlösa? Alltså wlan..? Jäkligt snyggt med internet sidan.. Klart impad nu! Vill med ha så..! Och kan kolla anläggningen från stugan eller vart som helst med telefonen..

Mer input please..

/Andreas.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

calle
In reply to this post by Andreas
Bygglov är något som kommunerna bestämmer om. Så det är lite olika regler i varje kommun. Ring och prata med dem innan du drar igång projektet.
 
De flesta kommuner brukar följa följande: Ej bygglov om Panelerna är i samma plan som taket. Inte sticker ut över befintliga taket. Inte är monterat för högt över taket (max luftspalt ca 10cm)
 
Är byggnaden k-märkt eller likande så kan man nästan glömma att få bygglov!
 
Samma gäller för garage, lada och boningshus.
 
Om man gör en anläggning på mark så behövs bygglov om det är inom planerat område.
Solpaneler som “plank” behöver bygglov om det står upp (högre än 1.2) men ok om de ligger ner! Ler
 
Jag gjorde som så att jag såg till att få ett epost med vad som gällde ifrån ansvarig chef på bygglovsenheten. Det ligger nu i bland pappren över anläggningen om någon skulle komma å klaga. Jag har förstås innan frågat grannarna om vad de tycker om det. Dels pga att jag använde deras garage när jag byggde anläggningen.
 
Du har fått bidrag på ett visst belopp. Utnyttja hela och köp mer utrustning. Det är helt ok.
 
Länsstyrelsen kommer att skicka ut ett papper där man blir tvungen att rapportera produktionen. Detta måste den som fick bidraget skicka in och under 3år. Säljer du huset så är du fortfarande tvungen att skicka in det. Om du inte gör detta eller tex tar ner anläggningen så kan de kräva tillbaka pengarna av dig inte nya husägaren!!!
 
Sent: Thursday, August 22, 2013 6:38 PM
Subject: Re: Mitt andra solcellsprojekt
 
Står med och väger bygglov, här sägs över 8kvm krävs bygglov, trots att de ligger mot taket, tycker bygganmälan borde räcka! Stör ju direkt ingen..!! Fått bidraget beviljat, sökte 2kw anläggning och fick pris på 58', gjorde precis allt själv, eljobb och montage, 2.2kw inkl frakt och elcentral, JFB,säkringar, brytare, kabel i mark, kostade 39500:-, och tänker beställa mer paneler, och bygga även på huset 1kw till, när man lix fått bidraget..

Visst borde detta ej spela roll? Om man söker 2kw och bygger 3-4kw, men till samma pris.

Kallar Länstyrelsen in driftdata på producerat el? Eller måste man själv hålla rätt på detta? Vad kostade bygglov, för ni som sökt.

/Andreas


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Mitt-andra-solcellsprojekt-tp4996719p5002002.html
To start a new topic under Solcellsanläggningar - Projekt, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator
In reply to this post by Andreas
Databurken ansluts till ett vägguttag och snackar med växelriktarna via el-ledningarna. Dock krävs ett litet kopplingsfilter som kopplar signalerna mellan faserna.

Burken ansluts via en ethernet-kabel, men det går väl att fixa någon trådlös länk därifrån om man inte vill dra kablar.

Det där med jordningen kan lätt bli en akademisk fråga. Det handlar nog inte bara om vanlig skyddsjordning som är det vanliga i elsammanhang, det handlar lite om potentialutjämning, d.v.s. stora metallstrukturer skall kopplas samman och jordas för att undvika krypströmmar och uppladdning eller något sådant. Jag tror att kraven på potentialutjämning kan gälla andra metallkonstruktioner utan elinstallationer, t.ex. master, armeringsjärn i husgrunder, metallfasader, stålpelare och annat.

Blandar man sedan in åskskydd så blir det riktigt rörigt. Det är förmodligen svårt att uppfylla alla krav som finns, man får dra gränsen någonstans. Själv drog jag gränsen vid åskskydd. Min anläggning är förmodligen ganska sårbar mot åsknedslag i närheten.

Calle har nog bra koll på åskskydd.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator
Filtret som kopplar signalerna från växelriktarna mellan faserna syns till höger om automatsäkringarna på bilderna på elcentralen längre upp.

En sak till; jag tror att det är högre krav på kabelarean för potentialutjämning än för skyddsjordning. Jag har använt 6 mm2 kabel för att koppla samman aluminiumstomen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Andreas
För oss är åska mindre fara, eftersom huset står nära, som är betydligt höge än garaget, förstår inte riktigt vilken potiential järnstativet skall få? En sak med HSP anläggningar, att det kan laddas upp av Induktion, och som sagt är varje växelriktare jordad, som är bultad i stativet, och 9st.

Nyfiken på höra er andra som har liknande anläggning som jag, med Microinverter, vad ni får ut/ växelriktare.

Klart intressant med denna gateway, men mer intressant att få grejorna att leverera som det skall, eller är panelerna dynga! Då vill jag ej ha dem..

/A
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

calle
In reply to this post by Micke
Frågan är snarare vad vill du skydda och till vilken kostnad???
 
1. Överspänningar
     När det sker åsknedslag i fastighetens närhet 50-400m så induceras spänning i alla metalldelar. Om man minskar loopar med kablar så minskar också mottagningen och därmed spänningen. Det är bara att räkna på Arean i loopen. Mitt tak är 7x11m alltså 77m2. Drar jag en ledning runt hela taket så kan det bli väldigt stora spänningar. Om jag istället drar ledningen bredvid varandra säg 2cm och drar den till alla solpaneler så kanske looparean blir kanske max 0.1m2. En väldigt stor skillnad.
Eftersom DC spänningen på taket vid stora spänningar kan ta sig igenom växelriktaren(den kanske går sönder) så kommer spänningen till ditt vanliga elnät inne i huset och riskerar att döda alla elprylar hemma. TVn, stereon, datorer.
För att undvika detta så kan det vara bra att ha ett överspänningsskydd på inkommande DC linor innan växelriktaren. Det är då viktigt att detta skydd är ordentligt jordat, spänningen måste ta vägen någonstans. Att koppla in denna “jord” till GND i elcentralen riskerar bara att jorden hoppar ordentligt men då kommer fasspänningen att ligga kvar. Kanske det fortfarande blir för stora spänningar inne i huset.
Denna jord borde jordas utanför huset. Bästa är ett jordspett, nästbästa i Elcentralen på inkommande spänning till huset. Om man gör det så borde man också montera ett AC-överspänningsskydd på inkommande också. Man vill inte få in överspänningen i huset.
 
2. Vid åsknedslag så kommer det att bli stora strömmar i marken. Dessa skapar också spänningar och de vill man inte heller få in i huset. De är inte så stora som de i fallet ovan men kan ändå skapa problem.
Att skydda sig emot dem så lägger man ner en kabel runt hela huset. tex 1m utanför grunden och en bit ner i marken så den jordas bra. I denna ring så kan man sedan koppla in det man vill jorda.
 
3. Direkt nedslag.
    Stora metallföremål har lättare att dra till sig åska än andra. Speciellt om de är spetsiga (kyrktorn) men i våra fall med stora plana ytor så borde det vara svårare att få en åskträff. Mer sannolikt att det slår ner i skorstenen även om den är lika hög för den är “spetsig”.
Denna stora ström (>25000A) kräver stora kabelareor för att inte bränna sönder saker. Så måste man ha minst 25-35mm2 kablar som skall dras utanpå byggnaden ner i en jordplatta (flera m2 stor) eller jordningen. Åskskyddet skall vara spetsar eller vara den metallen som sitter allra högst upp på byggnaden. Att åskskydda en byggnad kostar flera 10kkr och är i de flesta fall ointressant för vanliga husägare. Något eller några villor drabbas bara varje år i Svedala.
 
Det finns bra material att läsa på nätet. Det är bara att leta. På forumet så har det tidigare skrivits om några bra dokument att läsa.
 
Jag rekommenderar att det minsta man borde göra är att skydda sig i från de inducerade överspänningarna. Ett bra skydd för en DC slinga kostar ca 1500-2000kr. Jag har själv köpt en färdigbyggd burk med MC4 kontakter så det bara var att skruva upp och plugga in sladdarna. Jordningen gick sedan med 16mm2 kabel till inkommande Jord i huset. Det borde skydda min anläggning och sakerna i huset i de flesta fall. Vid en direktträff så brinner allt upp, kanske också huset men den risken tar jag.
Åskskyddet ingår i anläggningen så du för förstås bidrag även för den.
 
För den lite mer närvöse skaffa också ett AC-skydd. När du ändå har elektrikern hemma så borde det inte kosta så mycket mer att få det inmonterat.
 
Sent: Thursday, August 22, 2013 9:37 PM
Subject: Re: Mitt andra solcellsprojekt
 

Databurken ansluts till ett vägguttag och snackar med växelriktarna via el-ledningarna. Dock krävs ett litet kopplingsfilter som kopplar signalerna mellan faserna.

Burken ansluts via en ethernet-kabel, men det går väl att fixa någon trådlös länk därifrån om man inte vill dra kablar.

Det där med jordningen kan lätt bli en akademisk fråga. Det handlar nog inte bara om vanlig skyddsjordning som är det vanliga i elsammanhang, det handlar lite om potentialutjämning, d.v.s. stora metallstrukturer skall kopplas samman och jordas för att undvika krypströmmar och uppladdning eller något sådant. Jag tror att kraven på potentialutjämning kan gälla andra metallkonstruktioner utan elinstallationer, t.ex. master, armeringsjärn i husgrunder, metallfasader, stålpelare och annat.

Blandar man sedan in åskskydd så blir set riktigt rörigt. Det är förmodligen svårt att uppfylla alla krav som finns, man får dra gränsen någonstans. Själv drog jag gränsen vid åskskydd. Min anläggning är förmodligen ganska sårbar mot åsknedslag i närheten.

Calle har nog bra koll på åskskydd.
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Mitt-andra-solcellsprojekt-tp4996719p5002015.html
To start a new topic under Solcellsanläggningar - Projekt, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

jansimon
Calle.

Hur har du jordat själva "gridden"? Eller inte alls? Vad var det för burk med MC4 kontakter för överspänning du köpt?

2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Andreas
Här uppe är det sällan åska, och stoppa den är inte så lätt, många köper en grej och stoppar i uttaget som det står Rusta på! Hjälper bättre utan!

Sen om man jordar i inkommande fasadskåp, vad gör den skillnaden? Eftersom det ändå är samma punkt som finns i huset och skåpet på gatan.

Och stoppa blixten kräver flerstegs skydd, eftersom det är HSP, och kräver betydligt längre avstånd än LSP.

Inget lätt ämne detta, helt klart, men nåt jag skippar, eftersom chansen/risken är minimal, och lite hur och vart jag bor, bor jag på landet och får min el från en luftlinje, så är risken betydligt större.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

jansimon
Ja man vill ju inte dra till sig den energin åskan ger. Den vill man verkligen undvika. Å kommer den med direkt/närträffar så är ju enbart bortkoppling som gäller. Åskledare är inte helt lätt. Blir lätt otroliga summor om det skall göras helt rätt. Grannen våran sprang ut en natt och drog ut nätdelen till gräsmatteroboten, men inte slingan. Det resulterade i sprängt signalkort. Åskfångar-antenn av stora mått. Hade han ryckt ut den oxå hade allt varit frid och fröjd.
 
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

calle
In reply to this post by jansimon
Jag inhandlade en Hensel PV-GAK Mi PV 1122.
 
 
Beställde och den dök upp 4 dagar senare. Kanske inte det billigaste men mycket enkel att montera och installera. Önskar dock nu i efterhand att jag skulle ha köpt en som har fjärravläsning av statusen. Om nu ett av skydden löser ut så måste jag klättra upp på vinden och kolla. Har nu en vara att göra det en gång i månaden eller efter ett åskväder. Skulle varit enklare om man kopplat en lampa eller summer till den så man vet vad som hänt.
 
Deras lådor finns i flera olika modeller beroende på hur man har strängarna. Finns även med inbyggd DC brytare så att man slipper att ha en egen i en låda.
Den jag köpte var av enklaste slag men gjord för 2 strängar.
 
Ramverket på taket flyter potential mässigt. Inget är kopplat mot jord. Jag fick med i min byggsats en massa korta jord kablar för att montera mellan panel och ram men all aluminium har ett ganska tjockt oxidskikt som måste brytas för att få bra kontakt. Det är mycket svårt att hitta rostfria taggbrickor, hittade inga i Stockholm över disk. Och sedan så borde man ha haft lite kors jordning mellan de olika monteringsbitarna så att allt skulle vara bra jordat.
 
Mycket jobb för att bara göra det enklare för spänningen att komma in i huset.  Å det vill man ju inte.
 
Nu är bara DC+ och DC- för det två strängarna inkopplade med 1000V DC skydd mellan dem och mittpunkten mellan dem har maximalt 500V mot jord.
 
Skyddet består av små moduler som man byter för några hundralappar om de gör sönder. De har idag en grön indikering som blir röd om den har gjorts sitt.
 
 
Sent: Friday, August 23, 2013 12:34 PM
Subject: Re: Mitt andra solcellsprojekt
 
Calle.

Hur har du jordat själva "gridden"? Eller inte alls? Vad var det för burk med MC4 kontakter för överspänning du köpt?
Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Mitt-andra-solcellsprojekt-tp4996719p5002034.html
To start a new topic under Solcellsanläggningar - Projekt, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mitt andra solcellsprojekt

Micke
Administrator

Hehe, kan du inte montera en kamera på vinden så att du kan zappa in en kanal på TV:n och kolla om skydden löst ut?
123