Växelriktare 1-fas vs 3-fas, mätning etcetera.

classic Classic list List threaded Threaded
21 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Växelriktare 1-fas vs 3-fas, mätning etcetera.

Mono Wafer
This post was updated on .
Angående detta hur mätvärdena summeras, fann följande på nätet som beskriver två olika mätmetoder. Läste även på annat ställe att båda metoderna är tillåtna, men utredning verkar pågå för att reglera detta.
se även
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202017/Ei_R2017_08.pdf

sida 112 - 113

och
https://www.swedac.se/wp-content/uploads/2019/02/Konsekvensutredning-STAFS-2009_8.pdf

där "Swedac föreslår mot bakgrund av ovan att reglera mätmetoden enligt alternativ 1,det vill säga att alla mätpunkter där det förekommer både inmatning och uttag sker med Trefasig summamätning(vektor/ fassumma)."

Enligt mitt nätbolag så mäter min egen mätare enligt Individuell summering per fas
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
12