Större produktion än årsbehov

classic Classic list List threaded Threaded
26 meddelanden Alternativ
12
bat
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Större produktion än årsbehov

bat
Vad händer med ekonomin om man producerar mer el än årsbehovet?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

Arne
I det svenska samhället övervakar myndigheterna dig vad gäller elenergi, hur många kWh du köper per år och hur många kWh du matar ut på allmänna elnätet, som du säljer. Däremot har myndigheterna inga möjligheter att känna till hur många kWh ni själva använder av er egenproducerade solström från er solcellsanläggning.

Nu kanske du är i läge att formulera din fråga mer precis.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

Uffe
In reply to this post by bat
Du kan bara få skattereduktion för antalet kWh du matat in (sålt) som understiger antalet kWh du matat ut (köpt) under ett kalenderår. F.ö. se ditt elbolags villkor.
Solskivan1: 42 x ZNShine ZXM5-96-250W, 10.5 kWp, Fronius IG Plus 100 V-3, Pac=8 kW, Helsingborg, 23° takvinkel, rakt söderläge
Driftsatt 2013-09-05 Fronius Solar.web PVOutput
bat
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

bat
Så om jag har ett eget behov på 10000 kWh/år men producerar 15000 kWh/år så får jag ingen skattereduktion alls. Blir det någon annan konsekvens? Får man betala någon extra skatt? Kommer elbolag inte vilja köpa pga av att det inte får sälja någon el på årsbasis?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

Arne
bat,
Det finns ca 200 olika elnätsägare i landet. Varje elnätsägare kan själv göra bedömningar och inget hindrar att de avstår att bestraffa duktiga kommuninnevånare.
Är din elnätsägare kommunal, är de troligen måna om sina kommuninnevånare jämfört ett stort främmande elbolag med direktörerna sittande lång borta i avlägsen utländsk storstad.
När det gäller elhandelsbolag, som köper solström och säljer ström, är det samma, dvs att kommunalt bolag värnar troligen mer om sina kommuninnevånare än ett främmande storbolag.

Skaffar du en elbil, och kör ca 1500 mil/år, då behöver du ca 1500 x 1,5 = 3000 kWh/år.
Kör du mer, blir ditt behov ännu större.
Man kan i alla fall tänka på elbil som framtida utbyggnad av solcellsanläggning.
3000 kWh/år är ca vad ca 12 paneler på 260 Wp ger per år.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

calle
In reply to this post by bat
Frågan kan formuleras om som skillnaden mellan det du köper och säljer.
Hur mycket som du använder direkt utan att det har varit ute på elnätet och vänt är ointressant.
 
Skattemässigt så får du bara de 60 örena på den elen som du sålt och köpt tillbaka. säljer du 5000kwh och köper 6000kwh så får du 5000x0.6.
skulle det vara tvärtom säljer 6000kwh och köper 5000kwh så får du också 5000x0.6
 
MEN
Nätbolaget kommer i fall 2 klassa dig som nettoproducent och då blir det dyrt.
1. De har rätt att ta betalt för bytet av elmätaren som är gratis för nettokonsumenter. Den kostar ca 5000kr + elektrikern som bytte den. Har hört priser på över 10000kr.
2. De har rätt att ta betalt för ditt produktionsabonemang. Du har 2 anläggningsID på din solanläggning. Ett för elköp och ett för elsälj. Det för elförsäljning kommer de att ta ut en fast årlig avgift för. Mellan 1500 och 2500kr per år.
 
Alltså för oss villaägare så skall man aldrig bygga en för stor anläggning. Det kommer att kosta mer än du sparar.
 
Möjligen om du har ett stort ladugårdstak och kan smälla upp en anläggning som producerar minst 10000kwh mer per år än du köper. Och denna är inte alls lika lönsam som en mindre anpassad för din konsumtion.
 
 
Tänkt också på att om du i framtider kommer att investera i något som minskar din elförbrukning så kanske du kommer att trilla över kanten.
 
EON har sagt att de kommer att kräva in pengar och abonemangskostnad vid FÖRSTA kwh som går över gränsen.
Andra mindre elnätsägare har sagt att de kollar över flera år men kan komma att kräva in pengarna i efterhand om kunden inte minskar anläggningen.
 
 
 
Sent: Thursday, April 13, 2017 10:07 AM
To: calle
Subject: Re: Större produktion än årsbehov
 
Så om jag har ett eget behov på 10000 kWh/år men producerar 15000 kWh/år så får jag ingen skattereduktion alls. Blir det någon annan konsekvens? Får man betala någon extra skatt? Kommer elbolag inte vilja köpa pga av att det inte får sälja någon el på årsbasis?


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Storre-produktion-an-rsbehov-tp5013030p5013035.html
To start a new topic under Ekonomi, elavtal, elpriser, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

TommyE
This post was updated on .
Bra beskrivet calle
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

magneten
Är iaf väldigt olika kostnader för sk inmatningsabbonemang hos olika bolag, kollade med Ellevio fd Fortum som jag har och de ville "endast" ha 69:-/månad extra för ett inmatningsabbonemang om jag skulle utöka min anläggning så att jag "överproducerade" vilket väl ändå får anses som ok!
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

calle
och de ville inte ha betalt för bytet av elmätaren???
 
Då kan ju kalkylen bli annorlunda.
 
Dock så får du bara det statliga “bidraget” på det minsta av elsålt resp. elköpt.
 
 
 
Sent: Friday, April 14, 2017 12:58 AM
To: calle
Subject: Re: Större produktion än årsbehov
 
Är iaf väldigt olika kostnader för sk inmatningsabbonemang hos olika bolag, kollade med Ellevio fd Fortum som jag har och de ville "endast" ha 69:-/månad extra för ett inmatningsabbonemang om jag skulle utöka min anläggning så att jag "överproducerade" vilket väl ändå får anses som ok!
5,68kWp 54% överdimension:
16 st REC 255PE poly 8° taklutning, sydöst.
8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst.
SMA Sunny boy 3600 tl-21 Enfas, 16A, 3680W AC
Loggar med android och felix.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=44984

1st Enecsys mikroväxelriktare + 1st 200wp Luxor mono,  söderläge 40°lutning stolpmontage.Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Storre-produktion-an-rsbehov-tp5013030p5013039.html
To start a new topic under Ekonomi, elavtal, elpriser, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

Arne
This post was updated on .
Det finns ingen som tvingar en elnätsägare att ta betalt för ett inmatningsabonnemang.
Det väljer en elnätsägare helt på egen hand. Vill elnätsägare klart visa för kunder och samhället att han är fientligt inställd till förnyelsebar energi kan han välja att kräva betalt för inmatningsabonnemang.

Samme elnätsägare, som dessutom har elnätsmonopol, kan ofta i andra sammanhang skryta omåttligt att de är så positiva till förnyelsebar energi och värnar om miljö. Ofta bara tomt prat. De stora monopol-elnätsägarna ser sina kunder endast som kassakor, som ska mjölkas på varje möjlig krona, och inte som kunder.

Precis som jag sagt ovan, små lokala kommunala elnätsbolag värnar snarare om sina kunder, som tillika är skattebetalare i kommunen, och hotar troligen inte med att ta betalt för inmatningsabonnemang, även om de skulle ha rätt att göra det. Vad skulle de ha att tjäna på att bestraffa sina miljömedvetna kommuninnevånare?

Den elnätsägare calle beskriver ovan, är just en stor elnätsägare, som har monopol i sitt nätområde. Man kan tänka sig att en sådan hotar sina kunder med att ta betalt för inmatningsabonnemang, trots att ingen tvingar dem därtill. Det avslöljar bara deras sanna inställning till förnyelsebar energi.

bat,
vem har du som elnätsägare?

En forumsmedlem callec, han kör på mer värme i växthuset och har föntren öppna på vintern för att öka sin elförbrukning och inte sälja fler kWk än han köper. Det är också ett sätt att undvika bestraffning från en girig och miljöfientlig elnätsägare. Man kan också ha ett växthus med konstljus och odla bananer eller andra tropiska växter och öka sin elenergiförbrukning.
bat
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

bat
"Problematiken" med överproduktion finns vid ett planerat fritidshusboende. Bygger nytt och hade tänkt att täcka hela taket med solceller. I permanentboendet har jag en 11kW anläggning men med en 100:årig gammal fastighet samt 2500 mil med elbil om året är det inga problem att utnyttja el'en.

Österlens Kraft är nätägare för området där jag ska bygga; har skickat iväg en fråga till dem hur de ställer sig i frågan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

Arne
Är det Österlens Kraft som är elnätsägare både för ert bostadshus och för ert lantställe?
Är det samma elnätsägare, och det är en och samma person som tecknat elabonnemang på båda ställena, så borde de slå ihop årförbrukningen och betrakta den för denne person. Och samma för på allmänna elnätet utmatad ström, dvs såld ström.

Det är ju då ett och samma personnummer, som köper ström och säljer ström, som de ser det då.
bat
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

bat
Det är olika nätägare så ett sådant upplägg blir tyvärr svårt att få till. Jag får bara hoppas på att en liten nätägare kan vara flexibel jämfört med de stora jättarna.
bat
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

bat
Fick svar från Österlen Kraft nu:
"Vi har ingen som gör det ännu i vårt område, så vi har ingen tariff för detta ännu.
 
I och med att Ni producerar mer än Er årsförbrukning så har vi rätt att ta betalt för mätning och rapportering.
Misstänker att kostnaderna för detta är 2-4 000 kr per år som vi har utöver den vanliga abonnemangsavgiften.
 
Tyvärr lite dåligt svar, men där tillkommer en mindre kostnad."
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

Arne
This post was updated on .
De har rätt att ta ut avgift, men det finns inget som tvingar dem därtill.
De kan nämligen välja att avstå att ta betalt, och därmed visa att de främjar och vill stöda förnyelsebar energi och värna om sina idogt strävsamma kommuninnevånare. Om en elnätsägare skulle bestraffa en kund som har solcellsanläggning, då skrämmer de bort sina kunder och får snabbt dåligt rykte. Skulle någon besynnerlig lag tvinga dem att ta betalt, kan de ta en symbolisk avgift t.ex. 1 kr per år. De nämner själv som du ser 2 kr per år.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

callec
Jag producerade och sålde mer än jag köpte in förra året.
Skattereduktionen blev då beräknad på mitt inköp förra året.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

TommyE
Och elbolaget hade inga invändningar mot det callec?
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

callec
This post was updated on .
Nej
Det handlar bara om ett par hundra kWh.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

TommyE
Coolt, då ska jag ändra hur jag framställer mikroproduktionen när folk frågar om det
6,0kWp: 8st JA-Solar 290W + 13st JA-Solar 285W. Fronius Symo 5.0-3-M + Smart Meter 63A-3, montage system Renusol Metasol+.
Taklutning 45°. Azimut 190° Ort Kiruna.
Produktionsdata: PVOutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Större produktion än årsbehov

Kristian
Återupplivar denna gamla tråd.
Är det någon som har en känsla för om nätägare har ändrat inställning ang nettoförsäljning av egenproducerad el från solceller?

Jag har ett ganska stort välisolerat 1-plans hus som nu äntligen ska förses med en anläggning.
Fastigheten har en låg förbrukning ca 10-12 kwh/år inkl en elbil. Nu har det tillkommit ytterligare en elbil så kanske kan årsförbrukningen räknas till ca 15 kwh/år.
Den anläggning jag nu skissat på är på 18 kw. Frågan är om jag blir tvungen att banta ner den med hänsyn till den behandling som eventuellt väntar vid en överproduktion.
Jag har vattenfall som nätägare. Ska skriva till dem och kolla hur de ser på saken.
Helt snedvridet att man ska bli bestraffad. Borde vara ett gyllene tillfälle för dem att göra en bra affär?
12