Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

classic Classic list List threaded Threaded
10 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Thomas
Hej
Hur har ni gjort med era jordfelsbrytare iom att ni installerat solceller? Läser man elinstallationsreglerna så ska jordfelsbrytaren vara av typ B om man har en växelriktare utan transformator vilket år vanligast idag. Hur många tänker på detta och efterföljer detta? En jordfelsbrytare typ B kostar ca 8-10 gånger mer än den vanliga typ A varianten.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Mono Wafer
Min installatör installerade inte någon jordfelsbrytare alls. Han lyfte inte ens frågan. Däremot installerade han därefter på min begäran och som ett separat jobb en jordfelsbrytare för huset i övrigt, men solcellsanläggningen ligger alltså inte över den. Vad skiljer annars mellan typ A och typ B?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Thomas
Hej!

Vi har inte installerat någon separat jordfelsbrytare för vår
transformatorlösa växelriktare.
De flesta transformatorlösa växelriktaren har numer ju redan inbyggd avancerat skydd.
Det heter allströmsensitiver-Fehlerstrom-Überwachung,
alltså både likström- och växelström jordfelsström-övervakning.
Det kan hända att växelriktare kan lösa ut pga att parasiterande kapacitansen
på solcellsmodulerna ökar pga dagg på modulglasen,
och då är det detta skydd som löser ut.

Vad växelriktarna innehåller är hemligt. Man får inget kopplingsschema,
inte ens ett enkelt blockschema på vilka olika enheter växelriktaren innehåller.
Det hade emellertid varit intressant att få se.

Jag har för mig att jag läst att i Tyskland för ca 10 à 15 år sedan,
var det vanligt att det skulle installeras en separat jordfelsbrytare för växelriktaren.
Men det berodde väl då på att sådan inte var inbyggd i växelriktarna på den tiden.

För 15 år sedan, då troligen din installationsanvisning skrevs hade
växelriktarna inte så avancerade inbyggda skydd.
Meddela vilket år den är utarbetad och tryckt!

Det finns en installationsguide för nätanslutna solcellsinstallationer,
men den har blivit föråldrad, den är nämligen från ca år 2005.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Thomas
Så här står det i senaste utgåvan av elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Som jag med flera tolkar det innebär det att har man en jordfelsbrytare och installerar en växelriktare utan transformator inkopplad under jordefelsbrytaren ska denna vara av typ B.

712.411.3.2.02
Om ett solcellssystems isolation mellan lik- och växelströmsdelarna inte motsvarar minst enkel isolering ska jordfelsbrytare, om sådana finns installerade, vara av typ B.

Om solcellsomriktaren genom sin konstruktion inte kan föra över felströmmar från likströmssidan till växelströmssidan och till elinstallationen fordras dock inte att jordfelsbrytaren är av typ B.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Thomas
In reply to this post by Mono Wafer
Skillnaden mellan typ A och typ B är att typ B även kan detektera felströmmar av likspänningskaraktär.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Thomas
Thomas,

Att elinstallationsreglerna SS 436 40 00 är av senaste utgåvan,
säger inget om när de skrevs och utfärdades.
Ange när just den delen om jordfelsbrytare för solcellsanläggningar
författades och trycktes! Den kan vara 10 à 15 år gammal.

Den inbyggda allströmsensitiva-felström-övervakningen,
som numer ofta är inbyggd i växelriktare, detekterar just även
felströmmar på likströmssidan(alltså inte endast på växelströmssidan)
som jag ovan redan har nämnt.

Det kan nämligen förekomma pulserade likström på likströmssidan
av en växelriktare.  Alltså växelspänning överlagrat på en likspänning

Alles klar Herr Kommissar?

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Thomas
Senaste utgåvan kom 2010 och den är tvingande fram till en ny standard kommer ut. Detta måste gälla oavsett vilka funktioner som finns inbyggda i växelriktaren då detta är en produkt.

Kan vara så att du har rätt Arne men det är inte så det står i standarden som just nu är tvingande vid elinstallationer.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Thomas
Thomas,

Växelriktartillverkaren SMA har givit ut skrifter därom:

Se "Kriterien für die Auswahl einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung"

Alltså, på ren svenska " Kriterier för val av jordfelsbrytar-anordning"
Den är för Sunny Boy, Sunny Mini Central och Sunny Tripower och är på 11 sidor.

Den fanns att ladda ner på deras hemsida "sma.de" i april 2015.
Nu ser deras hemsida helt tok ut. Jag hittar den inte längre. Finns nog
där någonstans ändå. Ingen ordning på allting.

Det är nog bra läsning för dig Thomas. Den finns nog på flera språk,
t.ex. spanska, franska etc om du inte skulle vara hemma på tyska
(dock ej på svenska.)

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Thomas
Ska läsa igenom dokumentet men det spelar egentligen ingen roll. Det som står i installationsreglerna är svensk standard och är tvingande och inget man som tillverkare/elinstallatörer kan frångå dom jag ser det.

Vill inte uppfattas som nitisk eller så mest frågande då det verkar som få i installationskåren verkar vara insatta i vad som föreligger dem att utföra vid en solcellsinstallation. Ska kolla med de som tar fram standarderna för att försöka få svar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanläggningar och jordfelsbrytare

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Thomas
Thomas,

Om nu den av svenska elinstallationsreglerna SS 436 40 00 krävda
jordfelsbrytare av Typ B redan är inbyggd i växelriktaren, varför skall du
envisas med att installera  ytterligare en sådan jordfelsbrytare
på utsidan av växelriktaren?

Här har du "Kriterien für die Auswahl einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung" :
RCD-TI-de-43.pdf
Den finns där men gömd. Man måste veta att den finns
på deras hemsida för att kunna hitta den. Det går inte att länka
direkt till den heller, pga tokhemsida.
Den finns även på engelska:
RCD-TI-en-43.pdf
Jag tror även denna "Kapazitive Ableitströme" kan vara intressant för dig:
Ableitstrom-TI-de-25.pdf

På samma ställe på hemsidan finns info om överspänningsskydd också:
U_Schutz-TI-de-13.pdf
Arne