Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

classic Classic list List threaded Threaded
52 meddelanden Alternativ
123
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
This post was updated on .
Första månads avslut, dock ej komplett månad driftsättning 6/8 på kvällen.
Ingen helt molnfri dag har har denna augusti erbjudit, dags max har legat som högst runt 20kWh.
Min genomsnittliga totala elenergi användning för tidigare augusti månader har legat på runt 500-550kWh.

Solelenergi produktion total 366kWh, import från elnätsägaren 362kWh, export 211kWh detta ger ett månads netto av import på 151kWh som elnätsägaren kommer att fakturera mig.
Min totala elanvändning denna månad stannade på 517kWh (366+151) varav 100kWh till Elbilen.
Detta visar att diskussionerna om viktigheten av fördelningen per faser för mindre anl. är överdriven så länge som man inte överskrider huvudsäkringen, detta gynnar endast den som vill sälja flera och dyra växelriktare.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
Andra månads avslut, september månad.
Ingen helt molnfri dag erbjöds denna månad heller, dags max har legat som högst 16,43,kWh.
Min genomsnittliga totala elenergi användning för tidigare september månader har legat på runt 700kWh, varav 180kWh till elbilen.

Solelenergi produktion total 272kWh, import från elnätsägaren 418kWh, export 172kWh detta ger ett månads netto av import på 246kWh som elnätsägaren kommer att fakturera mig.
Min totala elanvändning denna månad stannade på 518kWh (272+246) varav 75kWh till Elbilen.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
This post was updated on .
Lite kanske intressant data från anläggningen.
Växelriktare SUNNY BOY 3000HF max 3,0 kW med monitor SUNNY BEAM
Solceller monokristallina (240W paneler) 3,12kWp installerad 2012-08-06. Utökat till 3,6kWp 2012-09-03.
Azimut ca. 300 grd. (sydöst) lutning 25grd.
Sunny Beam lagrar medeleffektsvärden mätt under 10 min.

Här kommer de tio högsta 10min. mätvärden hittills.
Har inte tangerat 3kW ännu, men fram på försommaren bör jag nog peta in två microinverters för två paneler för att få ut mesta möjliga av anl.

2,922 kW inträffade 09/08/2012 kl 12:20
2,916 kW
2,886 kW
2,856 kW
2,826 kW
2,814 kW
2,76  kW
2,718 kW
2,694 kW
2,694 kW
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
This post was updated on .
Då dagen är som kortast och solen visade sig hela dagen nästan utan moln(29/12), lite dis då man titta mot horisonten.
Detta gav en dygns produktion på 3,95kWh eller 1,097kWh/installerad kWp.
Intressant att följa till sommaren då solvinkeln närmar sig optimal vinkel.
14 augusti hittills högst dygnsproduktion 19,25kWh eller 6,17kWh/installerad kWp (inte helt molnfri dag).
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
This post was updated on .
Produktionen sol el för 2012-2013 månadsvis.
Augusti (Ej fullständig månad)
September  272kWh  75,5kWh/installerad kWp, regn 38mm. soltimmar 121.
Oktober      160kWh  44,4kWh/installerad kWp, regn 59mm. soltimmar 102.
November     48kWh  13,3kWh/installerad kWp, regn 59mm. soltimmar 32.
December     15kWh    4,2kWh/installerad kWp, regn 44mm. (snö ej inräknad). soltimmar 24.
Januari         58kWh  16,1kWh/installerad kWp, regn 54mm. (snö ej inräknad). soltimmar 49.
Februari        61kWh  16,9kWh/installerad kWp, regn 21mm. (snö ej inräknad). soltimmar 28.
Mars           328kWh  91,1kWh/installerad kWp, regn 11mm.  soltimmar 200.
April            448kWh 124,4kWh/installerad kWp, regn 11mm.  soltimmar 232.
Maj              563kWh  156,3kWh/installerad kWp, regn 37mm. soltimmar 273.
Juni              526kWh  146,1kWh/installerad kWp, regn 100mm. soltimmar 250. Mycket regn!!!
Juli                541kWh 150,3kWh/installerad kWp, regn 14mm. soltimmar 284.
Produktionen första året ger då 967-983 (beroende av mätare) kWh/kWp och år.

Augusti         451kWh 125,2kWh/installerad kWp, regn 63mm. soltimmar 242.
September   324 kWh 90,0kWh/installerad kWp, regn 45mm. soltimmar 191.
Oktober        147 kWh 40,8kWh/installerad kWp, regn 98mm. soltimmar . 91
November       64 kWh 17,8kWh/installerad kWp, regn 66mm. soltimmar . 56
December       24 kWh  6,6kWh/installerad kWp, regn 65mm. soltimmar . 19
Januari           22 kWh  6,1kWh/installerad kWp, regn 51 mm. soltimmar . 8
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

Micke
Administrator
Hejsan

Jag gjorde en snabbkoll på motsvarande data för min anläggning. Resultatet imponerade inte.

September  244 kWh  57 kWh/installerad kWp
Oktober      111 kWh  26 kWh/installerad kWp
November     30 kWh    7 kWh/installerad kWp
December       0 kWh - Snö...

Mitt tak är lite för flackt, 23 graders lutning. Dessutom finns det ofördelaktiga träd i närheten.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
This post was updated on .
Om jag minns rätt så fick Götaland mycket mera regn i höstas än vad vi fick i södra Götaland.
Detta kan nog förklara en hel del. Har fört in regnmängden och soltimmar för Lund i mitt förra inlägg.

Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
Nu har äntligen min elleverantör fått debiteringssystemet att funka så det kommer rätta fakturor.
Sedan jag fått solelen driftsatt har jag inte fått den debiterad eftersom de inte har system som kunde hantera detta, jag var deras första kund tydligen.
Har ett treårigt avtal som löper ytterligare två år (46,8 kr/kWh). Får se över det då avtalet går ut.
Den el jag köper kostar mig 1,166 kr/kWh med alla pålägg i rörligt pris och den jag säljer får jag 1,074 kr/kWh.
Så jag får betala runt 9 öre/kWh för buffringen i nätet.
De hade lovat att nettodebitera men det blev det tyvärr inte.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

nelos
Vilken el-leverantör har du?

Elnätsföretaget går ju inte att byta, men det kanske finns något annat elhandelsföretag du kan välja?Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
Elnät SkånskaEnergi, Elhandel SkånskaEnergi är mina leverantörer.
Avtalet går ut om två år så innan dess är det knappast lönt.
För att få betalt för min export så vill de att jag har dem som elhandelsleverantör, i annat fall får jag byta elhandelsleverantör helt då får det bli då avtalet går ut.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
This post was updated on .
Första produktionsåret har passerat!
Azimut ca. 300grd. tankvinkeln 25grd. Ort Lund, Obs inte optimalt.

Produktionen per år och installerad kWp blev över förväntan nämligen 967kWh .
I beräkningen tas hänsyn till effektökningen efter 1 månad med 480Wp.

Totalt 3443,5kWh.

Ovan är mätning från min egen elmätare, nu har jag även kollat på filerna i Sunny Beam och där var ett högre värde 3500 kWh exakt under samma period och detta ger då 983kWh/kWp och år.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

nelos
Det var riktigt bra.

Anläggningen är alltså riktad 60 grader från söder, och ändå får du ett så bra värde, inte långt ifrån 1000 kWh/kW.
Och dessutom inte så stor lutning på taket.


Jag antar att du inte har någon skuggning på anläggningen (annat än möjligtvis mycket tidigt/sent på dagen).
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
Det är riktigt har lite skuggning på vinterhalvåret innan solen nåt över grannens hus, men i övrigt inga skuggproblem.
Obs har redigerat min text ovan lite efter koll i SUNNY BEAM.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

Andreas Umeå
Hej

Wow kul sida..!!

Har just byggt mitt system färdigt, 2.2kw, på garagetaket som är precis mot söder, takvinkel 26gr, 9 paneler med Microinverters, men har ej lämnat in kvitton mm för bidraget, så tänkte lägga en rad till paneler under, 3-4 paneler till, då blir det ca 3.2kw, och väntar på elbolaget skall byta elmätaren, så nu kostar det att köra solenergi, eftersom den ej förstår strömriktningen, utan tror att energi köps, trots att strömmen går ut på nätet.

Bara kört anläggningen när huset förbrukar mer än vad anläggningen ger..

Är det tim mätning på solenergin? Eller kvittar de detta på slutfakturan? Vårt hus är nyproducerat med mycket låg förbrukning, 170-180kwh, Maj-Sept, nattetid/dagtid då vi jobbar, förbrukas från kl 24-17, ca 1.2kwh.

Hur blir detta, om det förbrukas 1kwh timme på natten, sen trycker solen in 10kwh på dagen, håller mätaren rätt på detta? Eller köper man energi på natten, och säljer på dagen, eller räknas allt samman i månads slut?


Trevlig kväll..

/Andreas
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

magneten
Min mätare från fortum "edmi mk10" mäter och registrerar den momentana förbrukningen i realtid ex. har jag överskott så registrerar den på "ut" räkneverket om jag nästa sekund förbrukar mer än jag förbrukar så går det på "in" räkneverket. Nattförbrukningen får jag således betala för i vanlig ordning...

Ett plus för min mätare (då jag har solcellerna på endast en fas) är att den mäter summan av den aktuella strömmen över alla tre faserna. Det finns oxå mätare av typen "sanna trefasmätare" dessa mäter och registrerar aktuellt strömflöde för varje enskild fas vilket innebär att man kan sälja ström på en fas samtidigt som du måste köpa in in på de två andra faserna :(
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

filip71
In reply to this post by Andreas Umeå
Det beror lite på ditt elavtal och vad för slags mätare du har. Tyvärr vet oftast varken nätägare eller elhandelsbolag hur det fungerar så det är inte säkert du får något bra eller rätt svar från dem.
Så här funkar det för mig (Vattenfall nätägare och Sala heby-energi elhandelsbolag)
1, Elmätaren som Vattenfall bytt mäter kontinuerligt och jag kan se på timbasis hur mycket som är inmatat (producerat) och uttaget (köpt). Den klarar inte av att skilja på faser utan tittar bara momentant på summa energiflöde så jag kan mycket väl ta ut 2kW på en fas och skicka in 2kW på en annan fas - detta uppfattar då mätaren som 0W och det blir då en "momentan nettodebitering" som ingen behöver betala skatt på.
2, Månadsfakturan från Vattenfall - där kvittar de min "nätnytta" mot sina kostnader direkt. Eftersom deras kostnader (19öre/kWh + abonnemangsavgiften + moms) är så mycket högre än min ersättning  på 6 öre/kWh så blir det dock alltid att betala för mig
3, Månadsfaktura från Sheab - jag får 60 öre/kWh för min produktion och betalar 90 öre/kWh men eftersom jag skickar ut ca 20kWh/dag och köper 5kWh/natt (och använder kanske 10kWh av den egen producerade) så sätter de in pengar på mitt bankkonto på sommaren och jag sätter in pengar på deras under höst/vinter/vår. Men det är ju inte nettodebitering eftersom jag måste betala moms och skatter på allt jag köper. Eftersom intäkterna är så små och jag inte bedriver någon näringsverksamhet så räknas min "inkomst" som hobbyverksamhet och är därmed inte skattepliktig.

På din fråga så svarar jag vad som händer med min mätare; det sitter fyra räkneverk två aktiva och två reaktiva i in och utmatning. Det reaktiva kan vi bortse från så under en dag så kommer det då stå 1 på utmätaren och 10 på inmätaren.
Om du har producerat 10kWh men använt 7 själv så kommer det att stå en 3... Om du hade haft samma tariffer som jag så skulle du alltså få (om vi bortser från moms och sånt) 3*0,6-1*0,9=0,9kr från  elhandelsbolaget och betala 3*6-1*19,2=1,2 öre till nätägaren. (Att få dessa bolag att kvitta dem i mellan kan vi nog bara drömma om ;-) )
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
Har kompletterat mina månads värden i tidigare se inlägg 11 jan. 2013
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
I våras under några mornar upptäckte jag att min anl. kopplade in sig försent mot elnätet och ett felmeddelande fanns på display, men detta meddelande fanns inte någon i bifogad manual.
Efter lite sökande på Google hittade jag felmeddelandet beskrivet i en annan SMA manual för Amerikanska marknaden. Det var något om att inställningar korrespondera inte med elnätet. Efter kontakt med min leverantör fick jag information om att toleransen för nätfrekvensen är för snålt ställd. Den skall vara inställd för max frekvens på 51,00Hz men var inställd på 50,05Hz.
Fick inloggnings koder och kunde fixa detta via Bluetooth, detta tycks ha hjälpt.
Invertern är en SMA 3000HF, så ni som har en liknande var observanta på att den verkligen startar då den borde starta.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

filip71
Hade exakt samma problem på min SMA2100TL. Grid disturbance för att nätfrekvensenavvikelsen var snål. Det intressanta var att jag aldrig hade problem när den var kopplad mot min 2,88kWp-panel men när jag flyttade den till den nya 2,4kWp-panel uppdelad på flera strängar och av annat fabrikat då kunde reläet stå och hacka i en timme eller mer innan den ville köra (vad det nu hade med saken att göra). Den kopplar alltså upp sig på nätet bara när förhållandena är optimala (typ +/-0,05Hz) men sedan under drift då tillåts den ta ut svängarna till +/-1Hz...
Tänk på att det inte bara är att ändra hur som helst - din nätägare måste godkänna parametrarna (eller ge en lista på maximal avvikelse på de olika parametrarna)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcellsanl. i drift 3,12-3,6 kWp

DrivMedEl
Har kompletterat mina månads värden i tidigare inlägg se 11 jan. 2013.
 
Har även editerar mina uppgifter om Azimut vinkeln, då jag utgått från norr men skall tydligen vara från söder enl ansökningen om solcells bidrag från länsstyrelsen.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
123