Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

classic Classic list List threaded Threaded
28 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

vickersol
Ni som har potentialutjämningsledare från strukturen på taket till jord, går det från alla skenor eller bara i en punkt?

I mitt fall är det en korsstruktur, och jag tänker att alla skenor sitter i kontakt med varandra genom bultförbanden ändå. Men det kanske eventuellt blir otäcka galvaniska effekter om man låter den eventuella strömmen gå genom alu->stål->alu övergången?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

Micke
Administrator
Jag har också dubbla lager skenor som korsar varandra i min ena anläggning. Jag jordade bara ett lager, det översta som panelerna sitter i. Det lagret består av sex skenor och lagret under av fyra. Jag var för lat för att jorda båda lager och jag resonerade så att det översta lagret var mer känsligt för mystiska läckströmmar då både solpaneler och växelriktare sitter i det.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

nelos
Jag var uppe på taket och mätte resistansen på aluminiumprofiler och solpanelsramar,
och jag fick intressanta resultat även om det kanske inte riktigt besvarar din fråga.

Resistanen på aluminiumprofilerna är så låg att den med det mätinstrument jag hade angavs till 0,0 ohm vid två punkter 1 dm från varandra.

Men resistansen på solpanelsramarna var så hög att det låg utanför instrumentets mätintervall!
Jag skulle gissa på några hundra megaohms resistans när jag mätte på två punkter ca 1 dm från varandra.

Jag hade inte väntat mig en så hög resistans på ramen, men det måste bero på att den är eloxerad ("anodisierad").

Jag provade också att mäta resistansen mellan två montageprofiler monterade på samma solpanel.
Resistansen mellan montageprofilerna var högre än mätinstrumentet klarade att mäta.

Slutsatsen för min del är att jag kommer jorda alla montageprofiler.Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

DrivMedEl
Har ormriktare SUNNY 3000HF alltså med transformator.

I min leverans från Directenergy ingick 0,5 m 6mm2 kopparledare som förbinder varje solcellsmodul, dessa ansluts med en självgängande skruv antagligen för att garantera minimal övergångsresistens, från ändan av slingan går jag ned med en 6mm2 till potentialutjämningsskenan i fasadskåpet.

Har man en transformatorlös ormriktare så är det med all säkerhet ett krav att varje panel jordas via en jordledare som ovan. Varje panel betraktas som en utsatt del (enl. installationsreglerna) då de är ansluten till elnätet och har ett ledande skal/hölje.

Har man en ormriktare där tillverkaren garanterar full isolation vid fel i ormriktare betraktas in solcells modulen som utsatt del och kravet på skyddsordning gäller inte.

Men det är ju inte någon nackdel att skyddsjorda ur säkerhets punkt.

Kommentera gärna!
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

calle
Har du tänkt på åskan??? Ett nedslag upp till några hundra meter ifrån din anläggning kan inducera tusentalsvolt i din “mottagar antenn” du har på taket. Har du då inte något bra överspänningsskydd så kan saker börja brinna och gå sönder.
Om man jordar all metall på taket och inte har ett bra åskskydd så kommer denna höga spänning in i nollan i huset. De vanliga faserna är fortfarande stabila ifrån elverket medans din nolla hoppar. Då kan även alla vanliga elprylar brinna i huset.
 
Om du jordar ramar mm på taket se till att den jordströmmen som skulle kunna skapas leds helst utanför huset och ner i marken. Inte in i elskåpet!!!
 
Mina jordledare som jag fick med ligger kvar i sin påse och kanske monteras när jag har monterat ett riktigt jordspett och en bra åskskydd även på inkommande ledning ifrån elverket.
Jag har idag överspänningsskydd mellan DC+ och DC- på 2x500V. Mellan punkten är också kopplad till AC-nolla med ett 500V skydd.
Ingen jord kommer in ifrån taket. Allt “flyter!”. Använder transformator lös växelriktare.
 
Sent: Monday, April 29, 2013 8:50 AM
Subject: Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?
 
Har ormriktare SUNNY 3000HF alltså med transformator.

I min leverans från Directenergy ingick 0,5 m 6mm2 kopparledare som förbinder varje solcellsmodul, dessa ansluts med en självgängande skruv antagligen för att garantera minimal övergångsresistens, från ändan av slingan går jag ned med en 6mm2 till potentialutjämningsskenan i fasadskåpet.

Har man en transformatorlös ormriktare så är det med all säkerhet ett krav att varje panel jordas via en jordledare. Varje panel betraktas som en utsatt del (enl. installationsreglerna) då de är ansluten till elnätet och har ett ledande skal/hölje.

Har man en ormriktare där tillverkaren garanterar full isolation vid fel i ormriktare betraktas in solcells modulen som utsatt del och kravet på skyddsordning gäller inte.

Men det är ju inte någon nackdel att skyddsjorda ur säkerhets punkt.

Kommentera gärna!Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Potentialutjamning-av-skenor-i-alla-eller-bara-i-en-punkt-tp5001688p5001730.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

vickersol
Jag börjar också fundera på att låta bli att dra ner potentialutjämningen från taket (rakt genom huset) till elcentralen. Det känns inte bra att ha en åskledare inomhus. Men jag kommer nog sätta ihop skenorna och panelerna jordmässigt när jag väl installerar så är det gjort och ordentligt när jag drar en yttre kabel senare..
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

DrivMedEl
Calle skrev.
Ingen jord kommer in ifrån taket. Allt “flyter!”. Använder transformator lös växelriktare.

Förstår jag dig rätt så är ingen skyddsjord eller åskskydd ansluten till din solcellsanläggning på taket för tillfället, i så fall innebär detta att jordfelsavkänningen i omriktaren inte kan fungera tillfredsställande.

Enligt installationsreglerna måste utsatta delar var skyddsjordade, ramen runt en panel som är ansluten till elnätet via en omriktare är helt klar en utsatt del. Jordförbindningarna har man inte skickat med för skojs skull.

I och med din anläggning går transformatorlös är det ännu viktigare, ett isolationsfel i en panel gör att den får en direkt förbindelse till elnätet, och är då en ren personfaran, är du medveten om detta?
Kolla med din installatör om vad han anser.
 
Vill inte vara kritisk utan bara göra dig medveten om vad som gäller elsäkerhetsmässigt.

Jag själv har skyddsjordat min anläggning i väntan på kanske ett riktigt åskskydd och åskledare, om detta kan ersätta skyddsjord har jag inte fördjupat mig i ännu.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

calle
Måste då svara med att jag använder SolarEdge system där man har en optimizer under varje panel som isolerar PV-DC sidan mot Växelriktarens DC.
När systemet är avstängt (på Växelriktaren) så ger varje optimizer ut 1V. Har man som i mitt fall 44 paneler så får jag 44V i DC kabeln in till Växelriktaren. När jag sedan slår på systemet så talar växelriktaren om för varje optimizer hur mycket spänning just den skall lägga ut. Men det blir alltid 750V. Det är den DC spänningen som är mest effektiv att skapa 3-fas ifrån.
 
Växelriktaren är förstås kopplad till både nolla och skyddsjord. Har också ett överspänningsskydd (åskskydd light) på DC sidan på 1000V. Det är förstås kopplat med en 16mm2 kabel till skyddsjord i elcentralen.
Men den stora metallstrukturen som ramar och montage delar består av är “flytande”. Det är den som är den stora mottagar antennen ifrån ett närliggande åsknedslag.
 
Ett isolations fel i en panel i mitt fall blir bara att den panelen flyter och blir högst ca 40V.
 
När någon skall upp på taket snabbt tex vid en brand så om man slår av strömmen till anläggningen så kommer alla optimzer att stänga av sig. Den högsta spänningen blir då 44V på taket. Väldigt säkert måste jag säga.
 
Du skriver om isolations fel. Jag har för mig att alla delar skall ha dubbel isolering. Och alltså vara mycket säkra.
Jag hade en lång diskussion med min installatör och även med en av Ericssons åskskyddsexpert av mobil utrustning och detta är vad vi kom fram till.
Risken att få sönder saker hemma pga åskan är många gånger större än att en panel skulle bli strömförande och någon tog i den.
 
En annan åsikt är ju att det krävs två poler för att få ström i sig (fåglar sitter på elledningar). Skulle någon klättra upp tex på ett tegeltak så undrar jag hur långt det är till närmsta jordpunkt. På mitt hus så finns det inte någon sådan på den sidan taket som panelerna sitter på. På norrsidan så finns det en ventil för avloppet i metall. Den är ganska säkert jordad.
 
Jag har också planer på ett riktigt åskskydd men det kommer nog att kosta mer än det kan ge i skydd.
 
I solelens förlovade land tyskland så väljer man mellan två alternativ. Ha stora åskskydd och därmed jorda alla paneler.
två: kastar kablarna. Har inget åskskydd alls och hoppas att inget händer vilket det inte gör i 99.999% av fallen. Men jag vill inte bo i något av de 20 hus som varje år blir träffade Ler. Det är större chans att vinna på Lotto.
 
Det skulle vara intressant om någon verkligen vet om hur man borde göra kunde komma med lite kommentarer.
Tex vad borde ett minimiskydd vara och om man vill vara mer säker vad borde man göra då.
 
Jag har för mig att jag tidigare infogat en länk till en åskskyddsfirma som har några ganska bra dokument över hur man kan och borde göra.
 
 
 
Sent: Thursday, May 02, 2013 7:59 PM
Subject: Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?
 
Calle skrev.
Ingen jord kommer in ifrån taket. Allt “flyter!”. Använder transformator lös växelriktare.

Förstår jag dig rätt så är ingen skyddsjord eller åskskydd ansluten till din solcellsanläggning på taket för tillfället, i så fall innebär detta att jordfelsavkänningen i omriktaren inte kan fungera tillfredsställande.

Enligt installationsreglerna måste utsatta delar var skyddsjordade, ramen runt en panel som är ansluten till elnätet via en omriktare är helt klar en utsatt del. Jordförbindningarna har man inte skickat med för skojs skull.

I och med din anläggning går transformatorlös är det ännu viktigare, ett isolationsfel i en panel gör att den får en direkt förbindelse till elnätet, och är då en ren personfaran, är du medveten om detta?
Kolla med din installatör om vad han anser.
 
Vill inte vara kritisk utan bara göra dig medveten om vad som gäller elsäkerhetsmässigt.

Jag själv har skyddsjordat min anläggning i väntan på kanske ett riktigt åskskydd och åskledare, om detta kan ersätta skyddsjord har jag inte fördjupat mig i ännu.


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Potentialutjamning-av-skenor-i-alla-eller-bara-i-en-punkt-tp5001688p5001741.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

nelos
Intressant avvägning mellan personskydd (skydd för beröring av strömförande delar) och skydd vid åsknedslag.
Min elektriker kommer och installerar hos mig nästa vecka, så det ska bli intressant och se vad han tycker.

Men dokumentet "Installationsguide nätanslutna solcellsanläggningar" som är framtagen av energimyndigheten verkar förorda jordning för personskydd, de skriver följande:

http://www.svensksolenergi.se/upload/pdf/installationsguidesolceller07.pdf
===================
3.2.3 Jordning
När det gäller jordning är grundprincipen att alla utrustningars ledande höljen
ska jordas. För solcellssystem innebär detta att modulramar, bärställningar,
apparatkapslingar mm ska jordas. Jordtag måste eventuellt utföras. I Sverige och
övriga Europa gäller dock att ingen jordning krävs av strömbärande kablar på
likströmssidan av solcellsanläggningar. Systemen tillåts alltså att flyta relativt
jord. På växelströmssidan gäller vanliga jordningsregler.
===================

Jag har inte tillgång till de fullständiga elinstallationsreglerna, men enligt detta dokument verkar det som man förordar jordning, se t ex bilden:

http://www.goteborgenergi.se/Files/dok/Smaskalig%20elprod/Anslutning%20av%20solceller.pdf


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

nelos
Här är ett dokument som diskuterar jordning/potentialutjämning/åskskydd i detalj:

http://www.schletter.de//files/addons/docman/solarmontage/technischeinformationen/Hints%20for%20lightning%20protection_I113627GB.pdf
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

jansimon
In reply to this post by nelos
Nelos. Vad sa elektrikern ang. Jordningen? Verkar som jag förstår rätt vanligt att man inte jordar system idag när man kollar runt lite allmänt. Men en elektriker tycker?

/Janne
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

nelos
Jag hade förberett med att dra jordkabeln från solpanelerna på taket, så när elektrikern kom så anslöt han den i den nya undercentralen.

Han sa inget speciellt om det, så han verkade tycka att det var en bra idé att koppla in den.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

jansimon
Ah. Ok. Anade nästan det. Dom gör som dom brukar göra med gul/grön ledare :)


/Janne
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

Mono Wafer
In reply to this post by nelos
här är ytterligare en länk till ämnet om potentialutjämning och skyddsutjämning.

http://www.voltimum.se/news/4751/cm/lar-dig-skyddsutjamning.html

Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

Mono Wafer
In reply to this post by nelos
Hej Nelos, jag vet att du tidigare har mätt resistans på solpanelsramar. Mätte du möjligen även mellan de båda långsidorna på en och samma panel? Finns ju oftast hål för jordning på vardera långsidan och funderar därför på om det räcker att jorda i bara ena långsidan. Förhoppningsvis har alla fyra ramarna kontakt med varandra i hörnen.
Har sett i ett par olika solpanelstillverkares montagemanualer att de anger att jordningen skall utföras med s.k. "solar grounding lugs" men har på nätet bara hittat dem i USA. Ser en fördel med sådana då jordningen då kan utföras med mindre kabelåtgång och utan att det blir seriejordning som är klart olämpligt.
Någon som sett till "solar grounding lugs" i Sverige eller EU?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

nelos
Jag provade inte mellan olika långsidor, men resistansen var ju så hög att ohm-mätaren inte gav utslag. Jag kom nog helt enkelt inte igenom ytskiktet (?) när jag mätte så resultatet skulle nog blivit samma mellan två långsidor.

Ska prova igen vid tillfälle.


Några länkar för ""solar grounding lugs", inga i EU dock(?):

http://news.thomasnet.com/fullstory/Copper-Lay-In-Connector-expands-solar-grounding-options-623763
http://www.ebay.com/bhp/solar-ground-lug
http://www.erico.com/products/SolarBondingLugs.asp

http://www.youtube.com/watch?v=iNUBlyOQoAo
http://www.homepower.com/articles/solar-electricity/design-installation/grounding-and-bonding-pv-systems
http://www.newark.com/amphenol-industrial/hglui/solar-grounding-lug-screw-12-4awg/dp/83T2062


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

Mono Wafer
oooooo, nu är jag förvirrad  Nelos, i din PDF-länk står följande:
" What is less recognized is that austenitic stainless steel (304, 316) is more corrosive than copper when it is connected to aluminum! ", och
" This issue has been recognized by UL in the outline of the new Subject 2703. In 2703 both copper and austenitic stainless steel are excluded from the acceptable combinations with aluminum. "
Är inte så bra på Engelska och vet inte vad som kan menas med "austenitic stainless steel" men rostfritt stål är väl ändå det som förordas i skruv-/bultförband till våra solcellsmontage.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

callec
Det är rostfritt stål med låg kolhalt
Spelar ingen roll för solcellsmontage normalt.
Spelar dock en roll på ett båtmontage el. Dyl. Där det omgivande mediet är aggresivt.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Potentialutjämning av skenor, i alla eller bara i en punkt?

Norrlandssol.
Mätte du och ej fick kontakt så borde de bli oändligt, för panelens minus borde ej vara mot jord, min lilla 2.2kw anläggning har en microinverter under varje panel som är skruvad i skenorna, och dessa är jordade.

Och de med åskskydd är nog mest psykiskt, annars skall detta vara i många olika steg, många tusen volt, och lite till kräver stora avstånd för att klara isolationen, vilket ej sånna grejor från ÖB som man sticker in i uttaget gör.

Jag har JFB på centralen som tar de 9 microinverterna på taket.

Är mer orolig över ev kabelfel på från taket från huset som har DC på taket och 8.6kw, är värre än ett batteri, finns inget som bryter, är det sol så brassar det på med full effekt utan att bryta!

Åskrisken finns ej, vi har många höga träd inte så långt från huset..

Och att nån tar i panelerna är också minimal.. Eller noll.

Blir det så jordar jag en skena och förbinder de andra 3, och sen till centralen, men känns lite overkill.

Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
12