Kostal Piko problem?

classic Classic list List threaded Threaded
61 meddelanden Alternativ
1234
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko problem?

BengtK
Kolla dessa från dec 2013- gör om samma med din nya dator ! och växelriktaren!


http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Kostal-Piko-problem-tp5002528p5002654.html

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Kostal-Piko-problem-tp5002528p5002655.html

http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Kostal-Piko-problem-tp5002528p5002667.html
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
1234