Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

classic Classic list List threaded Threaded
23 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
Hej på er!

Här är en tråd för er som liksom jag har Mikroproduktion av förnybar el för en privatbostad och möter de frågeställningar som är speciella för när man på årsbasis levererar mer el till elnätet än vad man köper tillbaka. Kort sagt så är din anläggning i dagsläget med din nuvarande elförbrukning och med gällande regler mer eller mindre överdimensionerad. Hur ska man tänka kring detta för att maximera avkastningen och nyttan av investeringen som gjorts?

Som jag ser det är de viktigaste faktorerna

1) Ersättningar av avgifter från elhandelsbolaget
2) Ersättningar av avgifter från elnätsbolaget
3) Skattereduktion för till elnätet levererad el

Ersättningar av avgifter från elhandelsbolaget
Ovanstående ersättningar och avgifter ser väldigt olika ut för respektive anläggning beroende på hur elavtalet ser ut. Det går att teckna avtal som ger ett fast timpris alternativt ett pris som är baserat på Nord Pools (medveten särstavning) timspotpriser. Ofta eller kanske alltid så krävs att man också tecknar avtal om inköp när man tecknar ett produktionsavtal. Här brukar bolagen försöka att ta igen på gungorna vad de förlorat på karusellen så det går inte att stirra sig blind på ersättningen utan att väga in vad man senare måste betala för att köpa tillbaka elen. En annan mycket viktig aspekt är om du ens får någon ersättning från elhandelsbolaget för el som du inte senare köper tillbaka.  

Ersättningar av avgifter från elnätsbolaget
Ovanstående ersättningar och avgifter påverkas så vitt jag känner till inte av att du exporterar mer el än vad du importerar.

Skattereduktion för till elnätet levererad el
Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet. Storleken på skattereduktionen motsvarar ungefär vad det kostar för dig i nätöverföringsavgifter, skatt och moms för att köpa tillbaka din el vid senare tillfälle. Denna punkt är av särskilt intresse för oss som exporterar mer el än vad som importeras då det är en betydande del av elpriset.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
This post was updated on .
Lite personliga tankar kring Skattereduktion för till elnätet levererad el

Jag har en display i köket som visar vad el kostar att köpa respektive att sälja. Priserna räknas fram i realtid och baseras på mina avtal och Nord Pools timspotpriser.

I skrivande stund är timspotpriset på Nord Pool 14 öre och med mina avtal och skattereduktioner med mera så betyder det att jag betalar 92 öre totalt per kWh och när jag säljer el får jag 1,10 kr / kWh

Nu efter en natts extra god sömn börjar jag inse att ovanstående inte är helt sant. Eftersom min anläggning producerar 16 MWh/år medans min förbrukning kanske ligger runt 10 MWh/år så går jag ju miste om skatteåterbäring för den överskjutande delen.... Då stämmer ju inte de priser jag räknat fram!

När jag räknar fram mina timelpriser för försäljning respektive köp så borde jag istället tänka vad en ytterligare kWh kostar.

1) En extra exporterad kWh ger mig ingen skattereduktion.
2) En extra inköpt kWh ger mig visserligen en nätavgift med skatt och moms men kompenseras av att jag får skattereduktion som motsvarar ungefär samma belopp.

Ovanstående resonemang gör att jag genast ska gå in och ändra i algoritmen som räknar mina timelhandelspriser. Det gäller att tänka annorlunda nu.

Egentligen borde jag se det som att denna timme när timspotpriset på Nord Pool är 14 öre att jag betalar 92-60=32 öre totalt per kWh och när jag säljer el får jag 1,10-0,60=0,50 kr / kWh.

Istället ska jag fokusera på timspotpriset. Här finns pengar att tjäna eftersom jag har timspotpriser på både inköp och försäljning av el.

När solen visar sig och elexport uppstår är inget jag kan påverka men jag kan påverka vilken tidpunkt som elförbrukningen i mitt hem sker. Genom att köpa elen billigare än jag säljer den kan jag göra mig en slant. Det finns inga pengar att tjäna på att bränna mer el än vad jag behöver.

TÄNKVÄRT: För oss som exporterar mer el än vad som importeras så är skattereduktionen inte en faktor som höjer ersättningen för exporterad el utan snarare en faktor som sänker kostnaden för el som importeras.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
This post was updated on .
In reply to this post by solis
Göteborg Energi har tidigare erbjudit ersättning för såld el motsvarande spotpris + 25 öre.
Nu kan man läsa på deras hemsida att priset gäller till 31/12-20. Vad som gäller därefter framgår inte.Som man kan se gäller spotprispåslaget om 25 öre bara de som "Konsumerar mer än du producerar". Det vet man ju först efter ett år som kund. Fast man kan ju undra hur Göteborg Energi ska få uppgift om hur mycket el du konsumerar. Det vet ju möjligen bara du. Göteborg Energi kan ju bara se hur mycket el du köper av dom.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
This post was updated on .
In reply to this post by solis
Hej igen!

Inte är det mycket aktivitet kvar här på forumet vilket är lite synd. Kanske folk hänger på andra ställen. Hur som helst så låter jag mig inte nedslås av det utan fortsätter oförtröttligt med min monolog då det trots allt finns en del som läser.

Enligt vad jag kommit fram till ovan så gäller det verkligen att förbruka el när den är som billigast och försöka sälja när den är som dyrast.

Idag funderar jag på om jag skulle kunna tjäna på att docka min Nibe F750 frånluftsvärmepump med en ackumulatortank... Vet ej ännu om det är tekniskt möjligt eller något som kan rekommenderas. -Nej, ämnet är inte off topic. Förutsättningarna är fortfarande att jag har ett elöverskott och exporterar mer än jag importerar.

Husets enda uppvärmningskälla är alltså en Nibe F750 frånluftsvärmepump. I den sitter också en varmvattenberedare. Då värmebehov uppstår i huset så pumpas varmvatten runt i golvslingorna. Det är ett ganska trögt system, dvs det tar tid att göra förändringar i inomhustemperaturen.

Tanken är att kunna ladda ackumulatortanken då timspotpriset på Nord Pool är som lägst och nyttja värmen när timspotpriset är lägre. Om man skulle kunna använda värmepumpen i Nibe F750 till att "grundladda" ackumulatortanken vore det naturligtvis bra men jag inser naturligtvis att det skulle kunna fungera upp till en viss temperatur i så fall. Kanske 45-50 grader C. Vill jag ha varmare än så skulle jag behöva använda direktverkande eltillsats.

Att värma med direktverkande el verkar dyrt men om timpostpriset ligger på 10 öre på natten och jag får skattesubvention på 60 öre för varje extra kWh jag köper så har jag räknat med att min nettokostnad blir 27 öre/kWh. Då har jag räknat in elcertifikat, nätöverföring, energiskatt och moms samt även slagit ut årsavgiften på inköpskostnaden. Det är ju inte så illa. Om jag inte hade haft ett elöverskott och exporterar mer än jag importerar så hade naturligtvis kalkylen sett annorlunda ut. Här känner jag ändå att jag får fundera ett par vändor till.

EDIT: Hittade en beskrivning av hur man kan docka F750:an och det verkar bygga på att man laddar dockningstank med valfri energikälla. Det skulle förmodligen fungera bra att ladda med elpatron dvs med direktverkande el också. I exemplet ovan där jag betalar runt 27 öre totalt per kWh skulle det kunna bli en god affär att som just nu i skrivande stund kunna leverera el för drygt 90 öre/kWh (istället för att direktförbruka den).

Ackumulatortanken blir således ett sätt att köpa el billigt på natten för att möjliggöra att sälja mer el dagtid. Det som talar emot ovanstående är att min värmepump har en verkningsgrad (varierande över året) som gör att jag kanske bara behöver en tredjedel så mycket energi för att värma vatten jämfört med direktverkande el. Så där föll nog den idén platt tror jag...  men man måste tillåta sig att fundera lite.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

Sjöhorvan
Hej Solis!

Jag ingår inte riktigt i denna grupp utan har istället byggt ut min anläggning i omgångar så att jag nu ganska precist säljer lika mycket som jag köper över året. Framtiden får utvisa hur länge det är mest fördelaktigt. Men just nu är nog det bäst och man slipper stressa upp sig av spotpriser över dygnet.
19,93 kWp, 36 st Unimen 260P-20, 18 st Heckert 265W, 19 st Heckert 305W SMA 6000TL-20 och 8000TL-20 34° taklutning riktning SV och 23° NO
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
Sjöhorvan wrote
Hej Solis!

Jag ingår inte riktigt i denna grupp utan har istället byggt ut min anläggning i omgångar så att jag nu ganska precist säljer lika mycket som jag köper över året. Framtiden får utvisa hur länge det är mest fördelaktigt. Men just nu är nog det bäst och man slipper stressa upp sig av spotpriser över dygnet.
Ja det kan vara en strategi men man får ju bara solcellsbidraget en enda gång per huskropp. Ska man bygga en ny anläggning och siktar på att köpa och sälja lika stora mängder el så behöver man försöka bedöma hur mycket man självkonsumerar. 20% kanske är rimligt. Så om man förbrukar 10.000 kWh så bör man träffa ganska rätt med en anläggning som på årsbasis producerar ca 8.000 kWh.

Men... sen är det ju det där med regler, lagar och inte minst elbehovet som ändrar sig hela tiden. Jag tänkte att det var bäst att satsa lite i överkant när jag byggde min anläggning eftersom jag ville ge utrymme för ett par elbilar i framtiden. Jag har redan skaffat en elbil men det visar sig att matvarubutiken har gratis CCS snabbladdning så det har inte blivit av att jag behövt ladda den hemma ännu.
MP
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

MP
In reply to this post by solis
Hej,

Har samma problem som du, trodde att "konsumtion" var lika med vår totala förbrukning innan solceller dvs ca 17000 kwh och jag producerar totalt 14000 kwh, dvs inga problem. Så är ju inte fallet vad jag förstått senare när jag började tänka på hur elbolagen kan ha koll på vad hushållet förbrukat på årsbasis, det kan de ju inte veta.

Så när man bortser från det som förbrukas på din sida av mätaren kvarstår denna sura sanning,

Konsumtion = köpt el (inte förbrukad el inkl det du själv tillverkat)
Produktion = såld el

Det gör att jag just nu har sålt ca 9000 kwh men bara köpt 4000 kwh, då kommer frågan om man ska elda 5000 kwh de två sista månaderna eller gå miste om de extra 25 örena jag har redan fått på spotpriset. Jag får ju dock tillbaka 60 öre på varje köpt kwh eftersom jag redan matat ut mer. Beroende på vad man har för elpris får man göra matten helt enkelt. Det verkar ju inte vara någon avgift för överproduktion längre vilket är bra men som sagt man går ju kanske miste om ev tillägg från sitt elbolag om man överproducerar.

Snabbt skrivet men jag är förvånad över att konsumtion bara är köpt el, det var inget elbolaget nämnde, bara frågade hur mycket jag hade i årsförbrukning och sa att det skulle bli bra..
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
MP wrote
... då kommer frågan om man ska elda 5000 kwh de två sista månaderna eller gå miste om de extra 25 örena jag har redan fått på spotpriset.
Det elbolag som ger spotpristillägg 25 öre verkar upphöra med det vid årsskiftet så där går man nog miste om den ersättningen oavsett skulle jag gissa.

Sen tror jag inte att det skulle löna sig att "elda" bort någon energi även om spotpriset skulle vara 0 öre. Se nedanstående beräkningar vad den faktiska inköpskostnaden blir vid olika timspotpriser.

Sedan jag gjorde beräkningarna så har jag tagit bort årsavgiften för elabonnemanget eftersom jag alltid vill kunna se priset som om ifall jag skulle köpa eller sälja en extra kWh.Som framgår av ovanstående så räknar jag med att skattereduktionen uppstår när jag köper el. Inte när jag exporterar el.
MP
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

MP
Jag var nog ute och cyklade delvis i mitt förra inlägg, är trots allt nybörjare på detta men vill lära mig hur det fungerar.

Så länge hushållet förbrukar lika eller mer än man producerar på årsbasis så kommer man ju också köpa minst lika mycket som man matat ut på nätet, så kallad mikroproducent. Ytterligheterna inom det ramverket blir ju att inte sälja något (max egenförbrukning) och då tvingas man inte köpa något. Alternativt att man säljer allt (minst egenförbrukning) och då tvingas köpa minst samma mängd tillbaka. De flesta ligger ju någonstans där emellan.

Problemet uppstår ju först då man producerar mer än vad hushållet gör av med på årsbasis som du säger, då kommer man ju ha kört ut mer på nätet än vad man tar in dvs uppfyller inte reglerna för mikroproduktion (även om det inte verkar vara några påföljder). Min lilla överproduktion beror på att vi minskat elanvändningen vilket jag inte trodde skulle slå så hårt (timerstyr golvvärme badrum, sänkt temp i garage till 10gr, styr handdukstork via telldus, eldar lite mer i braskaminen). Det kapades cirka 3000 kwh mot föregående år varvid jag nu måste slösa lite för att totalt ha förbrukat samma som producerats.

Just i mitt fall blir det så liten överproduktion så jag kommer att kunna köpa ikapp så att säga. Precis som du säger så blir det ju 60 öre "rabatt" på det jag köper upp till mängden som sålts. Det jag redan matat in som överskott har jag ju redan fått spot+25 öre utbetalt.

Eftersom jag är mån om att inte behöva betala tillbaka de 25 öre jag redan fått (pga överproduktion) så stängde jag ner anläggningen igår. Hade jag inte riskerat de 25 örena hade jag låtit den överproducera, det verkar ju som man åtminstone får betalt för överproduktionen och fortfarande klassas om mikroproducent.

Klart är att mikroproducenter är beroende av de 60 örena för att få nån vettig ekonomi, de täcker ju delvis nätavgift och energiskatt när man ska köpa tillbaka elen under vintern..
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

Bengel
Hej,

Om min anläggning hade haft en netto-produktion så hade min prio varit att tänka ut åtgärder som höjer min förbrukning men som ändå tillför en nytta. Ex. Skaffa elbil, låta värmepumpen gå på elpatronen under natten m.m. m.m.

Eftersom varje kWh i ökad förbrukning är en plusaffär, iaf om man ser till att höja el-konsumtionen under natten, så är det inte mycket att tveka på. Om jag skulle ladda min elbil mellan 00-06 varje natt och på årsbasis göra av med ca 2000 kWh, så innebär det att jag betalar ca 60-70öre/kWh. Den ökade förbrukningen ger mig möjlighet att sälja ytterligare 2000kWh där jag kommer få rejält mycket högre ersättning, kanske runt 1,2kr/kWh. Detta är alltså en ren plusaffär.
@Solis: Därför tycker jag du ska sluta tanka gratis el, och istället se till att får ersättning för den el du tankar! :-)

I mina sammanställningar så ser jag att värdet av 1st "egenförbrukad" solels-kWh är 88öre i snitt hittills i år, medan min ersättning för att sälja 1st solels-kWh är 1,22kr i snitt. Eftersom den ökade förbrukning främst kommer ske under nattetid, då elpriset är lägre, så har jag dragit ner kostnaden i exemplet. Hittills har jag visserligen haft en ersättning på spott + 40öre från V.F och Härryda Energi, men nu är det slut på det. Jag kommer dock få 60öre i fast ersättning från Billinge Energi, så totalt kommer min ersättning för såld solel bli 1,23kr/kWh framöver. (60öre(fast)+60öre(staten)+3,75öre(nätägaren/överföring))

Det skulle t.o.m. vara lönsamt, om dock ej miljövänligt, att ha en hårfön liggande på hela natten för att höja förbrukningen.

//bengel
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

Bengel
In reply to this post by MP
@MP:
Har du verkligen stängt ner din anläggning?

Det måste vara ett ganska hårt avtal som ditt elhandelsbolag har om de hotar att kräva tillbaka de 25örena som du fått som mikroproducent, bara för att du landar in på en liten överproduktion.

Jag har hört talas om att att man inte får någon utökad ersättning för sin överproduktion, varken från staten (60öre) eller elhandelsbolaget (i detta fall 25öre), men inte att de skulle kräva tillbaka allting!
Har du dubbelkollat det?

//bengel
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
In reply to this post by Bengel
Bengel wrote
...

Det skulle t.o.m. vara lönsamt, om dock ej miljövänligt, att ha en hårfön liggande på hela natten för att höja förbrukningen.

//bengel
Hej @bengel

Jag har svårt att se hur det kan löna sig att bränna energi eftersom det uppstår en kostnad.

I skrivande stund är timspotpriset låga 5 öre. Det ger följande inköpspris för mig.


//////////////////////// Inköpspris El ///////////////////////
// Timspotpris:                 0.05 kr/kWh //
// Spotpåslag:                 0.05 kr/kWh //
// Elcertifikat:                0.04 kr/kWh //
// Nätöverföring:                0.13 kr/kWh //
// Energiskatt:                 0.35 kr/kWh //
// Moms på ovanstående:             0.15 kr/kWh //
// Summa:                    0.77 kr/kWh //
// Netto efter skattereduktion [0.6 kr/kWh]:  0.17 kr/kWh //
//////////////////////////////////////////////////////////////

Skulle jag köpa in en extra kWh så kostar det mig alltså 17 öre just nu. Detta trots att jag får 60 öre i skattereduktion.

Om jag skulle sälja en kWh så är det följande som gäller:
//////////////////////////////////////
// Försäljningspris el denna timme* //
//                 //
// Timspotpris:     0.05 kr/kWh //
// Spotprispåslag:   0.25 kr/kWh //
// Nätnytta:      0.05 kr/kWh //
// Moms på nätnyttan:  0.01 kr/kWh //
// -------------------------------- //
// Summa:        0.36 kr/kWh //
//////////////////////////////////////

Jag tjänar som synes ingen skattereduktion när jag säljer el utan det ligger istället som en reduktion på inköpspriset när jag köper el. Förmodligen blir det även så efter ett år att elbolaget drar in mitt spotprispåslag på såld el som "straff". Då byter jag elbolag.

Tänker jag fel eller? Jag kan som sagt inte se hur det kan löna sig att bränna energi i mitt fall.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

simon
Jag har exakt samma situation, Solis, även vad gäller storleksordning på produktion/konsumtion. Har också kommit till de slutsatser som du drar. Jag har dock övergett tanken på ack-tank som lösning tror jag, inte minst med tanke på att det väldigt lång tid innan lösningen betalat sig. Det är ändå rätt små besparingar vi pratar om.

Även jag har flvp med vattenburen golvvärme. Mitt hopp står till att kunna styra om konsumtionen till natten, förhoppningsvis låter det sig göras när vår gamla IVT490 från 2001 ger upp och nån ”smart” pump kan värma vattnet när spotpriset är som lägst. Elbil är förstås ett mål också.

I övrigt gäller väl att elektrifiera all annan energianvändning för att uppnå besparingar. T ex gräsklippare (har skaffat robot).
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
In reply to this post by Bengel
Bengel wrote
...
Det skulle t.o.m. vara lönsamt, om dock ej miljövänligt, att ha en hårfön liggande på hela natten för att höja förbrukningen.
...
Nu har jag räknat en gång till och tänkt efter. Den där 25-öringen som man får som spotprispåslag per kWh för såld el utgår ju endast om man köper in motsvarande mängd el. Det är fel att som jag gör räkna in den i försäljningspriset för det är inget jag kommer att få ta del av. Däremot vore det rätt att flytta över den till inköpspriset som en rabatt precis som jag gjort med skatteåterbäringen.

Då blir det lite skillnad. Timspotpriset är fortfarande 5 öre när jag räknar.

//////////////////////// Inköpspris El ////////////////////////
// Timspotpris:                 0.05 kr/kWh //
// Spotpåslag:                  0.05 kr/kWh //
// Elcertifikat:                 0.04 kr/kWh //
// Nätöverföring:                0.13 kr/kWh //
// Energiskatt:                 0.35 kr/kWh //
// Moms på ovanstående:             0.15 kr/kWh //
// Spotavdrag för motsvarande mängd såld el:  -0.25 kr/kWh //
// Summa:                    0.52 kr/kWh //
// Netto efter skattereduktion [0.6 kr/kWh]:  -0.08 kr/kWh //
///////////////////////////////////////////////////////////////


//////////////////////////////////////
// Försäljningspris el denna timme* //
//                 //
// Timspotpris:     0.05 kr/kWh //
// Nätnytta:      0.05 kr/kWh //
// Moms på nätnyttan:  0.01 kr/kWh //
// -------------------------------- //
// Summa:        0.11 kr/kWh //
//////////////////////////////////////

Ja nu får jag betalt 8 öre/kWh när jag använder el. Så sjukt! Men detta gäller egentligen bara när timspotpriserna är så otroligt låga som de råkar vara i skrivande stund. Gränsen för när jag får betalt för att jag köper el går vid ett spotpris på 11 öre:
//////////////////////// Inköpspris El ////////////////////////
// Timspotpris:                 0.11 kr/kWh //
// Spotpåslag:                  0.05 kr/kWh //
// Elcertifikat:                 0.04 kr/kWh //
// Nätöverföring:                0.13 kr/kWh //
// Energiskatt:                 0.35 kr/kWh //
// Moms på ovanstående:             0.17 kr/kWh //
// Spotavdrag för motsvarande mängd såld el:  -0.25 kr/kWh //
// Summa:                    0.6 kr/kWh //
// Netto efter skattereduktion [0.6 kr/kWh]:  -0.0 kr/kWh //
///////////////////////////////////////////////////////////////

Vid exempelvis 40 öre betalar jag:
//////////////////////// Inköpspris El ////////////////////////
// Timspotpris:                 0.4 kr/kWh //
// Spotpåslag:                  0.05 kr/kWh //
// Elcertifikat:                 0.04 kr/kWh //
// Nätöverföring:                0.13 kr/kWh //
// Energiskatt:                 0.35 kr/kWh //
// Moms på ovanstående:             0.24 kr/kWh //
// Spotavdrag för motsvarande mängd såld el:  -0.25 kr/kWh //
// Summa:                    0.96 kr/kWh //
// Netto efter skattereduktion [0.6 kr/kWh]:  0.36 kr/kWh //
///////////////////////////////////////////////////////////////

Sen verkar det som sagt att den där 25-öringen upphör vid årsskiftet.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

Tåbro79
Solis, tack för att du startat den här tråden!

Du har räknat och sen tänkt om och kommit fram till ny tanke. Det är inte solklart hur man ska tänka om man ska optimera sina intäkter från sin anläggning.

Nu har jag inte skaffat anläggningen för att tjäna pengar på den utan den ingår i mitt intresse att minska min elförbrukning, numera elinköp. Det började med installation av  solfångaranläggning för 22 år sen. Innan den installationen, förbrukade vi 16000 kWh/år och nu efter alla insatser som senast, för 2,5 år sedan, batterianläggning anskaffades, är vi nere på 2500 kWh/år.

Solcellsanläggning är 5,7kWp och efter batteriets tillkomst har vi sålt mer än köpt, ca 1000kWh/år, just till Göteborg Energi. Men jag har inte upptäckt att vi blivit straffade för det. Har haft avtalet sen solelstarten hösten 2015.

Nu har dom uppdaterat hemsidan, https://www.goteborgenergi.se/privat/el/producera-egen-el för oss innebär det from 2021,  spotpris + 15 öre. Vi säljer ca 3000kWh/år, så det blir 300SEK/år lägre ersättning.

-----------------------------------------------------------------------------

Jag skulle kunna byta nätabonnemang 16A från ”Enkel” till ”Tid” https://www.ellevio.se/privat/elnatspriser-och-avtal/se-vara-priser/  Bor på västkusten och den fasta avgiften är ungefär samma, men den rörliga är det stor skillnad på.
Enkel pris   24,8öre/kWh
Tid högpris 60,70öre/kWh
Tid lågpris    8,40öre/kWh

Högpris mån-fre 06-22 1nov-31mars
Lågpris övrig tid

Alltså ”vintertid vardagar” nattetid, ladda batteriet från nätet samt låta värmepumpen och ladda ackumulatortanken, sen använda energin dagtid. Jag gjorde enkel beräkning förra året och det skulle bli ca 500SEK/år lägre nätkostnad om man bara utnyttjade lågpristid. Fast det skulle innebära en del mek (styrning) för att få det att bli av. Och det minskar ju inte elinköpen som är mitt intresse, fast lite lockande ändå!        
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

Bengel
In reply to this post by solis
Hej igen,

Jag tror jag förstår vad du menar Solis, men håller inte riktigt med dig i dina beräkningar. Jag tycker du missar skillnaden i spottpriset mellan natt och dag. Jag gjorde en högst ovetenskaplig undersökning och räknade på vad snittpriset var för 1kWh mellan kl. 00-06 och jämförde det med snittpriset mellan kl. 10-16. Jag kollade nattens priser (6/10) då skiljde det 17öre/kWh och jag kollade på en dag i förra veckan och då var skillnaden så stor som 30öre/kWh. Så den skillnaden behöver du fånga upp för att beräkningen ska bli rättvis. Hela caset bygger på att man ökar förbrukningen när elen är billig (natten) för att få sälja mer när priset är högt. (dagen)

Tyvärr kan jag inte se vilka timpriser jag haft då jag precis bytt elhandelsbolag men i min sammanställning så ser jag att medelspottpriset för inköpt el i Augusti var 47öre inkl. moms, sen tillkommer skatt o.s.v. så totalpriset blev 1,11kr. När jag tittar på vad jag fått för ersättning för den elen jag sålde så är medelspottpriset 45öre, sen tillkommer 40öre extra från elbolaget, 60öre från staten och 3,75öre från elnätsägaren, totalt 1,49kr. Så skillnaden blev 38öre/kWh.
Detta är räknat på månadsnivå med snittpriser, men det pekar ju på att det ändå är en stor skillnad.

Det viktiga är att fånga upp skillnaden på dag/natt-priser men hur man kan göra det på ett bra sätt vet jag inte.

//bengelSvara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
In reply to this post by Bengel
Bengel wrote
@MP:
Har du verkligen stängt ner din anläggning?

Det måste vara ett ganska hårt avtal som ditt elhandelsbolag har om de hotar att kräva tillbaka de 25örena som du fått som mikroproducent, bara för att du landar in på en liten överproduktion.

Jag har hört talas om att att man inte får någon utökad ersättning för sin överproduktion, varken från staten (60öre) eller elhandelsbolaget (i detta fall 25öre), men inte att de skulle kräva tillbaka allting!
Har du dubbelkollat det?

//bengel
Det föreligger även ett annat hot vid överproduktion och det är risken att man ur elnätsföretagets perspektiv inte längre är en nettokonsument och därför fråntas möjligheten att vara en mikroproducent. Då kan man bli debiterad av nätbolaget retroaktivt för en inmatningsavgift.

Men har vi tur så går ett lagförslag igenom. Det har tagit en mycket lång tid men det finns en promemoria.

Förslag i promemoria 2017-09-22

I regeringens promemoria från 22 september 2017 står under “Småskalig elproduktion” i kapitel 6:

” 22 §   En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen.”

Skillnaden mot dagens ellag är att man föreslår att stryka meningen om krav på att man är nettokonsument.

Under ”Skälen för förslaget” står på sidan 179-180 i promemorian:

”Att befria elanvändare med mikroproduktion från skyldigheten
att betala nätavgift för sin inmatning är ett sätt att göra det möjligt
för dessa elanvändare att på ett lönsamt sätt sälja sin överskottsel
(prop. 2009/10:51 s. 12 f.).   …
Du kan läsa mer om det på Bengts nya villablogg
MP
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

MP
Drog igång min anläggning igen dagen efter förra inlägget, kommer trots allt inte överproducera så mycket och vill ju givetvis veta vad den nya anläggningen kan ge på årsbasis. Får kolla med elbolaget i december om det visar sig att jag kommer överproducera väsentligt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

solis
In reply to this post by Bengel
Bengel wrote
Jag kommer dock få 60öre i fast ersättning från Billinge Energi, så totalt kommer min ersättning för såld solel bli 1,23kr/kWh framöver. (60öre(fast)+60öre(staten)+3,75öre(nätägaren/överföring))

Det skulle t.o.m. vara lönsamt, om dock ej miljövänligt, att ha en hårfön liggande på hela natten för att höja förbrukningen.

//bengel
Billinges erbjudande är bra men tyvärr är timdebitering för förbruknings-el inget som dom i dagsläget erbjuder. Deras rörliga pris baseras på föregående månads genomsnittliga spotpris + deras inköpspris på det, elcertifikat och deras fasta påslag på 2,2 öre.

Annars hade jag nog kunnat tänka mig att teckna avtal med Billinge. Man vill ju gärna kunna spara en slant på att planera in förbrukningen till dygnets billigaste timmar* Är man ointresserad av det så kan Billinge vara ett bra alternativ.

* Tror inte att det är av ren snålhet utan det känns mer som en utmaning
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elpriser och frågeställningar för oss som exporterar mer el än vad som importeras

M A Numminen
This post was updated on .
In reply to this post by solis
Moin!

Nu har jag kommit på vad jag ska göra med min överproduktion!

Jag ska "majna" Bitcoin! Jag får ju betalt för att använda energi och är inte tilltalad av att ställa ut en byggfläkt i trädgården. Bättre att använda energin till något roligt!

Att tillverka BitCoin får bli grejen. Jag tjänar pengar på att energin blir använd plus att jag får BitCoin!

Normalt så är det svårt att få lönsamhet i att "majna" BitCoin men eftersom elen är gratis går min kalkyl ihop.

Köpte en Bitmain Antminer S9 14 TH/s för 149 Eur på ebay.de

Ska köra den då timspotpriset är lågt. En Bitmain Antminer S9  drar 1372 W. På ett år blir det 1372*24*365 Wh per år = ca 12 000 kWh eller 12 MWh.

Man kan köra den då elen är billig och stänga av den med ett script när elen är dyr. På så sätt så kommer man lätt att kunna köpa lika mycket energi som man exporterar. Alla blir glada!
12