Elcertifikat

classic Classic list List threaded Threaded
51 meddelanden Alternativ
123
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Elcertifikat

örnnästet
Hej

jag undrar också ifall man kan använda so utgången på min piko för att logga och få ut elcertifikatet.

Någon som vet detta.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Anders J
Jag tror att den springande punkten är att elmätaren måste uppfylla vissa formella krav för att få användas för debitering, vilket då innebär att det måste vara dokumenterat hur tillverkaren har säkerställt att dessa krav uppfylls.

Exakt hur detta ser ut går att läsa sig till i öppna dokument.

Jag tror inte att växelriktare är gjorda för att klara de kraven. Det bästa vore ju om så vore fallet, samt om kommunikationsprotokollet för den kommunikationen också vore inbyggd i dem.
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

BengtK
In reply to this post by örnnästet
Jag har ett sk nettoavtal . Är det ändå vettigt att regga sej för elcertifikat ?
Jag har en mätare som sitter direkt efter växelriktaren - där ser jag totalt producerat.
I den "dubbla" mätaren / EON´s /
ser jag dels vad jag förbrukat utifrån nätet ( Konsumtion ) dels vad jag sålt ( produktion ) , så rätt enkelt att hålla reda på vad jag själv förbrukat av solcellsproduktionen / Totalt producerat minus sålt /

Räcker detta som underlag för el cert ?

 I min Piko 7.0 loggas ju allt i 2 olika SQL-databaser ( details och summary )
i mappen "PIKO Master Control V2.0" - borde väl gå att använda ?

33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

nelos
Jag skulle definitivt anmäla anläggningen för att bli godkänd för elcertifikat, oberoende av vilket elavtal det är.

Det finns två möjligheter: Antingen får du elcert för den del av produktionen som du säljer, eller också för
hela produktionen.

Elcert för den del man säljer är enklast och utan kostnad. Det är inget att tveka på, man får fylla i några blanketter, tar nog max en halvtimme om uppgifterna finns tillgängliga.
I dagsläget är det inte självklart att du kan sälja elcerten till din elhandlare, men i så fall sparar du dem bara på ditt konto och säljer dem senare, exempelvis om några år.

Ett elcert är värt ca 200 kr, så en normal anläggning kan få ihop uppåt en tusenlapp per år.

Här är det beskrivet hur man gör:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ansokan-om-elcertifikat-och-ursprungsgarantier-td5002492.html

Man kan också få elcert för hela produktionen. Det kostar pengar att göra, men normalstora anläggningar kommer tjäna ihop summan på ett antal år.

Lite mer information om det:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Elcertifikat-for-hela-elproduktionen-td5004223.html

Det räcket tyvärr inte att själv rapportera produktionen, av någon anledning finns det krav på tim-mätning för att få elcertifikat.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

nelos
In reply to this post by Anders J
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

magneten
Fick följande svar när.jag mailade och frågade om det inte räckte att själv rapportera in total produktion årsvis istället, verkar ju varit på tal iaf.

Är ju bra om fler hör av sig till dom angående en förenkling av tilldelning för hela produktionen för oss mikroproducenter.

Bifogar svaret jag fick:
Hej

Systemet är idag utformat för timvismätning och fortlöpande inrapportering. Det finns möjlighet att sätta upp egen mätare för att för elcertifikat för hela produktionen men då måste man bedöma extra intäkten mot den kostnad egen mätare och rapportering innebär. Det är möjligt att själv rapportera enligt de krav som ställs, men det resulterar i en högre kostnad än att anlita någon extern.
Det har förekommit förslag liknade du nämner.

Hälsningar,

Roger

Roger Östberg
Tel. +46 (0)16 544 24

Skickat: den 11 september 2014 13:46
Till: elcertifikat
Ämne: Re: SV: Elcertifikat microproduktion

citerad text
 
Vem är det som bestämt att det måste vara ett externt företag som rapporterar in uppgifterna till er? Det gör ju att meningen med elcertifikat för hela produktionen  blir en förlustaffär för de allra flesta mikroproducenter.  Trots att man är berättigad till tilldelning.

Kanske är det några nya regler på gång? Ty det borde ju räcka om man själv rapporterade in årsvis ex. För alla anläggningar under 15 kwp.


Mailade till elcertifikat@energimyndigheten.se kanske finns det någon mer som man kan framföra våra önskemål till?
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

BengtK
In reply to this post by nelos
Då har jag - via deras webformulär - ansökt om elcertifikat och ursprungsgarantier !
Tämligen enkelt - tog 3 dagar från det jag hade fyllt i den första registreringen tills jag fick besked att jag kunde fortsätta och fylla i och skicka in.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Norrlandssol.
Fick med papper på att det var beviljat, men måste överlåta dessa då mitt elavtal innefattar dessa, men ingen vet riktigt hur man gör..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

callec
In reply to this post by magneten
Så här skrev jag idag till Energimyndigheten t.
Får se vad det blir för svar.

Hej Niclas

Jag har lite funderingar kring El-certifikaten och inläsning för microproducenter.
Kan du vidarbefodra detta till den detta gäller.

Som nätansluten microproducent kräver el/nätbolagen dubbelriktad mätare.
Det bästa vore att behålla sin gamla mätare och komplettera med en produktionsmätare.
Så är icke fallet för flera tusen microproducenter.
Problematiken är att egenkonsumtionen ej mäts från det egenproducerade.
Exempel:
Min anläggning är kalkylerad att producera 13 Mwh, vilket skulle innebära 13 El-certifikat.
Troligtvis kommer jag bara att tilldelas hälften pga egenkonsumtion.
Anläggningen har kostat mig ca 230.000:- och jag har inte fått några bidrag, och skall detta gå runt krävs alla intäkter och ett minimum av utgifter.
Vad jag har läst mig fram till är att det går att installera en ytterligare produktionsmätare a ca SEK 3.000:-
Med tanke på alla dessa microproducenter så handlar detta om miljonbelopp för något som egentligen inte behövs.
För microproducenter borde en årlig skriftlig avläsning gälla som microproducenten delger er med underskrift.
Det finns säkert många andra sätt att lösa detta på ett enkelt sätt.
Men att köpa Elmätare för flera miljoner verkar endast vara överkonsumtion och skickar direkt helt felaktiga signaler till samhället.

Hoppas på en snar lösning av detta problem för alla microproducenter.

Med vänlig hälsning
Carl-Fredrik Camp
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

BengtK
Då är jag även godkänd och upplagd i Sv kraftnäts system Cesar !!
Så nu avvaktar jag det första el certifikatet .
Såg även följande på deras hemsida :
-----------------
Svenska kraftnät tar ut följande avgifter:
Kontoavgift elcertifikat:
Beräknas på det högsta antalet elcertifikat som har varit registrerade
på certifikatkontot under föregående kvartal (0,07 kr per elcertifikat).

Administrativ avgift för elcertifikat:
Tas ut vid utnyttjande av Svenska kraftnäts tjänster (100 kr per
registrering).

Avgift ursprungsgarantier:
Producenten betalar 0,05 kr per utfärdad ursprungsgaranti.
Övriga kontohavare betalar 200 kr per år.
 
Fakturering sker när avgiften överstiger 200 kr vid faktureringstillfället.
----------------
det lär dröja innan jag blir fakturerad
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

nelos
Som väl är tar Svenska kraftnät inte ut någon avgift från mikroproducenter även fast det står så i informationen.

Det är synd att det står så, eftersom det kanske kan skrämma bort någon som tänkt registrera sig,
men ingen mikroproducent jag känner till har någonsin betalat någon avgift.

Det är snart ett år sedan jag registrerade mig, men ingen avgift har fakturerats till mig.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Robin
In reply to this post by callec
Bra skrivet. Har du fått någon reaktion på detta?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

callec
Nej

har inte fått något svar, tyvärr.
Lite dåligt att inte ens svara.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

magneten
Du får prova att maila några olika personer på energimyndigheten. Vi skulle ju kunna sätta ihop en liten lista med bra mailadresser dit flera av oss kan skicka våran synpunkter på ett enkelt sätt.
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Mono Wafer
In reply to this post by BengtK
BengtK, du skrev att du har nettoavtal, jag funderar också på att välja det. Ska man även vid sådant avtal momsregistrera sig?
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

jansimon
In reply to this post by callec
Inget hört än? Kanske mailbomba med samma fråga från fler?
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

BengtK
In reply to this post by Mono Wafer
Det är riktigt att jag hade nettodebitering tidigare ( inlägget är väl från sept 2014  ? ).

Detta finns ju i princip inte längre ( EU satte stopp - det skall var med moms ).

Därför har vi den här soppan med moms osv.
Det blir att leta upp det elföretag , som betalar mest istället.

här finns mycket att hämta :
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Betalning-for-mikrodproducerad-el-tp5004426.html
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Mono Wafer
två bolag har enligt senaste listan nettodebitering, den ena på månadsbasis, den andra på årsbasis.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Thomas
 Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen ligger på Nord Pools timspotpris plus 40 öre per kWh under ett år. Därefter övergår ersättningen till Nord Pools timspotpris. Priserna gäller exklusive moms.

Tydligen har vattenfall sänkt priset rejält. Ovan är taget från deras hemsida.

Thomas
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Elcertifikat

Anders J
I ett längre perspektiv ska väl räkna med att vi får leva på marknadspris och att därför så långt möjligt leva på sin egen icke-köpta el, det vi har just nu, att vi väntar med disk- och tvåttmaskin tills solen går ned, kommer ju rimligen inte att hålla...

Marknaden har ju alltid rätt, eller hur?
2,2 kW poly och 0,9 kW tunnfilm i Ösmo, 0,9 kW tunnfilm till snart. http://s-solel.se/vastergryt/
123