Är utbytet ok ?

classic Classic list List threaded Threaded
47 meddelanden Alternativ
123
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

BengtK
En uppdatering :

Har kontaktat projektansvarig och dels sänt via e-post relevant information OCH även hänvisat till detta forum ( med länk), samt ringt idag. Vi kom överens om att höras av efter midsommar.
Jag har också begärt dokumentation, eftersom det är lite oklart om det är 15 + 15 eller 20 + 10 paneler i de 2 strängarna.

Igår em hade jag också besök av DrivMedEl ( det är inte så långt mellan Södra Sandby & Veberöd ).

Mätningar på de 2 slingorna visade på mellan 6 - 8 A vid 16-tiden.
Det märkliga då var att i växelriktaren en slinga visade 10 - 13 A och den andre mycket lågt t o m under 1 A !!
Spänningen låg på c:a 250 V ( Jag har aldrig sett denna ligga över ca 310 )

Misstankarna riktas mot växelriktaren .

Jag plockade fram statistik från gårdagen ( se nedan ) . Det laddas ner med 10 min intervall.

33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

nelos
Om man loggar in på piko solar portal kan man få en lista med onormala händelser som växelriktaren registrerat. Det skulle kunna ge mer information.

Man måste logga in, "events" syns inte publikt.

Så här kan det se ut:
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

nelos
In reply to this post by BengtK
Solpanelerna har en kortslutningsström på 8,48A:

http://www.sharp.co.uk/cps/rde/xbcr/documents/documents/Marketing/Datasheet/Product_Flyer_ND-RxxxA6_-60cell-_10years_0412eu.pdf

Om strömmen är högre än så måste det innebära att panelerna är parallellkopplade i en sträng.
Med 13 A uppmätt så måste det alltså vara parallellkopplat.

Maximal inström för Piko 7 är 12,5A alternativt 25A beroende på inkoppling.

Är den konfigurerad för 12,5A så kommer det inte fungera med högre strömmar.
Med parallellkoppling ger det maximal 2*8,48A = 16.96A.

För att konfigurera detta används kopparbyglar (Nummer 1 i figuren):Sidan 20:
http://www.kostal-solar-electric.com/download/Betriebsanleitungen/Manual_PIKO_en_1_12.pdf

Kopparbyglarna kanske inte sitter som de ska?

Men det bästa borde vara att inte parallellkoppla utan istället ha två separata strängar med 15 paneler i varje.
I det fallat ska man inte ha kopparbyglarna.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

BengtK
In reply to this post by nelos
Finns följande :
Jun 18 2014, 14:11 1009746890391MF500008 Inverter: Grid Fault 251
May 17 2014, 20:40 1009746890391MF500008 Inverter: Grid Fault 252
Oct 29 2013, 11:56 1009746890391MF500008 Inverter: Grid Fault 252

resten är kommunikationsfel - dvs mitt nät har varit avstängt.
<-----Ursprungligt Meddelande----->
>From: nelos [via Solcellforum] [[hidden email]]
>Sent: 19/6/2014 10:28:40 PM
>To: [hidden email]
>Subject: Re: Är utbytet ok ?
>
>Om man loggar in på piko solar portal kan man få en lista med onormala
>händelser som växelriktaren registrerat. Det skulle kunna ge mer information.
>
>Man måste logga in, "events" syns inte publikt.
>
>Så här kan det se ut:

33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

BengtK
In reply to this post by nelos
Tack för detta med - ytterligare en möjlig felkälla.
Kommentarerna här måste vara guld värda för den ansvarige installatören !!
<-----Ursprungligt Meddelande----->
>From: nelos [via Solcellforum] [[hidden email]]
>Sent: 19/6/2014 11:00:59 PM
>To: [hidden email]
>Subject: Re: Är utbytet ok ?
>
>Solpanelerna har en kortslutningsström på 8,48A:
>
>http://www.sharp.co.uk/cps/rde/xbcr/documents/documents/Marketing/Datasheet/Pro
>duct_Flyer_ND-RxxxA6_-60cell-_10years_0412eu.pdf
>
>Om strömmen är högre än så måste det innebära att panelerna är
>parallellkopplade i en sträng.
>Med 13 A uppmätt så måste det alltså vara parallellkopplat.
>
>Maximal inström för Piko 7 är 12,5A alternativt 25A beroende på inkoppling.
>
>Är den konfigurerad för 12,5A så kommer det inte fungera med högre strömmar.
>Med parallellkoppling ger det maximal 2*8,48A = 16.96A.
>
>För att konfigurera detta används kopparbyglar (Nummer 1 i figuren):
>
>
>
>Sidan 20:
>http://www.kostal-solar-
>electric.com/download/Betriebsanleitungen/Manual_PIKO_en_1_12.pdf
>
>Kopparbyglarna kanske inte sitter som de ska?
>
>Men det bästa borde vara att inte parallellkoppla utan istället ha två
>separata strängar med 15 paneler i varje.
>I det fallat ska man inte ha kopparbyglarna.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

nelos
In reply to this post by BengtK
Det ser normalt ut i händelseloggen tycker jag.
Om det blir strömavbrott eller om man slår av anläggningen med AC-brytaren kommer det registreras som "Grid Fault" i loggen.

Det ser ut som ni slog av växelriktaren när ni mätte spänningarna, kl 14:11 den 18:e juni.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

DrivMedEl
Då garantin från leverantör fortfarande gäller vill jag inte göra något ingrepp eller direkt åtgärd vid mitt besök, jag gjorde inte heller något avbrott på någon krets.

Mätte bara strömmen i DC slingorna (kontaktlöst med en Fluke tång) dessa strömmar verkade stabila och realistiska och varierade med solinstrålningen . Fick känslan av att det var två slingor med seriekopplade paneler.

De mätvärden som PIKON-s display visade var orealistiska och ostabila då det gällde strömmen, och avvek stort från flukens mätvärde. Spänningsvärden var lägre än förväntade men verkade stabila, dessa kontrollmätes ej då detta krävt avbrott på kretsarna.
Spänning över slingorna borde visat något mellan 400-450V men visade runt ~250V.

Resultatet av strömmätningen gör att misstankarna hamnar på omriktaren.
Får se vad leverantören kommer fram till.
Energi kan bara användas eller omvandlas inte förbrukas!
Villa 132m2 Importnetto ca. 1000kWh/år el FLVP IVT 490, 6m2
vaccumrör 750 tank  och 0m2 brasved ink. elbil 1500mil
Solceller nu mera på 9,47kWp
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

magneten
Är lite nyfiken på hur det har gått, var det växelriktaren som krånglade och hur var strängarna egentligen kopplade?
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

BengtK
Det är inplanerat ett besök av ansvarig projektledare under onsdagen 2/7 ( eller torsdag )
jag kommer att lämna info.
Bengt
>Är lite nyfiken på hur det har gått, var det växelriktaren som krånglade och
>hur var strängarna egentligen kopplade?
>4,1kWp: 16 st REC 255PE poly, SMA Sunny boy 3600 tl-21, 10° taklutning, Azimut
>145 (sydöst)
>http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

BengtK
Har då haft besök av en ansvarig projektledare (!) och vi var helt överens om att det var något som var totalt fel. Inom 14 dgr skall en genomgång ( på plats hos mej ) göras avseende kopplingar etc.

Jag förordade starkt den av nelos optimala lösningen 15 + 15 paneler på varje sträng dvs INTE parallellkopplat.

Även utbyte av växelriktaren var ett alternativ.

Jag, som lekman, anser dock att först skall kopplingen av panelerna vara optimalt gjord, sedan kan växelriktaren bytas om utbytet fortfarande är för lågt.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

magneten
Skönt att höra att en lösning kan vara på gång :)

Håller absolut med om att panelerna först av allt skall kopplas i två strängar x15 paneler, då jag har mycket svårt att finna någon god anledning till att det skall vara parallellkopplat? så på den punkten skall du absolut stå på dig!
20 st Trina 275W mono 27°taklutning, sydväst 5,5kWp
16 st REC 255PE poly +8st Suntech poly 275w i samma sträng 8° taklutning, sydöst 6,3kWp
SMA Tripower 9000 loggar till Sunny Portal
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=30818802-b6cd-4614-890c-f528f7eb3ab9


8 st Luxor 200 mono, 14° taklutning, sydväst. 1,6kWp
12 st Trina mono 275W 6° taklutning, nordöst 1,65kWp
Fronius symo 6kW


Batterilagring:
6kWh Nilar + Ferroamp Energyhub för fasbalanseringen och laddning av batteriet.

På jobbet
920st Trina poly 275w, 253kWp på CWF markstativ 30° lutning, söderläge, 8st Fronius Eco 27
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogOn?pvSystemid=d18f1640-7ea9-4604-aec9-04e1b51b18b5

24st Trina poly 275w, stavrex markstativ 30°lutning, Fronius symo 6kW

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

BengtK
Har då haft besök av ansvarig projektledare + 1 man.
Komplikationerna är att en av de ansvariga ursprungliga installatörerna har slutat / samt en avlidit ;( /
En skiss på installationen finns ! 15 + 15 paneler i 2 strängar ! allt väl således. Rätt gjort.
I pikon växelriktaren var de av Nelos ovan nämnda kopparbyglarna för parallellkoppling gjorda .
Dessa plockades bort - ingen större skillnad ( fortfarande c:a 350 Volt per sträng - helt för lågt / Detta var vad DrivMedEl uppmätte dagen innan - 20 min med eldrivet fordon fr S sandby och hit  :) / )

En undersökning av delar av panelerna på taket i fullt solsken gav vid handen att det troligtvis är delar av panelerna som INTE är inkopplade. Antalet okänt.

Allt kommer att gås igenom och kopplas rätt antingen tidig morgon eller sen kväll ( pga värmen ) i veckan som kommer.
jag är även utlovad kompensation
fortsättning följer
vid gott mod - fredag kväll Bengt
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

Jan Simon
Skönt att höra att det händer saker. Ser framemot fortsatt info.

/jansimon
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

örnnästet
In reply to this post by BengtK
hej bengtk
hur går det med dina solceller vad var det som var fel.

Med vänlig hälsning  jerker
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

BengtK
i morgon ( måndag 28/7 ) kommer det att avhjälpas.
Enligt dokumentationen är det kopplat 15 + 15 paneler i 2 strängar.
Dock konstaterades i förra veckan ( besiktning uppe på taket - upplyftning av några paneler etc etc )
att troligen ett antal paneler INTE var inkopplade ;(

Jag är vid gott mod .....
>hej bengtk
>hur går det med dina solceller vad var det som var fel.
>
>Med vänlig hälsning jerker

_______________________________________________________________
http://www.Care2.com - the world's largest community for good. You care; We Care2. Start a petition - we'll help you win! http://www.thePetitionSite.com/create.html

33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

Norrlandssol.
Konstigt att det ens funkar då? Tänkte om det är borta några paneler på en sträng, borde nästan denna ej funka alls..

Är nog bäst att börja om från början, plocka lös panelerna.

Hoppas det löser sig idag, synd bara att de bästa månaderna är förbrukade detta år..
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

BengtK
In reply to this post by BengtK
Det har idag varit C:a 30 grader - speciellt mellan kl 9 och 13.30
OCH detta sammanföll med den tid då växelriktaren i min anläggning var avstängd.
Efter diverse slit var den första strängen kopplad med 15 paneler och spänningen uppmättes till 490 Volt !!
Även de övriga 15 panelerna kopplades ihop på ett riktig sätt och det uppmättes 464 Volt !

Därefter startades växelriktaren upp och allt är helt OK !! jämna och höga värden på båda strängarna.

Intressant att se hur det går under morgondagen ( Sol utlovad ) skall lämna info här.

En uppföljning skall göras om 14 dagar.

Jag frågade hur många paneler som inte var kopplade - tja 6 - 8 sade en av killarna  , nä 10 !! sa den andre.

Så det troliga är att det har varit 10 + 10 +10 paneler där parallellkoppling skulle gjorts så det blev 10 + 20, men detta har då glömts/missats .

Detta baserar jag på att det var byglat för detta i växelriktaren . Detta stämmer ju också bra med den mätning som gjordes / c:a 340 Volt per sträng / av DrivMedEl.
 


jag är fortfarande vid gott mod .....
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

Callec
Gör tummen upp

Nu kommer det att bli bra
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

Jan Simon
In reply to this post by BengtK
Skönt att få det ordnat! Men. Du har förlorat de bästa månaderna, vilket jag tycker du borde få någon typ av ersättning för. Det saknas test och uppföljning av deras eget arbete. Om inte du varit lite om dig och kring dig hade det kanske dröjt länge innan detta uppdagades....... en klapp på din egen axel är du värd! Ersättning borde vara en självklarhet tycker jag.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är utbytet ok ?

Norrlandssol.
Ja helt klart nån kompensation, och klart dåligt av de som monterat att de Ej kopplat upp anläggningen eller mätt efter inkoppling, för att se att allt stämmer, och kanske aldrig skulle uppdagas!

Verkar som problemet är löst.. Häärlisch..!
Bor i nyproducerat hus med låg förbrukning, (7200kwh) har 2205w med 9st microinverters på garagets södertak, viss skuggning av huset, driftsatte den 2/6-2014, 6380w i Öst/Väst läge till en SMA 4000, hoppas hamna nära husets totala köpt energi över året..

6380w anläggningen finns på: http://pvoutput.org/list.jsp?id=32583&sid=29887
123