Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

classic Classic list List threaded Threaded
29 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
D3310655-9619-4A90-A42C-E05295D8E992.png1121582D-FA04-4B0E-B4D7-9BA8157FCBDC.pngA64D32A4-20C4-43C2-8B75-1D99EBFA2314.jpegHej på er.
Jag har haft trubbel från dag ett med min anläggning. Installatören har vart här tre gånger och nu producerar mina båda strängar men det skiljer sig väldigt i spänningen i strängarna samt effekt. Båda strängar i samma väderstreck. Är det något konstigt eller inbillar jag mig?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
Halloj och välkommen!
Bästa sättet att bedöma är en mulen dag, ca vid kl.12 eftersom då starkast ljus på dagen(molnig dag innebär diffust ljus) Då belyses nämligen varje panel lika mycket.
Du ska då titta på effekten(kW) för varje sträng.  

Är det lika många seriekopplade paneler i de båda strängar? Då ska de ge samma effekt(kW).
Är det fler i den ena strängen jämfört den andra strängen får man beakta det vid jämförelsen.

Jämför du vid en solig dag kan det hända att ena strängen belyses med direkta solstrålar medan den andra inte, och går inte att jämföra.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
Tack!

Det är lika många paneler i varje sträng 390*18.

På sträng 1 blir det en stor sänkning i spänning när växelriktaren startar och därefter låg spänning om jag jämför med sträng 2.

Jag har bifogat bilder där det är diagram på sträng 1 och 2 innehållandes spänning och effekt
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
Enligt diagram där totalt 1,836 kWh visas, verkar den ena strängen(gröna) starta ca 1,5 h före den andra(blå). De borde starta(resa sig från 0) samtidigt om de har lika många seriekopplade lika paneler.
Speciellt som de är i samma väderstreck, säger du.

Titta i denna tråd, där är också två strängar och visas diagram och diskuteras litet.
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
Diagrammet är kanske missvisande när det är skärmdump men produktionen går igång ganska samtidigt faktiskt. Men däremot skiljer sig spänningen mycket på de två strängarna. Speciellt sträng 1 som följer med tills dess produktion startar. Då dippar spänningen ordentligt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
Det verkar som du visar digram från en mobiltelefon. Där visas två olika skalor en till vänster(spänning) och en till höger(W), och man vet inte vilken som hör den gröna och till den blå kurvan. Skapar förvirring. Bättre är att gå in på Fronius Portalen där har då många val av parametrar du kan titta på. Speciellt som du frågar efter hjälp.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
Det är för att visa spänningen som sjunker när effekten levereras. Alltså när växelriktaren startar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
Samma idag. Spänningen följs åt bra tills dess att växelriktaren startar. Då dyker V för sträng 1 och sen ger mycket mindre effekt än sträng 2 CBB50B7D-09D7-4467-ABE2-2B07A1D1DB7B.jpeg
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Tåbro79
Så den gröna kurvan är spänningen och den blå är effekten.
På den slingan som verkar fungera OK så växer spänningen upp till ca 18st x 34V = 612V, för att sen sjunka till runt 450V när växelriktaren ”reglerar”. Borde vara en dag med molntäckt himmel, annars skulle det vara flera kW från slingan.
Den andra slingans spänning når bara upp till ca 565V och sen rasar den ned och hamnar i spannet 120-240V. Slingan ger ca hälften av effekten som den ”fungerande” slingan.
Så är det fel på slingan eller växelriktaren? Felkopplad slinga, några trasiga paneler, ena ingången på växelriktaren fungerar inte så bra?
Gå upp på taket och leta fel eller först växla slingornas ingångar på växelriktaren?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
Bra idé där att växla strängarna på DCingångarna för att se om den ena DCingången är kaputt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
Vad i växelriktaren kan gå sönder om man överskrider 1000v inspänning som jag har i min fronius symo 12.5-3-m?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
This post was updated on .
Har du över 1000 Volt nu in på din Fronius växelriktare på en ingångMPPT? Hur skulle det ens vara möjligt att komma upp i 1000 Volt om anläggningen har korrekt dimensionerats av en erfaren firma? Fronius Symo de har  som max tillåten spänning in på ingångarna 1000 Volt. Överskrids det avsäger Fronius sig alla garantier. Man ska därför inte överskrida 1000 Volt och äventyra lämnade garantier.
Man ska dessutom ha litet marginal till 1000 Volt, eftersom 1000 Volt är absolut högsta tillåtna spänningen.
Har du haft blixtnedslag med överspänningar på över 1000 Volt tror du? Du har väl inte glömt att monterat överspänningsskydd på DC-sidan?
Vad som exakt skulle ta skada, är svårt att säga, kan nog inte ens Fronius säga. Men en växelriktare är full av elektronik, så det kan bli genomslag i transistorer och andra komponeneter så de förstörs.

Vår anläggning med installerad paneleffekt ca 19 kWp ger nu kl. 11:45 ca 2,0 kW, och har hittills på dagen gjort 3,1 kWh, det är södra Sverige, men det är molnigt. Inga solstrålar alls. I och med molnigt och inga solstrålar alls, producerar varje panel ca lika, oberoende dess väderstreck, eftersom alla paneler belyses ungefär lika starkt när det är molnigt. Panelerna är i alla möjliga väderstreck, även åt norr. Inte alls optimalt väderstreck för panelerna. Den startade idag kl. 08:15.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
Jag har inte det nu men en miss av installatören i början. De satte alla 36 paneler i en sträng vilket blir närmare 1500v och nu känns det ju som att anläggningen inte fungerar som den ska. Överspänningsskydd är inte installerat heller.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
Det var vågat av installatören. Modigast i stan, och kan kosta dem all ev. förtjänst de kunde ha haft på din anläggning. Det kanske de redan insett och håller sig undan. Du har inte några effektoptimerare som spökar gissar jag eftersom det är en Fronius växelriktare?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
Jo det finns även optimerare. När de kom tillbaka och delade anläggningen i två strängar, 2*18 så satte de också upp optimerare. Men jag har ännu inte fått till mig vilken sträng det var som de optimerade.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
Är det Tigo effektoptimerare TS4-A-O ?  Sådana kan man montera om man sätter effektoptimerare på enstaka paneler på en Fronius anläggning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
Jag har inte fått till mig vilka optimerare det är än. Men de sa till mig att de skulle installera tre stycken på en av strängarna.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
This post was updated on .
Jag är rädd för att har installatören gjort sådan prakttabbe och seriekopplat 36 paneler till en MPPTingång, då måste man nog räkna med fler tabbar i samma klass. Installatören kommer att förlora pengar på detta vilket troligen tyvärr gör dem ovilliga att försöka rätta till sina fel. Men kanske bäst det att de håller sig borta och aldrig visar sig mer och att en riktig erfaren installatör rättar till tabbarna på den dåliga installatörens bekostnad, givetvis.
Fått till dig, konstigt uttrycksätt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

kjork
3896FFF8-EDBE-4CF8-B6E5-BB45722D4BCD.pngJa det hade ju vart skönt med nya ögon. De har ju ändå vart här tre gånger redan.

Såhär ser spänningen ut idag

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Är allt som det ska i nyinstallerad anläggning

Arne
This post was updated on .
Det verkar som du lägger in dina bilder som en fil, inte som en bild. Lägger du in den som en bild, då visas den direkt utan att klicka.

Är det MPPT 1(sträng 1) som du tycker går dåligt?
Man kan gissa att installatören då har satt effektoptimerare på tre stycken av panelerna i Sträng 1, MPPT-1-strängen för att de hoppas att det ska bli bättre. Gjort något på måfå utan att veta något.

Om de tokigt nog skulle dristat sig till att montera SolarEdge-effektoptimerare på de 3 panelerna i Sträng 1, då kan det kanske möjligen bli som du visar i din spänningskurva Sträng1. En SolarEdge-effektoptimerare ger ut 1 Volt säkerhetsspänning, och tillsammans med de övriga 15 st i strängen kan spänningen då bli 1 + 1 + 1+ 15 x 40 V = 603 Volt, men sedan när växelriktaren startar dvs börjar belasta strängen då dyker klart spänningen kraftigt, pga stort motstånd i effektoptimerarna. Man jag tycker då att du knappt skulle få ut någon effekt alls från den Sträng 1 i så fall. Jag vet inte hur hög ström en SolarEdge effektoptimerare kan ge ut vid sin säkerhetsspänning 1 Volt.

Tittar man på din spänningskurva verkar det just som det är vid ca 600 Volt som det dyker ner. (men jag vet ju inte vad det är för tomgångsspänning på dina paneler, du har inte nämnt fabrikat och typ.

När effektoptimerare kopplas på enstaka paneler i en seriekopplad sträng då hamnar effektoptimerarna i serie med panelerna. Däremot i en SolarEdgeanläggning, där är det effektoptimerarna som är seriekopplade, inte panelerna.

Det finns emellertid vissa SolarEdge-effektoptimerare som kan fungera tillsammans med annan växelriktare än SolarEdge, men har då ett I" på slutet i beteckningen och måste låsas elektroniskt upp med en speciell handapparat. Låser man inte upp dem, kommer de aldrig att ge ut med än 1 Volt säkerhetsspänning. Men då ingen mening att använda SolarEdge, utan ta en Tigo istället.
12