Åsskadad växelriktare

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Åsskadad växelriktare

Lunnagard
Min SMA 5 kw fick ett åsknedslag i sig 2021.
Man kan se vissa brända komponenter på det stora kretskortet. Displayen tycktes fungera efter händelsen men ingen ström levererades.
Min försäkring ersatte mig för konvertern + en massa kretskort (ugn, tv, avloppssystem, robotklippare m.m) som förstördes. Är det någon här på forumet som har kontakt med reparatör av konverter eller om det ens lönar sig?Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Åsskadad växelriktare

Arne
Hade du inga överspänningsskydd i den?

Var det i ett villakvarter?
Var det en direktträff av blixten i solcellspanelfältet? Eller togs sig blixten in i växelriktaren via AC-kabeln?

Jag känner inte till någon växelriktar-reparatör, men borde ju finnas. Du menar växelriktare?
Fråga SMA Tyskland om de har reparatör i Sverige. Då kanske de har en reparatör att föreslå som de vet är skicklig.

Var i landet finns växelriktaren nu?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Åsskadad växelriktare

Lunnagard
Blixten tog sig in via begränsningskabel till robotklipparen vidare till robotens laddare som satt intill växelriktaren. Vi bor ca 500 m fr närmsta hus och har aldrig i 40 år haft problem med åska. Har alltid haft elstängsel till mina grisar utan problem. Elstängsel är ju en vanlig anledning till skador. Men jag får nog tänka mig ngt skydd i fortsättningen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Åsskadad växelriktare

Arne
This post was updated on .
Alltså på landsbygden.
Om det är så att blixten tagit vägen in i gräsklipparrobotens laddare som var ansluten till 230 Volt och elnätet i fastigheten. Då tog sig överspänningen in via AC-kabeln in i växelriktaren.

Det finns 4 poliga överspänningsskydd för AC-sidan, se bild, det är för att skydda de 3 faserna och nollan mot överspänning. Man monterar dem i elmätarskåpet där serviskabeln från elnätsbolaget kommer in. Kostar kring ca 1500 kr. Ingen stor grej, utan ca 4x18 mm bred, dvs 72 mm bred.
Vi har låtit montera sådant 4 poligt överspänningsskydd i elmätarskåpet, trots villakvarter och serviskabel i marken. Det skyddar ju även alla andra apparater som är anslutna mot överspänning.


Ni kanske har luftledning för ström från elnätsbolaget. Då större risk blixten tar sig in den vägen.

Här står om överspänningsskydd för AC-sidan:
https://elrond.se/wp-content/uploads/2020/11/Overspanningsskydd-2020.pdf