Åsknedslag

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Åsknedslag

Lillan
Hej,
Har en anläggning som vid ett åsknedslag nu inte visar producerad el. Växelriktaren är igång och jag kan gå in på elbolagets "mina sidor" och se att anläggningen producerar, men kan inte se på vår display längre.
Vet att installatören satte någon "switch" vid installation-kan denna ha pajat?
Växelriktaren är av märket Delta