produktionsskillnad väderstreck/årstid

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

produktionsskillnad väderstreck/årstid

filip71
Produktionsdata från första veckan i juni till mitten av november.  Intressant med brytningen på  "15" som motsvarar första veckan i oktober där den rena öst-orienterade anläggningen börjar ge signifikant mindre.