olika ampere på solcells slingor

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

olika ampere på solcells slingor

tomas jonsson
har 18 solceller på taket ca580v 22gr3.5amp  8 st på vägg 230v 50gr 6 amp
har vinkel på paneler  så stor inverkan på amper man har ju läst att de gör inte så mycket. men de här är ju
stor procent är det någon som vet lite mer om de här??