Väntans tider

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Väntans tider

Erik
Efter mycket bollande fram och tillbaka så tog ett beslut
Tackat ja till en offert
Ska vara uppe innan 1 maj om allt går som det ska.
42 st 300w trina solar mono
Fornius växelriktare

Ska bli spännande att se hur det går.