Vad anger man för installera effekt i kalkylerna?

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vad anger man för installera effekt i kalkylerna?

Jari
Om jag tänker installera 46stycken 315w-paneler.
Vad anger jag för "installerad effekt" i de olika beräkningsprogrammen som finns?
Är det 315wx46 eller är det det som t.ex. LG anger som PMAX 230w på sina neon2 315w-paneler?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vad anger man för installera effekt i kalkylerna?

callec
14,49kWp
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vad anger man för installera effekt i kalkylerna?

Arne
In reply to this post by Jari
Beräkningsprogrammen(i alla fall Fronius och SolarEdges), brukar alltid ha databas med hundratals olika modultillverkare, som i sin tur har hundratals olika modultyper. Man brukar i beräkningsprogrammen först få välja tillverkare, sedan modulmärkeffekt(snarare modultyp), och sedan antal moduler. Programmet beräknar sedan installerad effekt genom helt enkelt att multiplicera antal moduler med modulens märkeffekt.