Utöka

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Utöka

Albro
hej jag har en anläggning med fronius symo 15-3-m. 48 240w paneler fördelat på 3 slingor dvs 3x16 pv1 3840w per slinga i pv1  1x10 pv2 2400w på pv2    jag funderar på att köpa 12 st 405w och utöka med 2 slingor till på pv2 med 2430 per slinga  totalt 18780w.  max har anläggningen levererat 13,47kw men mer normalt en bra dag topper på 12 - 12,5 kw. eller har ni några andra förslag
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utöka

Arne
This post was updated on .
Välkommen till forumet!

Du har alltså nu på växelriktaren, en Fronius Symo 15.0-3-M:
MPPT1   3 x 16 st à 240 Wp, åt söder, 27 graders vinkel.
MPPT2  10 st à 240 Wp, åt väster, 27 graders vinkel.

Totalt nuvarande installerad paneleffekt 13,92 kWp.

Nu funderar du på att skaffa ytterligare
12 st à 405 Wp, är 4,86 kWp, tänkt mot sydväst, på markställning.

Den växelriktare tål på:
MPPT 1: max 33,0 A
MPPT 2: max 27,0 A
Se databladet för växelriktaren!

Se också databladet för dina 240 Wp paneler.
Jag gissar de har en kortslutningsström på ca 9 A och tomgångsspänning 35 Volt.

Se även databladet för den tilltänkta 405 Wp paneler

Fronius har ett snabbprogram för check av koppling, se
https://creator.fronius.com/pv-design

Eftersom du har 240 Wp paneler, gissar jag att din anläggning rullat på i ca 6 år.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utöka

Albro
tack för info.
syd 27 grader på mppt1 och väst 27 grader på mppt2
anläggningen är ca 5 år
planerar rikta mot syd väst men kan variera skall ställa dessa på markställning för att lättare kunna sopa av dessa vintertid

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Utöka

Arne
This post was updated on .
Dina nya uppgifter är inlagda i mitt inlägg ovan, markerade med fet text.
Litet snyggt uppställda fakta underlättar alltid.

Fronius snabbprogram går kanske inte att använda då man har olika paneltyper.

Du har inte datablad för befintliga panelen och tilltänkta panelen, eller fabrikat och beteckningen på dem så de går att hitta på internet?

Ska du bygga ut med nya paneler kanske det blir parallellkoppling av strängar.
Sitter nuvarande paneler på tak? Finns mer plats att lägga paneler på de taken?
Eller är de på nuvarande panelerna alla på markställning?
Jag funderar litet på om det går att flytta 2 st  paneler från södertaket till västertaket och få 12 st i serie på västertaket.
Eller göra om strängen med 3 x 16 st till 2 x 24 st, men databladet för dem har du inte visat, så oklart vad de har för tomgångsspänning, och om 24 st kan kopplas i serie, kanske blir alltför hög spänning?

Varför just 12 st nya 405 Wp paneler?
Funderar du på att göra parallellkoppling på MPPT2, som nedan?
1 x 10 st 240 Wp
2 x 6 st 405 Wp.
Är det så du menar eller har jag helt missuppfattat?

Firman som erbjuder panelerna du funderar på, vad säger de då hur du ska koppla de nya ihop med de befintliga?

Du har förmodligen redan tittat i denna tråden, på slutet där en utbyggnad nyligen gjordes 13 aug. 2022.
Kanske idéer kan fås?
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-villa-foto-m-m-juni-2019-utbyggd-21-6-kWp-aug-2022-tp5016633.html
Den anläggningen går som tåget nu, dvs väldigt bra.