Typ av arrende?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Typ av arrende?

Macro
Mitt företag (AB) äger en tomt (210, småhusenhet) som jag själv som privatperson vill arrendera för syftet att uppföra och drifta en solcellsanläggning.

Är detta ett då lägenhetsarrende?

Anläggningsarrende är det ju bara när marken ska användas för näringsverksamhet.

Är mina privata solceller att beteckna som näringsverksamhet?

Mvh, Macro