Två växelriktare med samma loggning, hur funkar det?

classic Classic list List threaded Threaded
21 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Två växelriktare med samma loggning, hur funkar det?

jansimon
Klart det måste vara telefonen å inte sonen
2x15st JA Solar JAP6-60 240W, SMA6000TL20, SMA Webbox

http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=31014&sid=28413
12