Taxeringsvärdet

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Per
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Taxeringsvärdet

Per
Ökar taxeringsvärdet på villan vid installation av solceller?

Med vänlig hälsning,

Per
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Taxeringsvärdet

nelos
Intressant fråga som jag inte har något svar på.

Enligt Wikipedia ska taxeringsvärdet motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Taxeringsv%C3%A4rde

Så i teorin borde i så fall taxeringsvärdet öka, marknadsvärdet ökar om en solelanläggning installeras.

Men i skatteverkets tjänst för att beräkna taxeringsvärde sägs inget om solceller:
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/beraknataxeringsvarde.4.18e1b10334ebe8bc80002075.html

Så i praktiken kanske det inte gör det... ännu.

Om ingen annan här vet så kolla med skatteverket, är också intresserad av vad de säger!


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: Taxeringsvärdet

calle
In reply to this post by Per

Enligt flera mäklare jag pratat med så borde en solanläggning värderas till hur mycket den reducerar driftkostnaden. En 10kw anläggning är likvärdig med en bergvärme anläggning.
Dock skall påpekas att dessa anläggningar har olika livslänger. En bergvärme anläggning behöver en ny kompressor efter 15år till en stor kostnad medans sol cellsanläggningen är i det närmaste underhållsfri i minst 30år. Kanske uppåt 40-50 år.
En mäklare uppskattade värdet till 70% av det värdet på den elen som den kommer att producera.
30år
900kwh/kwp snitt över åren.
1 kr/kWh i värde på elen.
En 10kw anläggning blev värderad till 10*0,7*30*900*1=189000kr.

Den är billigare att sätta dit än värdet.

Har ännu inte hittat en husannons där någon sålt en anläggning.

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone---- nelos [via Solcellforum] skrev ----

Intressant fråga som jag inte har något svar på.

Enligt Wikipedia ska taxeringsvärdet motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Taxeringsv%C3%A4rde

Så i teorin borde i så fall taxeringsvärdet öka, marknadsvärdet ökar om en solelanläggning installeras.

Men i skatteverkets tjänst för att beräkna taxeringsvärde sägs inget om solceller:
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/beraknataxeringsvarde.4.18e1b10334ebe8bc80002075.html

Så i praktiken kanske det inte gör det... ännu.

Om ingen annan här vet så kolla med skatteverket, är också intresserad av vad de säger!

Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Taxeringsvardet-tp5006027p5006029.html
To start a new topic under Solcellforum, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML