Strömavbrott

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Strömavbrott

Ytterhogdal
Går det att använda den lagrade elen från batterierna vid ett strömavbrott?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Strömavbrott

Micke
Administrator

Det är lite olika för olika system. Oftast krävs en del extragrejer om du vill att huset skall ha ström som vanligt vid ett strömavbrott. Fronius har någon växelriktare med en extra utgång där du kan få ut ström vid ett strömavbrott, men då måste du dra dit lite skarvkablar till de grejer du vill hålla igång. Det blir liksom ingen automatik i det.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Strömavbrott

Arne
Fronius har en batteriväxelriktare som kallas Fronius Symo Gen24 Plus i effekter från 3 kW till 10 kW.
På den växelriktaren kan lagringsbatteri kopplas. På den finns ett 1-fas 230 Volts-uttag(kallas PV-point) som kan belastas med, jag tror det är 3,6 kW. Man har ström i det 230 Volts uttaget när elnätsbolaget har strömavbrott, men bara dagtid då solcellspanelerna producerar, alltså ström i det PV-point-uttaget utan att man har lagringsbatterier.

Vill man ha så kallad full-backup, då behöver man lagringsbatterier och en reservkraftsomkopplare. Enwitec har en sådan box(ganska stor) för Fronius Symo Gen24 Plus, som automatiskt kopplar om till att ta ut ström(blir då 3-fas) från lagringsbatterierna vid elnätsbolagets strömavbrott.