Stödet halveras 2019

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stödet halveras 2019

Alex
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stödet halveras 2019

lacariuz
Vad innebär det för oss som sökt stödet under 2018 men inte fått något beslut än?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stödet halveras 2019

tor_fransson
När jag sökte stödet var det så att det var stödnivån vid beslutet som gällde. Jag sökte vid 20% nivå som gällde 2017 men fick det beviljat 2018 och då var det 30% - jag fick 30%. Därför torde samma gälla vid minskning av stödet.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stödet halveras 2019

BengtK
In reply to this post by lacariuz
Kan det vara så att om bidraget var högre när du sökte, så gäller det ? Om bidraget var mindre så gäller det nya högre ?
Se länk :
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ansokan-om-bidrag-td4901712i60.html#a5009239
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stödet halveras 2019

Gunnar
Nu förändras investeringsstödet för solceller.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stod-till-solceller-sanks-till-20-procent
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stödet halveras 2019

Halle
Tolkar jag det rätt att det finns en liten chans att man fortfarande kan få 30% i stöd? Om ens ansökan godkänns innan 1 maj.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Stödet halveras 2019

Gunnar
Länstyrelserna hade  förbrukat alla anslagna medel för bidrag till solceller runt misdsommar 2018. De väntar nu på att Energimyndigheten ska släppa pengar för 2019 att fördela. Troligt är väl att Energimyndigheten frigör pengarna först efter 1 Maj så att få 30% är nog kört i praktiken.