Solkraft och effektbalans

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solkraft och effektbalans

Svenne
Enligt den här artikeln fungerar solkraft bra, i alla fall upp till 5%. Däröver måste man ta vattenkraftens reglerförmåga i anspråk.
https://www.energinyheter.se/20190828/20704/solkraft-ger-positiv-inverkan-pa-kraftbalansen