Solceller privat och enskild firma - momsregistrering?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solceller privat och enskild firma - momsregistrering?

Steviegeeno8
Hej.
Vi ska sätta upp solceller och kommer ju då sälja el.
Gränsen för försäljningen av el och andra varor är 80'000 kr/år innan man måste momsregistrera sig.
Kruxet är att i min kontakt med Skatteverket så har jag fått information att försäljningen i  frugans enskilda företag räknas in som "annan försäljning" i de där 80'000 kronorna.

Finns här någon annan på forumet med enskild firma som kan hjälpa till att svara på lite frågor?

Hur har ni gjort?
Vad innebär momsregistrering?
Några andra tips?