Solcell lokalt vid strömavbrott

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Solcell lokalt vid strömavbrott

Yngve Karlsson
Jag saknar en växelriktare som kan producera trefas, med huvudbrytaren bruten, även vid strömavbrott.
Finns det eller är det "förbjudet" av elbolagen.

Finns det elbolag som har ett avtal som kvittar förbrukad el under dygnet med producerad el under dygnet?
Omså behövs inget dyrt batteri för lagring och det blir en enklare byråkrati för bolagen.
YKA
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcell lokalt vid strömavbrott

Arne
Ja, det finns växelriktare Fronius Symo Hybrid på 3, 4 eller 5 kW AC-uteffekt avsedd för anslutning till elnätet. Man ansluter solcellspaneler till denna växelriktare och funkar som en vanlig växelriktare om man väljer att inte ha något lagringsbateteri till den. Vill du med den ha tre-fasström vid strömavbrott hos ditt elnätsbolag, då behöver du lagringsbatteri(ganska dyra).

Det finns nog andra fabrikat också. Jag tror SolarEdge har något också.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Solcell lokalt vid strömavbrott

Gunnar
This post was updated on .
GoodWe och Solax har modeller som klarar att förse hushållet med ström från batteri vid avbrott i elnätet. Fronius kommer med en ny serie växelriktare i sommar som heter Symo Gen24 Plus. Den nya serien klarar att förse hushållet med reservkraft vid strömavbrott.