SolarEdge monitoring

classic Classic list List threaded Threaded
18 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SolarEdge monitoring

Mono Wafer
fick syn på ett fenomen hos min SolarEdge monitoring produktionskurva för 151009.
Titta noga vid kurvans början på morgonen, den startar inte på noll, den startar med 0,014 kW, se att kroken på kurvan börjar lite över nollinjen. Detta syntes tydligare tidigare på förmiddagen innan kurvan hann få höjd.
Vad kan detta bero på?


151009
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
This post was updated on .
Hej!

Vi har inte någon sådan liknande start av växelriktaren, som du här nämner.

Jag retar mig på att SolarEdge envisas med att dela upp enheten kW i 2 bitar,
nämligen k på y-värde-axeln och W längst upp. Men de hör samma och skall inte delas upp. De gör samma tok för kWh.

På vår SolarEdge-effektkurva, när tidskalan har expanderats och far med markören över kurvan, så ser man att var 15 min (t.ex. kl. 12:00,  12:15, 12:30 osv) att det finns en punkt. Hur många effekt-mätvärden som finns där emellan vet vi inte. Kanske inga? Man undrar hur kurvan byggs upp. Kanske är det bara en utjämningsfunktion mellan 15-minutersvärdena.

Kan det vara så att i ditt fall, att kl. 08:00, att effekten var 0. Och kanske växelriktaren vaknar kl. 08:02 och börjar producera.  Och kl. 08:15 då nästa effektvärde skickas till SolarEdge Server, att då effekten är mer än noll. Ett moln drar över huset vid nästa kl. 08:30, och växelriktaren producerar 0 W.

Du vet att du med musmarkören kan zoma tidsskalan?

Märkligaste starten jag kan hitta på vår växelriktare är;

Dvs, börjar på 0 W och går upp, men sedan ner till 0 W igen.


Här har jag med musmarkören fått tidstämpeln.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Mono Wafer
This post was updated on .
Arne, tack för zoomen, den visste jag inte om. Då kommer här en närbild på den knepiga uppstarten samt en annan uppstart med horisontell kurva i starten, alltså med 0W i de två första mätvärdena.Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Mono Wafer
Hej!

Det där med att det går att zooma tidsskalan, står inte i handledningen "SolarEdge Monitoring Portal Bedienungsanleitung" (25 sidor), utan det kom jag på av misstag, så att säga, när jag petade med muspekaren. Jag märkte igår att de nu har ändrat på utseendet på bildskärmen för logisk och fysiska layouten.

Jag har just frågat SolarEdge-teknikerna hur de bygger upp sin effektkurva i "Daskbordet".
Det brukar ta ett par dagar att få svar.
T.ex. om det är så att kurvfunktionen som ritar upp kurvan endast har värden för var 15:e minut,
som den har att göra en kurva av. Skulle det vara så, kan det givetvis bli tok mellan de uppmätta värdena.
Ett sätt att göra en kurva av uppmätta 15-minutersvärden, är att dra raka streck mellan. En sådan kurva skulle dock bli hackig och ful, och kanske under SolarEdges värdighet.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Mono Wafer
har nu lekt mer med SE monitoring och nu testade jag med funktionen Chart. Här visade det sig när jag valde effekt att mätpunkterna var med 5 minuters intervall. Här fick jag följande bild av växelriktarens start 151009.

Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Mono Wafer
Hej!

Jag fick just svar från SolarEdge-tekniker på min fråga på hur effektkurvan konstrueras i "daskbordet" och vilken mätfrekvens effektvärdena har.

SolarEdges svar:

högt ärade Herr Arne,

Vad beträffar frekvensen för dataöverföring från anläggningen till SolarEdges server gäller följande:

-Effektoptimerarna sänder data var 5:e minut till växelriktaren.

-Växelriktaren sänder de från effektoptimerarna mottagna data var 15:e minut till servern.

Om man i flik "graf" på effektoptimerarna zoomar in, då ser man en 5-minuters-upplösning.

Med vänlig hälsning
SolarEdge support Tyskland

De svarar alltså inte riktigt på min fråga. Jag ville veta frekvensen på effektdata(alltså tid mellan varje enskilt effektvärde) som deras kurvfunktion baseras på, för att rita upp en effektkurva i Daskbordet.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Mono Wafer
Jag frågade SolarEdge-teknikerna för 4 dagar sedan angående
hur längre växelriktaren lagrar driftsdata (i något minne i växelriktaren).

Detta med anledning att vi nyligen tog bort(24 okt., 2015) internetmodemet, så att växelriktaren sedan dess inte kan nå internet, och därmed ladda upp driftsdata på SolarEdges server.
Solcellsanläggningen går dock som vanligt, sedan den togs i drift i juli 2015, alltså startar varje dag, bara det att den nu sedan 24 okt., 2015 inte kan nå internet. Alltså sedan 11 dagar.

Jag har nu äntligen fått svar.

Ärade Herr Arne,

Växelriktaren kan endast lagra de senaste 7 dagarnas data. Efter det börjar den att skriva över de befintliga data i minnet.

Års-, månads-, och dagsproduktion kommer alltså att efter 7 dagar raderas från kommunikationskortets minne. Men om växelriktaren är online, och sänder dessa data till servern, då lagras dessa data på vår server(alltså på SolarEdges server).

Totalproduktionen är emellertid då inte äventyrad, dvs den korrekta totalproduktionen sedan idriftssättning, den kommer att visas i Monitoring Portal, även efter valfritt långt internet-kommunikationsavbrott.

Om t.ex. växelriktaren har varit offline 1 år, och sedan sänder data igen till server, då kommer med säkerhet korrekt totalproduktion att visas, men dags- och månadsproduktionen är oåterkalleligt förlorade.

Med vänlig hälsning SolarEdge

(annars tycker jag att det i dag inte skulle vara något probem att lagra driftsdata, som i vårt fall är 36,1 Mb per månad i ett minne i växelriktaren. Ett år är bara ca 430 Mb data. SolarEdge anger nämligen att själva växelriktaren orsakar 8,5 Mb/månad och varje effektoptimerare 0,4 Mb/månad. Kostnad för 1 Gb minne, är idag annars ca 6 kr, inkl. moms, alltså ingen förmögenhet.)

Jag kan tillägga att vi sedan idriftsättningen i juli, har haft ett par internetproblem,
så att växelriktaren saknat internetåtkomst under ca som max ca 5 dagar,
tror jag det var. När den åter fick internetåtkomst,
så kan inte ses att några data har förlorats.

Växelriktaren har en så kallad SE1000WiFi01-modul, som vi köpte till, och satte in i växelriktaren.
Den modulen snackar via sladdlös kommunikation med vårt internetmodem, som i sin tur via mobilnätet når internet.

Nu idag den 5 nov., 2015, så tycks vår växelriktare ha fått kontakt återigen med internet,
sedan den 24 okt., 2015. Allt ser bra ut i SolarEdges Monitoring Portal. Inga data tycks ha förlorats.
Det verkar alltså inte stämma att data förloras efter mer än 7 dagars internetavbrott, som SolarEdges säger. I alla fall inte på stapeldiagrammen och effektkurvorna.

Vad har ni för erfarenhet av långa internetavbrott och eventuell dataförlust
i SolarEdges monitoring portalen?

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Mono Wafer
jag var borta 3-4 dagar från nätet, men förlorade inget på det, allt rappades in när jag åter hade kontakt med nätet.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Mono Wafer
i KirunaSol's projekttråd svängde vi in en del på SolarEdge specifik monitoring som ju passar bra in på denna tråd "SolarEdge monitoring". Lägger därför in en länk dit för intresserade. Läs även därefter följande inlägg.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Planering-projekt-till-v-ren-16-tp5009134p5009169.html
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
In reply to this post by Mono Wafer
Hej!

Jag vill bara nämna att vår växelriktare har inte haft internet-åtkomst
sedan den 5 nov,. ca kl. 15:00 tills igår den 18 nov. ca kl. 19:00,
dvs of-line 13 dygn + 4 timmar. Jag kan inte märka att några data skulle ha förlorats,
på SolarEdges Monitoring-portal, som SolarEdge tyske tekniker påstår skall ske vid längre off-line än 1 vecka.
Vi har en SE12.5k växelriktare med WiFi-modul, inköpta år 2015.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Mono Wafer
Hej,

Vi har haft vår SolarEdge-växelriktare bortkopplad från internet
från den 19 nov. 2015 till den 11 dec. 2015, dvs 21 dagar, så att säga "off-line".

När den återigen fick internetåtkomst laddade den upp data till SolarEdge-servern.
Inga data tycks ha förlorats. Alltså, vår växelriktare kan minst lagra 21 dagars
driftdata i själva växelriktaren.

Arne
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
Vi hade vår SolarEdge SE12.5 växelriktare medvetet avskild från internet
under en månads tid, från den 26 dec. 2015 till den 26 jan. 2016.
Den har tillverkat solström under tiden, men inte haft kontakt med internet.
Nu när den fick kontakt med internet igen den 26 jan. 2016,
så laddade den upp driftsdata, som den hade sparat i något minne i växelriktaren.

Det verkar inte som om några driftsdata har förlorats.
Då vet ni det.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
This post was updated on .
Det verkar idag den 26 juni, 2016,
i alla fall sedan i morse, inte gå att nå SolarEdge-monitoring-portal.
Kan ni nå den och se era driftsdata?

Man kan ange användarnamn och lösenord, och logga in,
men man kommer till en sida där i bakgrunden endast ett diffust solcellsmodulmönster ses.
Kanske är det bara ett fel i min dator.

SolarEdge nämner inget på sin hemsida  solaredge.de  att deras portal är defekt,
vilket de klart borde göra för att informera sina kunder, om de nu skulle ha fel på sina portal-servrar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Westcoast
De verkar ha vissa störningar idag...
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
Det besynnerliga är ett det på portalen går utan några problem att se färska driftdata för de som har SolarEdge-system och valt att göra dem offentligt tillgängliga.

T.ex. monowafers  solsidan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Henrik.L
verkar fortfarande vara störningar
11,97 kW (38 * 315W ECSolar) 76 m2
15 paneler syd, 12 väst, 11 öst, alla 17graders lutning
SolarEdge med optimerare på varje panel
Länk till produktionsdata - SolarEdge
Länk till produktionsdata - PVoutput
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Mono Wafer
Nu funkar för mig SE Monitoring Portal igen, men under Chart/ System är det tomt.
Site Solsidan: Solceller 3,64kWp 13x280W JA Solar JAM6(L)-60-280/PR, växelriktare SolarEdge SE3000  med effektoptimerare OPI300-LV, taklutning 45°, Azimut 196° sydsydväst i Skaraborg, driftstart: 2015-05-12. Villa 157m², Solfångare (varmvatten) Wagner Euro L20AR  9,44m², 750L accu, Vattenmantlad pelletskamin Rika Evo-Aqua, Volvo Bi-Fuel med äkta GAS-pedal. https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Solsidan#/dashboard
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SolarEdge monitoring

Arne
Ja, nu går det att logga in och se driftsdata igen.
Ikonerna ser emellertid annorlunda ut.
Har de behövs 2 dagar för att ändra ikonerna?
De hade gärna fått vara som de var. Och varför ändra dem?