Skuggningar från intilliggande byggnad

classic Classic list List threaded Threaded
5 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skuggningar från intilliggande byggnad

bjornhpersson
Hej!

Jag planerar ett bygge på ca 30kwp på en gård som är momsad mm och därigenom är placering av panelerna omöjliga av skatteskäl att placera på de ca 1000m2 tak jag har på ekonomibyggnad.

Plan B är alltså att göra en privat installation på garage och marken invid garaget.

Min fråga är om någon har bra koll på skuggningar. Nu idag den 30 augusti så är ca halva taket på yta 1 skuggad kl 17:00. Skuggan kommer från ekonomibyggnaden bredvid. Under juli skuggas den inte förrän efter 19 någon gång. Är yta 1 mer eller mindre värdelös att montera på eller har det mindre betydelse på årsskörden?

Tack på förhand!

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skuggningar från intilliggande byggnad

Arne
Om du ska ha 30 kWp totalt med paneler då behöver du ca 100 paneler à 300 Wp.

Har du på tak 1 t.ex. totalt 34 paneler då behöver du göra parallellkoppling av strängar.
Du kan inte seriekoppla alla 34 st pga alltför hög strängspänning(blir uppåt ca 1500 volt) som knäcker växellriktaren.
Du kan på tak 1 göra en delsträng av de paneler som skuggas kl 17:00 och en annan delsträng av de som då är oskuggade. Sedan parallellkopplar du dessa.
Vad du gör i praktiken är en sträng av de paneler som ligger på den halva av tak 1 som är längst åt norr och en sträng av de övriga på tak 1. Dessa parallellkopplar du och kopplar in på växelriktarens ena DCingång.

De övriga 34 st på tak 2 får du också göra 2 st delsträngar som parallellkopplas.

Du kan även dela upp tak 1 i 3 zoner och göra seriekopplad delsträng för panelerna(säg då 11) i varje zon. Sedan parallellkopplas de. Detta kanske är ännu bättre än bara 2 delsträngar på tak 1.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skuggningar från intilliggande byggnad

bjornhpersson
Tack för svar Arne!

Antalet paneler exakt på yta 1 och 2 kan jag justera då det taket ska bytas och förlängas till en bakomliggande carport. Så jag kan ju anpassa taket på längden för att hantera en viss mängd paneler.

Jag ska kika nu närmaste dagarna men jag tror att så sent som i slutet av augusti och så sent som 17:00 med skuggning av halva taket så är nog hela taket skuggat kl 18:00.

Det jag konkret undrar är om ett tak som skuggas så pass mkt i augusti är mer eller mindre olönsamt att använda. Är kvällssolen stor del av dagsproduktionen i aug-sept (gäller ju säkerligen mar-apr med)?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skuggningar från intilliggande byggnad

Arne
This post was updated on .
Vore det inte bättre att lägga moduler (de 34 st) på västersidan på ekonomibyggnaden? Då skuggas de inte.
Dra sedan(gräv ner) solarkablarna till växelriktaren som sitter i garaget. Har garaget eget elabonnemang och därmed egen elmätare skiljt från elabonnemanget i ekonomibyggnaden? Solcellsanläggningen kan eventuellt anses vara installerad i garaget eftersom växelriktaren sitter där, speciellt om där huvuddelen(36 st paneler) av panelerna dessutom är monterade där på garage tak2.

Man kan även tänka sig att företaget som driver ekonomibyggnaden hyr ut takyta på ekonomibyggnaden till dig som privatperson för några paneler där.

Det är ju inte ovanligt att jordbruksföretag hyr ut mark eller plats på byggnad för uppställning av mobiltelefonmast eller vindkratverk men att det är andra företag som driver och sköter mobiltelefonmasten eller vindkraftverket.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Skuggningar från intilliggande byggnad

bjornhpersson
Jo man kan ju tycka det men skatteverket är väldigt tydliga på den här punkten. Sitter en anläggning på en ekonomibyggnad ska all försäljning av el skattas och momsas även om det används av den som privat betalt anläggningen. Detta är helt kört med gällande lagstiftning. Man kan säkert fuska men det har jag ingen lust med.

Garage och mangårdsbyggnad (bostadshus) är däremot klassade som privat på små hobbylantbruk och där gäller privat-reglerna.

I mitt fall gör ekonomibyggnaderna av med ca 5000 kwh / år och privata delar ca 22000 kwh / år. Den stora vinningen finns alltså i att investera privat. Där finns alla skattefördelar. Möjligen skulle man kunna lägga paneler på ekonomibyggnaden som täcker det teoretiska behovet där men jag tror man får en salig röra att reda ut detta i deklarationen sen.

Dubbla abonnemang finns inte hos mig eller merparten av alla tusentals gamla gårdar i Sverige. Man delar och kör schablon eller mätare separat och redovisar i deklaration.

Se skatteverkets regler:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365986.html?date=2017-12-20

Se stycke 1: "Uttag av el som förbrukas i privatbostaden på en lantbruksenhet ska också tas upp som näringsinkomst."