Skada vid montering i väntan på inkoppling?

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Skada vid montering i väntan på inkoppling?

Pär
Försöker få svar från någon som vet - inte tror ;-)
Monterar solceller på båt, ligger i Medelhavet och solen är urstark.
Tänkte sätta fast paneler, inkoppling först om en vecka.
Kan detta skada cellerna, eller ej. Hänger dom bara på plats med lösa kablar.