SMA + Modbus + Arduino + esp8266 + Blynk

classic Classic list List threaded Threaded
3 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

SMA + Modbus + Arduino + esp8266 + Blynk

JonasS
Medvetet lite kryptisk titel men ni som sysslat med detta förstår nog.
Har börjat logga effekten på invertern, register 40200, och det funkar nu bra efter mycket sökande på nätet.
Frågan är om någon har gjort motsvarande på lite saker som dagens energi, total energi, ström i olika strängar etc.?
Tycker det är svårt att plocka ut det själv och vill gärna ha lite exempel på kod för detta. Vill någon ha min kod så delar jag gärna med mig.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SMA + Modbus + Arduino + esp8266 + Blynk

bitbone
Kan du vara lite mer specifik i vad som inte fungerar? Jag har inget av din utrustning men erfarenhet av modbus. Du verkar redan ha kod för att läsa ur ett register. Om du har en förteckning över registren i din inverter så torde det vara tämligen enkelt att läsa ut fler. Ibland måste man göra viss konvertering (speciellt om ett värde ligger lagrat i två register).
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SMA + Modbus + Arduino + esp8266 + Blynk

Jonas S
Tack för svar

Har nu börjat få lite ordning på programmet och räknar nu fram dags- och månadsproduktionen från den momentana effekten och det stämmer på någon halv procent när.

Hade tänkt plocka ut strömmen från de båda slingorna för att jämföra vad som händer vid skuggning samt  kunna se om någon panel går sönder. Har dokumentationen från SMA men det verkar som det endast går att få ut totala effekten i watt från solcellerna (register 40217). Jag vill ju ha ampere/slinga.

Dokumentation finns här under downloads
https://www.sma.de/en/products/solarinverters/sunny-tripower-5000tl-12000tl.html