Räkna på olika skuggningar?

classic Classic list List threaded Threaded
8 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Räkna på olika skuggningar?

Toobster
Hej,

Väntar på en solcellsoffert från en leverantör som varit och mätt taket. Jag är dock fundersam på grannhuset som inom ett par år kan bli runt en 2 m högre. Då kommer så klart mängden sol på mitt tak att minska.

Finns det någon av beräkningsprogrammen som kan ta med i beräkning?

Vore intressant om man tappar 5, 10 eller 20% pga en eventuell ytterligare skuggning.

Kanske man kan ta typ den här bilden(som Mono wafer gjort) och bara lägga upp ev. skuggning och räkna på bortfall. Samtidigt så ligger det andra huset inte så nära(13m mellan husen) att det kommer blocka hela anläggningen samt huset är några grader öster om syd så det är ju nästan under solbågen.  

Kan man säga att xx% av årsinstrålningen kommer när solen är i nivå över horisonten etc.

Lurigt att räkna på känns det som.. vad tror ni ?
Mono Wafers bild + mina rutor
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Räkna på olika skuggningar?

Toobster
OK.. i brist på svar fick jag mecka lite själv.. Bilden visar olika maxhöjd för solen per månad och mängden solinstrålning, båda för Stockholm och är på ett ungefär.

Ritningen tar heller inte i beaktande att huset framför bara skuggar en del av dagen. (har inte mätt vilka grader som täcks men uppskattningsvis tappar man hela januari och halva februari på den nedersta panelraden om huset blir 2m högre.
 Kanske ska mappa in arean på huset framför på Monowafers bild för att få räkna area på skuggningen men glider ju skuggningen när solen åker över himlen.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Räkna på olika skuggningar?

Roland
Intressant. Jag tror det är pvgis som har en slags horisont-bildfil som gif man kan mata in för att kompensera årsproduktion för skuggning. Osäker på exakt hur den nvänds dock.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Räkna på olika skuggningar?

callec
In reply to this post by Toobster
Det är under sommarhalvåret du producerar som mest och då är solvinkeln hög.
Om ditt grannhus ligger precis syd om ditt så stör det inte morgon och kvällssol då solvinkeln är låg.
Du kan kanske tappa någon procent på årsbasis.
SO-läge, 33 grader. Göteborg
43st BenQ SunForte 325w, 70m2, 13,975kWp
SMA STP12000-10.
Uppladdning med Felix

http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=30819&sid=30325
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Räkna på olika skuggningar?

Toobster
Kom precis på att grannhuset ligger väldigt nära häcken och mätte med lasern. Det är bara 2.6m från min sida av häcken till grannens tegelvägg. M a o borde det vara svårt för nästa ägare att bygga på en våning till utan att få godkännande av mig  enligt gällande byggregler.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Räkna på olika skuggningar?

Arne
This post was updated on .
Du har inte letat här i forumet om skuggning?

se t.ex. här:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Berakning-och-teori-skuggande-forem-l-p-solcellsanl-tp5008761.html

eller här:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Skugga-solcell-modul-en-betraktelse-tp5009209.html

eller om kärnskugga:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Berakning-karnskugga-mot-solcellsmoduler-tp5008575.html

Många överdramatiserar om de skulle få någon liten skugga på sina paneler någon tid på året.
I Sverige är himmeln de flest dagar täckt av moln, dvs inga direkta solstrålar når panelerna. Men då har du i alla fall ljus på dina paneler, nämligen det diffusa, och du får strömproduktion. I Sverige utgör det diffusa ljuset ca hälten av allt ljus som träffar marken. Dessutom finns i Sverige de mörka månaderna november tom februari, då marken nästan inte alls träffas av ljus.

Under de senaste åren har solcellspaneler blivit mycket billigare och att få ut varje liten möjlig Wh från en panel är inte lika viktigt som det var då en panel behandlades som vore den guld och kostade 5 gånger mer.

Monterar du dina paneler på ett tak med takfallet riktat rakt mot norr och som har lutningen 20 grader, då får du i alla fall 57 % jämfört med av vad du får om du har panelerna rakt mot söder och med optimala vinkeln 35 grader. Ju större vinkel norrtaket har desto sämre blir det.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Räkna på olika skuggningar?

Toobster
Tack Arne, jag kollade det första men matten är bortom mig så jag letade efter ett enklare alternativ.

Visste dock inte om att så mycket av energin kom som diffust ljust som då inte är lika känsligt för skugga.

:)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Räkna på olika skuggningar?

Arne
This post was updated on .
Jag har själv inte utfört beräkningar för skuggning enligt de ekvationerna.
Jag anser inte det behövs. Bilderna kanske förklarar en del.
Ekvationerna är tänkta för de som vill fördjupa sig i skuggberäkning,
och de kan skaffa Professor Quaschnings bok.

Något som kan vara intressant att känna till är markreflektion mot solcellspaneler:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Berakning-markreflektion-p-solcellsmoduler-tp5008543.html
speciellt nu på vinter,n då det kan ligga snö på marken.
Där ser du att snö och speciellt nysnö ger väldigt hög ljusreflektion.