Placering av paneler mm

classic Classic list List threaded Threaded
12 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Placering av paneler mm

chev22
Jag har under de sista veckorna gått igenom en hel del trådar och inlägg på det här forumet. Mycket givande.

Jag har frågor om placering av paneler och möjligen också om lämplig typ av paneler. Takytan mot sydost (150 grader), som har en lutning på cirka 30 grader, ser ut så här.

Takytan mot sydost

Takytan är cirka 14 x 6 meter, mätt från ytterkanterna.

Om vi placerar panelerna så nära huvarna som möjligt kommer de säkert att skugga några av panelerna någon del av tidig morgon respektive någon del av eftermiddagen. För att begränsa skuggningen kan jag tänka mig att det är lämpligt att placera panelerna så som den övre av de två skisserna visar.
(H = huv, F = takfönster.)På den övre skissen har jag ritat in 27 paneler med normalmåttet, cirka 1,7x1 meter. Med paneler med Wp-värde på 325 skulle Wp-värdet bli en bit under 9 kW.

På den nedre skissen har jag ritat in 32 paneler; 21 paneler med normalmåttet, 11 paneler med måttet 2x1 meter. Med en kombination av SoliTek SOLIDPro M60 310W, och dito M72 360W skulle Wp-värdet bli 10 570. Klart mera alltså, och det skulle vi gärna vilja ha. Glas-glas, svart, ramlös, 30 års produktgaranti låter bra. Jag har inte kollat om de här panelerna är väldigt känsliga för skugga eller om dom har någon typ av dioder för att begränsa försämringen vid skugga på någon del.

Om panelinstallatören kollar på plats och kommer fram till att det går bra att installera denna kombination av olika paneler återstår ändå några frågor.
• Går det att kombinera olika panelstorlekar till samma SSO (om vi skulle välja Ferroamp) respektive till samma MPP på en vanlig växelriktare med två MPP?
• Hur mycket kan det större Wp-värdet komma att ätas upp av den mera omfattande skuggningen? Påtagligt eller försumbart? Svårt att bedöma?
• Finns det någon välrenommerad tillverkare av paneler av dessa två storlekar? Och vars paneler inte är väldigt känsliga för skugga på en liten del ytan?

En annan sak är att både min fru och jag tycker att det ser fult ut. Det är visserligen inga grannar som behöver se eländet, men det är säkert några av de som dagligen går den gångväg som bilden är tagen från som kommer att störas. Så det är ett klart minus.

Annat uppslag?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

Arne
This post was updated on .
Det är bra med tak som vätter åt sydost och takvinkel 30 grader. Goda förutsättningar att skörda ström.

Det blir inte särskilt vackert om man gör lapptäcke med paneler. Ditt översta förslag är därför nog bättre och vackrare. Man ska försöka ha sammanhängande panelfält. Det blir inte vackrare om du har olika storlek på panelerna, utan nog bättre utseende att ha alla samma storlek. Även samma märkeffekt Wp, Watt peak, annars risk de monteras i fel sträng vid monteringen. Visst, förbipromenerande grannar kan förargas av en vämjelig och motbjudande åsyn av ett panel-lapptäcke.

Väljer du svarta paneler så bör de smälta in väl mot det svarta taket. Snyggast är om man kan fylla hela taket med paneler. Din vänstra huv är särskilt olägligt placerad. Det går inte att flytta åtminstone den till andra taksidan?

Panelerna behöver inte tvungetvis ligga i porträtt som du ritat dem. Du kan ha dem även i landskap och det kan bli bättre.

Du har ganska många huvar som du säger. Är det luftutblås från ventilation? Kan de flyttas till andra taksidan den som vätter åt norr? Dessutom ett olägligt takfönster, kan det flyttas till andra taksidan?
Men å andra sidan är de inte höga och ger därför inte så långa skuggor. Det går att sätta effektoptimerare på enstaka paneler i en seriekopplad sträng. Jag tänker på Tigo optimerare TS4-R-O tror jag de heter.

Kan dina huvar möjligen kortas ner litet? Måste de vara så höga?

Panelen på 310 Wp har 60 enskilda seriekopplade celler och den på 360 Wp har 72 seriekopplade celler. Cellerna i den 72-celliga är effektsvagare.
Varje cell i 310 Wp panelen har 310/60 = 5,17 Wp medan varje cell i 72-celliga panelen bara 360/72= 5,0 Wp. Därför inte bra att seriekoppla dem i en och samma sträng. Hade däremot den 60-celliga 310 Wp panelen varit på 300 Wp skulle det gå utmärkt att seriekoppla dem.

Är det svart betongpannetak eller takpanneplåt-tak?

Alla monokristallina paneler är ungefär lika känsliga mot skugga. Monokristallina är paneler nu för tiden eftersom de är effektstarkare än polykristallina. Det finns tunnfilmspaneler som är mindre känsliga för skugga, men de är effektsvagare och du får ännu lägre installerad effekt(kWp).

Du har faktiskt en takyta ytterligare som du kan ha paneler på nämligen den med låg lutning mot nordost. Tack vare låga lutningen får du skapligt med ström där. Där kan du ha ett enda sammanhängande modulfält. Då kanske du kan plocka bort några paneler från sydosttaket och få till snyggare utseende och få rejält med ström. Du får visserligen en skugga som börjar vandra över panelfältet där från ca kl. 13:00. Men du kan där sätta Tigo Enegy effektoptimerare på all de panelerna i den strängen, då inget problem med skugga.

Ramlösa paneler kräver nog specialmontagesystem, tänk kostar mycket.

Lägger nu ner panelerna(landskap) istället på sydosttaket får du plats med 8 st i en rad om du t.ex. väljer sådana paneler som bekanten lade på sitt tak, Heckert paneler 1670x1006 och 38 mm tjock, du får 250 mm tak kvar vid båda vindskiveplåtarna, om din totala takbredd är 14000 mm, se tråd för bekantens projekt:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

Gunnar
In reply to this post by chev22
När det gäller panelval så överväg att använda de nya half cut panelerna som nu kommer från allt fler fabrikanter. Panelerna är uppdelade i 6 fält och blir därmed mindre känsliga för skugga på delar av panelen. Här är Trinas variant. https://www.trinasolar.com/en-glb/product/honey-black-m-dd06m05ii
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

Arne
Halv-cells-tekniken är egentligen att varje cell i en vanlig panel med totalt 60 celler, har delats på mitten och 2 st paneler med 60 st halv-celler görs. Dessa två  paneler kopplas sedan att arbeta parallellt. Man ser ju också att det är två paneler som satts ihop, när man tittar på en stående panel, en övre och en undre.

Litet bättre på att hantera skuggning är en sådan tandem-panel givetvis, men inte mycket. En av fördelarna med halv-cells-tekniken är att strömmen genom varje halv-cell är just hälften av vad den är i en hel cell, och därmed inre spänningsfallet lägre för halvcellerna och därmed lägre för hela halvcells-panelen.
Frågan är om det motiverar den ökade ansträngningen i arbete, fler lödningar och kostnad jämfört en vanlig panel. Jag såg en siffra på att det tydligen är ca 0,5 % ökad verkningsgrad en halv-cellspanel ger jämfört en vanlig 300 Wp panel, från 18,0 till 18,5 %. Men det är vid märkeffekten 300 Wp det, märk väl, vid lägre effekt är verkningsgradsökningen mer blygsam.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

chev22
Vi tycker också att det blir snyggare med paneler av samma storlek och att dom monteras sammanhängande. Dina synpunkter av mera tekniskt slag talar också mot att ha paneler med olika specifikationer.

Jag skissade lite på liggande paneler. Jag tror att det skulle gå att få in 28 paneler, alltså en mer än med stående. Men det skulle bli ett mellanrum på ett par decimeter mellan den vänstra och den högra delen av taket.

Att flytta huvarna skulle medföra stora förändringar även inomhus, så det är inte aktuellt.

Taket har betongpannor.

Du tar upp takytan mot sydost. Den är ju rätt stor, men ungefär mitt på är de fotsteg inlagda som sotaren går på till skorstenen. Men den här tillbyggnaden har också en takyta åt andra hållet, åt sydväst, också med 11-12 graders lutning. Kring vintersolståndet är jag inte säker på att solen kommer över nocken på huset ens mitt på dagen, men redan nu skulle panelerna komma att belysas vid 10-tiden på förmiddagen. Resten av året skulle dom vara belysta kanske redan från 7-8-tiden på morgonen ända tills solen går ner på kvällen, utan något som skuggar. Den här ytan är mindre än ytan mot nordost, men det verkar finnas bra plats för fem 2x1-meters paneler. Något att fundera på.

Montagesystem för paneler med respektive utan ram har jag börjat fundera på först nu, efter dina synpunkter. Jag sökte lite snabbt på forumet, men hittade inte någon tråd som går in på skillnader mellan paneler med respektive utan ram. Har du något tips?

Du nämner Heckert-panelen, jag har sett att du har nämnt den i flera inlägg. Jag har kollat lite, och den har ju klart lägre pris/Wp. Verkar klart intressant, men inga glas-folie-paneler har produktgarantier som är i närheten av glas-glaspanelernas (med ram). Ingen enkel matematik i ett trettiårsperspektiv ...

När det gäller paneler med halvcellsteknik har jag inte sett några priser på webben. Om dom inte är mycket dyrare per Wp så kanske det inte är ett så dumt alternativ. Återstår att kolla.

Effektoptimerare har jag läst om i flera trådar, verkar inte vara någon direkt hit.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

chev22
In reply to this post by Gunnar
Jag har tittat på Trinasolar, både HoneyBlack och Duomax. Verkar intressanta, men bara 10 års produktgaranti? Vet du någon distributör i Sverige?
Erfarenheter av montagesystem?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

Arne
This post was updated on .
Effektoptimerar är inte dåligt om man sätter på de få paneler som drabbas av skugga i en seriekopplad sträng, då Tigo Energys effektoptimerare. SolarEdges effektoptimerare kan du ett SolarEdgesystem inte sätta på endast enstaka paneler, utan måste ha på alla.

Sotarstegen kan du flytta till nordvästtakfallet. Sotaren ska väl bara kunna komma fram till skorstenen.

Jag tror inte det är någon här på forumet som har ramlösa paneler. Då är det glasskiva på både sidan mot solen och undersidan, och de är mycket dyrare än paneler med alu-ram. Sedan är nog montagesystemet bra mycket dyrare än vanligt montagesystem.

Ska du ha 28 paneler på sydosttaket får du seriekoppla 14 st och seriekoppla de övriga 14 st, och sedan parallellkoppla dessa 2 strängar och koppla till en MPPTingång på växelriktaren. Du kan inte ha 28 st seriekopplade då tomgångsspänningen blir på tok för hög uppåt 1120 Volt, knäcker växelriktaren.

Du kan glömma produktionen i december och januari, då solen är så svag om den ens visar sig. Hade vi ca 100 kWh i jan 2020, men ca 2500 kWh i juni 2019. Om vi så skulle stänga av anläggningen hela dec. och jan skulle vi knappt märka det på årsproduktionen.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

Gunnar
In reply to this post by chev22
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

Tåbro79
Ett placeringsbidrag med liggande paneler, om nu ”huvar och fönster” är placerade rätt?
Här är word-filen ifall du vill använda den? Skala 1:100.
14_6_tak.doc

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

Arne
This post was updated on .
Den vänstra huven stör är det köksfläktutblåset? Med kolfilterinsats, som får bytas regelbundet i köksfläkten kanske huven helt kan tas bort?  Kolfilterinsats kan tydligen även diskas i diskmaskin och därmed få längre liv. Eller leda ut köksfläktutblåset istället via väggen och slippa huven på taket?
Man behöver vara kreativ för att få en bra lösning.
Någon huv kanske bara är utluftning från avloppet, ofta bara ca 50 mm rör. Den kanske kan ledas ut annanstans än ut via taket.

Att ta bort en huv är ganska enkelt. Hålet i råsponten får man lägga i råspontbräda och sedan lägger man på takpappbit och har asfaltklister.  Då blir det tätt. Hålet i råsponten kanske bara är diameter ca 200 mm. Någon ny bärläkt-stump kan också behöva spikas på. Sedan lägger man nya pannor på. Vips är den obekväma huven borttrollad. Många överdramatiserar "harregudars skymning, hål i taket, det kommer att regna in. Vi kommer att dränkas som råttor".
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

chev22
In reply to this post by Tåbro79
Tack för bidraget. Jag har inte de exakta måtten, så jag kommer att lämna skissen till de elinstallatörer eller montagefirmor som jag räknar med att ha kontakt med framöver. Jag kan tänka mig att antalet paneler och placeringen av dom till viss del styrs av paneltillverkarens monteringsanvisningar, valet av monteringssystem och av vad montagefirman bedömer möjligt och lämpligt med hänsyn till takets utformning, både i stort och i detaljer kring huvar och takfönster. Om dom skulle komma fram till att den placering som du har gjort skulle fungera bra, så tycker jag att det är den bästa jag har sett hittills.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Placering av paneler mm

Tåbro79
Eller i grupper...beror på vad man själv tycker ser bra ut?