Öst-väst, maxa eller ej

classic Classic list List threaded Threaded
17 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
Hej. Jag har läst massor om solceller, men känner fortfarande att jag har för stora gluggar för att våga ta steget. Jag har tagit in lite offerter, men fått olika svar. Några tycker att man självklart ska maxa ytan, medan andra tycker att man ska vara lite mer återhållsam.

Vi förbrukar ca 15000 kWh/år. Har ca 90 kvm takyta åt öst och lila mycket åt väst. Alltså totalt 180 kvm. 23 graders lutning.

De som vill sätta upp max, vill alltså sätta så att det produktionen börjar närma sig 15000 kWh/år medan de andra vill sätta upp ca 13kWp, typ 100000 kWh/år.
De ena säger att det är självklart med så stor anläggning som möjligt, de andra säger att det inte är lönsamt pga att större delen av produktionen sker under sommaren då man inte förbrukar så mycket och försäljningen inte är lika kostnadseffektiv.
Vem ska man lita på?

Sen var det det här med optimerare.
Ska man ha det eller ej. Åt öst har vi inget som hindrar eller skuggar någon gång på året.
Åt väst har vi lite skuggning av en tall då solen står lågt. Vi har också lite sämre läge i väst då vi bor nederst i en dal. Huset ovan skuggar från ca klockan 19-20 mitt på sommaren. Är det något att bry sig om? Ska man skippa optimerare eller är det ett måste ändå?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Arne
This post was updated on .
Idag har ni årsförbrukning 15000 kWh, men om något år kanske ni har 20000 kWh/år, om ni skaffar en eller fler elbilar.

Att nu öka produktionen utöver säg 10000 kWh/år, kostar i princip endast tillkommande panelkostnad och montagematerialkostnad för tillkommande paneler. Byggställningen står där redan, montagegubbarna är där.
Någon extra växelriktare behövs inte heller, bara kanske någon kW större model. Därför blir anläggningen billigare per producerad kWh, dvs blir lägre investeringskostnad/producerad kWh.

Förmodligen kommer effektoptimerare inte att ge så mycket mer än utan. Du kan ju se hur det blev på detta genomförda projektet där det var farhågor om produktionsbortfall pga skugga av höga träd. Inga effektoptimerar, och går ju jättebra utan effektoptimerare.
http://solcellforum.207.s1.nabble.com/Ny-anl-betongpannetak-14-kWp-foto-beskriv-klar-sept-2021-tp5019056.html

Har man skugga t.ex. vintertid ca nov, dec, jan, och feb, så gör det inte så mycket, pga då är det så litet ljus i alla fall, så även om helt oskuggat blir produktionen väldigt låg.

För ca 1 à 2 år sedan då elpriserna var låga, då fick man spotpriset som kanske var ca 40 öre/kWh för såld solström för överproduktion utöver ens årsförbrukning. Då var det mindre lönsamt med överproduktion. Men nu, med kriget i Ukraina är elpriset betydligt högre. Kanske de höga elpriserna i Sverige stannar. Nu april fick man om i södra Sverige ca 1,15 kr/kWh för ström du säljer + 0,60 kr/kWh i direkt skattereduktion.  

Vad är det för takbeläggning? Är det mycket störobjekt såsom, skorsten, takstege, takkupa, takfönster, ventilationshuvar, avloppsutluftningspipa som försvårar montage? Högt till takfoten, två våningar på huset?

Skulle det vara väldigt illa med vandrande skugga på västertaket, då går det att i efterhand montera effektoptimerare Tigo TS4-A-O på endast skuggdrabbade paneler. Behöver inte sättas på varenda panel på takfallet. Men förmodligen behövs inga effektoptimerare.

Numer har växelriktare en funktion för att hantera om en eller fler paneler i en sträng skuggas. Funktionen gör att inte växelriktaren parkerar på en lokal max effektpunkt på effektkurvan i tron det är den sanna effektmax, utan letar vidare och hittar den sanna högsta effektpunkten. På Fronius kallar de den DPM Dynamik Power Management på växelriktaren SMA kallar de den Optitrack, eller ShadeFix.

På 90 m2 får det plats ca 53 paneler där varje panel har ytan 1,7 m2, t.ex. med effekt 320 Wp, blir ca 17 kWp installerad paneleffekt. Men i praktiken får färre paneler plats.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
Tack för snabbt svar.

Vi har alltså ca 90 kvm i öst + 90 i väst, så ytan är inga problem.
Två skorstenshuvar längst upp på väst-sidan och en takstege, i övrigt helt slätt.
Souterrängvilla, så enplans åt väst och tvåplans åt öst.

Inte helt omöjligt att det står en elbil på uppfarten inom något år.. just nu står där en laddhybrid.

Är det den allmänna uppfattningen att man ska maxa och inte optimera?

Har fått en offert på SolarEdge med 37 paneler (17,94 kWp) inkl. optimerare: 235k (8% avkastning)

En med 37 paneler (17,94 kWp) exkl. Optimering med Huawei växelriktare: 207k (9% avkastning)

13000 respektive 11500 kr/kWp.

Inväntar även några andra offerter..
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Arne
This post was updated on .
Hur har de tänkt att möblera de 37 st panelerna? På både öster- och västertakfallet? Hur många på varje takfall? Vad har du för takbeläggning? Vilken märkeffekt är det på SolarEdgeväxelriktaren, alltså vilken typ?
Vilken typ av effektoptimerare föreslås?
Försök att undvika SolarEdge som kräver effektoptimerare(elektroniklåda) kopplad till varenda panel.
Har du paneler i endast två olika väderstreck, då än mindre anledning att ha SolarEdge. Har man paneler i fler än två olika väderstreck, t.ex. 3 olika eller fler väderstreck, då kommer SolarEdge-system till sin rätt.

Vi har själva SolarEdge-system och anledningen är 8 olika takytor med både olika väderstreck och takvinklar och dessutom mycket som skuggar. Det skulle inte ha gått att göra med vanlig växelriktare t.ex. Fronius eller SMA. Hittills har 4 effektoptimerare pajat och fått bytas, ca en varje år. Litet krångel att skriftligen reklamera och tar lång tid att få en ersättnings-effektoptimerare, även om den är gratis, kan ta 6 veckor eller mer att få en. Det verkar ta lång tid för SolarEdge att handlägga en trasig effektoptimerare.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
19st på väst och 18 på öst.
Väst
***               ***
***************
Öst
    *********
    *********

Betongpannor på råspont.

Tyvärr ingen uppgift om vilken växelriktare det är. Har för mig att han snackade om optimerare på varje panel.

Men som du skrev tidigare så verkar det överflödigt med optimerare. Kanske bättre att skippa det. Tyvärr ingen uppgift om vilken växelriktare från Huawei det är i den andra offerter heller. Jag får återkomma på den frågan.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
Hej igen.

Fick svar nu och det var SolarEdge 12,5K på den optimerade och Huawei 12K på den icke optimerade.

Det verkar som att de väldigt gärna vill sälja in den optimerade solar edge där de förespråkar att det är säkrare och att man inte kan stänga av paneler under dagtid om man exempelvis ska utföra något jobb på taket. Stämmer det?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Arne
This post was updated on .
In reply to this post by Arne
Det behövs i stort sett aldrig göras något på en solcellsanläggning om man har en vanlig växelriktare t.ex. Fronius eller SMA. Den bara går och går.
Har man däremot en SolarEdge-system dvs en SolarEdge-växelriktare och SolarEdge-effektoptimerare, där som bekant varje panel är kopplad till 1 st effektoptimerare, när en sådan effektoptimerare går sönder, då behöver man stänga av SolarEdge-växelriktaren för att kunna byta effektoptimerarn.
Man får nog räkna med att ca 1 st effektoptimerare går sönder per år. Men har man vanligt växelriktare och inga effektoptimerare, då finns det inga effektoptimerare som kan gå sönder. Det är väldigt sällan en solcellspanel går sönder. De kan gå sönder vid blixtnedslag i närområdet(ca någon km bort) genom alstrad överspänning i solarkablarna på taket om solcellsfirman underlåtit att montera DC-överspänningsskydd(kan kosta ca 3000 - 4000 kr) på solcellsträngarna.
Så det argumentet att det är säkrare med SolarEdge pga panelerna går att stänga av, är inte så mycket värt. Om du ska upp på taket och har en solcellsanläggningen, då är du väl inte där och skruvar på panelerna.  
Dessutom är paneler dubbelisolerade och det ska inte kunna komma spänning på panelernas aluramar. Utöver detta ska solcellsfirman utföra potentialutjämning av montagestället(alu-ramar på panelerna och skenor och takfästen), alltså skulle det pga fel på solarkablage bli farlig spänning på detta, så ska växelriktaren känna av detta och stänga av sig automatiskt, eller växelriktares säkring på AC-sidan lösa ut.

Varför föreslår de en SE12.5-N4 SetApp på 12,5 kW när en SE17k-N4 SetApp på 17 kW har ca 15 - 10 % lägre pris och medger större framtida utbyggnadsmöjlighet? Väldigt dumt gentemot kunden att sätta dit en sådan liten växelriktare. Det tyder på att de kanske inte är så erfarna med solceller.

Se till att om du får offerter att allt de offererar listas och specificeras noga i offerten(inte muntligt), särskilt växelriktare och paneler. Och om överspänningsskydd av Typ1 och Typ2 ingår.

En SolarEdge-anläggning kommer givetvis att fungera på dina tak, inget snack om det, men den är mer utsatt för att få fel och effektoptimerare som kommer att gå sönder. Försök att undvika SolarEdge!
Du har ju bara paneler i två olika väderstreck.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
In reply to this post by Steviegeeno8
STORT TACK ARNE.

Mycket bra information.

Angående den mindre växelriktaren. Kan det ha att göra med att vi bara har 20A säkring?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Arne
This post was updated on .
Det kan mycket väl vara så att din solcellsfirma valt en liten växelriktare pga ni har 20A huvudsäkringar. Men det visar även det på att de kanske inte har någon längre erfarenhet av solcellsanläggningar. För övrigt är det enkelt för en elektriker att öka era huvudsäkringar från t.ex. 20A till maxiamla 25A, bara byta säkringshållarens bottenkontakter och själva säkringarna till 25A och anmäla till elnätsbolaget, tar 5 minuter, och kostar ofta bara ca 500 - 1000 kr. Sedan kostar klart abonnemanget för 25A jämfört 20A, någon tusenlapp/år mer.

SolarEdge SE17k-N4 SetApp på 17 kW den har märkström 24,5 A och det är vad den max mäktar med att producera. Men genom enkel inställning(konfigurering) kan man "strypa" den att aldrig överskrida t.ex. 20A.  När man sedan framtida bygger ut, ändrar man helt enkelt den inställningen och tar bort den och då först ökar man huvudsäkingarna till maximala 25A som det brukar vara i enfamiljshus.

Det är samma på SMA och Fronius-växelriktare att man kan strypa uteffekten på dem enkelt genom inställning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Arne
This post was updated on .
Jag skulle vilja tillägga att på en SE12.5k-N4 SetApp på 12,5 kW får det vara högst 16,85 kWp paneleffekt(mac DC-effekt, panel STC) tillkopplad.
Går det över det avsäger sig nog SolarEdge alla sina garantier. Ladda ner på SolarEdges hemsida databladet för SolarEdge-växelriktare 12.5 till 27.6 kW, och läs där.

Du nämner ovan att det är 37 paneler och totalt 17,35 kWp och en SolarEdge SE12.5k-N4 SetApp.
Så litet besynnerligt de förslår det när det inte är välsignat av SolarEdge.  Visserligen inte mycket överskridet, men ett gott argument för SolarEdge att förvägra dig lämnade garantier.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
Hej och tack för att du engagerar dig.

Deras förklaring var att det var öst/väst. Alla paneler kommer inte peaka samtidigt och att det är bättre att underdimensionera växelriktaren än att överdimensionera.
Detta om underdimensionerad växelriktare verkar vara praxis om man googlar runt lite. Men jag säger inte emot dig, bara vad jag läst och fått till mig.
Bygga ut anläggningen kommer nog inte vara aktuellt inom en överskådlig framtid, men säker kan man ju aldrig vara.

Det där med max paneleffekt var dock intressant. Ska höra vad de säger om det.
Tack.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Arne
This post was updated on .
Varför underdimensionera en SolarEdgeväxelriktare, när en på 17 kW kostar mindre en en på 12,5 kW och du förlorar möjligheten att framtida bygga ut anläggningen rejält med samma växelriktare? Du kan framtida t.ex. bygga ut på garagetak eller liknande. Till och med sätta paneler på en vägg.

En växelriktare har väldigt hög verkningsgrad långt ner under dess AC-märkeffekt, gäller inte bara SolarEdge utan även andra växelriktare. T.ex. Fronius Symo 15.0-3-M har fortfarande ca 95 % verkningsgrad så långt ner som vid 10 % av märkeffekten. Vid sin märkeffekt har den ca 98 %. Se databladet för den!

En Fronius Symo 12.5-3-M på 12,5 kW kostar ca 27500 kr
medan en Fronius Symo 15.0-3-M på 15 kW kostar 27650 kr, alltså 150 kr mer. Valet är lätt!

Att växelriktare underdimensioneras jämfört installerad paneleffekt(kWp) är för att kunna använda en växelriktare med lägre märkeffekt, och då kunna minska total investeringen. Men en extra kW märkeffekt kostar inte mycket. Dessutom, tros att växelriktaren jobbar längre tider vid högre verkningsgrad om underdimensionerad. Men samtidigt fråntar man sig möjligheten med en liten växelriktare att kunna framtida rejält bygga ut sin anläggning med densamma växelriktaren, och slippa köpa ytterligare en växelriktare.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
Jag ställde din fråga till säljaren.

Han menade på att en mindre växelriktare arbetar bättre vid låg solinstrålning (låg effekt), alltså på morgon, kväll och vår/höst.
En större är mer trögstartad och kommer inte vara lika effektiv i dessa lägen.

Men jag är helt med på de fördelar du nämner.. En Fronius 15 vore kanske en bra idé.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Arne
This post was updated on .
Vad menar din solcellssäljare med "arbeta bättre" och "inte vara lika effektiv"?  Kanske bara en jargong?

Om du på tidigt på morgen under den timman får totalt 100 W från panelerna, och en "överstor" växelriktaren har verkningsgrad då på 85 %, och en mindre växelriktare skulle ha 87 %, så är skillnaden minimal. Den timman på morgonen blir det ju ytterst litet energi, bara ca 0,1 kWh. Jämför det med hela sommardagens produktion, på i ditt fall ca 100 kWh.

Växelriktare startar ofta vid ca 200 Volt strängspänning. Det står i växelriktarens datablad. Har man som du tänker ha 18 st 460 Wp paneler, då vid minsta lilla ljus på morgonen är de upp i tomgångsspänning 18 x ca 35 V = 630 Volt. Alltså växelriktaren startar mycket tidigt. Inga problem att starta.

Har man däremot en väldigt kort sträng, säg 6 st paneler seriekopplade då startar den MPPTingången på växelriktaren litet senare på morgonen. Men du däremot ska ju ha nästan maximalt antal tillåtna paneler i en seriekopplad sträng, nämligen 19 st 460 Wp paneler.  Jag tror man får ha max 20 st sådana i serie, för att inte överskrida tillåtna max 1000 Volt tomgångsspänning, som är vad växelriktare normalt tål på MPPTingången.
Något problem att växelriktaren inte skulle starta tidigt på morgonen kommer du inte att ha. Din solcellsförsäljare talar kanske om någon helt annan anläggning?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
Tack Arne. Du har varit till stor hjälp i mitt sökande efter en bra anläggning.
Väldigt bra förklarat också!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Arne
Har man en vanlig växelriktare (alltså utan effektoptimerare) och 18 st seriekopplade paneler, säg dina 460 Wp paneler. De utgör då en sträng.
Säg att de belyses med 1000 W/m2, vilket är vad man i stort sett kan få som max på sommaren i Sverige. Då ger den strängen 18 x 460 = 8280 W. Om nu en av dessa paneler delvis eller helt skuggas, då förloras all effekt från den panelen, de övriga jobbar som vanligt. Då får du istället från strängen 17 x 460 Wp = 7820, dvs en förlust på 5,5 %.  
Skulle du ha SolarEdgesystem och samma paneler och märkeffekt på dem dvs 460 Wp, då skulle den delvis eller helt skuggade panelen kanske ge ca 230 W och bidra litet grand, och strängen ger 17 x 460 + 230 = 8050 W, Men fortfarande är det en förlust jämfört helt oskuggade paneler i strängen. En effektoptimerare kan nämligen inte trolla fram mer effekt ur panelen än vad som motsvarar ljuset som faller på den.

Du har inget foto på takfallet så störobjekt framgår, speciellt ventilationshuvarna. Det är de enda föremålen som kan ge vandrande så kallad kärnskugga på dina paneler.

Har du en vanlig växelriktare kan du om det skulle visa sig efter installationen att det är besvärande skugga som vandrar över ett par paneler, då kan du alltid i efterhand montera Tigo effektoptimerare och endast på dessa skuggdrabbade panelerna. Men man sätter inte Tigo på alla 18 panelerna, blir dyrt då en effektoptimerare kostar ca 600 kr/st.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Öst-väst, maxa eller ej

Steviegeeno8
In reply to this post by Steviegeeno8
Screenshot_20220524-174256_Chrome.jpg

Såhär ser taket ut. Söder är nedåt..
Var det denna typ av bild du var ute efter eller något annat?