Ny anläggning ca 9 kW

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ny anläggning ca 9 kW

MrElliott
Hej,

Jag är ny här och tittar på en anläggning för en gård i Östergötland. Det är ett sommarställe idag med låg förbrukning men kommer att installera L/L-värmepump och börja utnyttja det mer vintertid. Jag har tre tak i rakt söderläge, ladan på 130-140 kvm, garage på ca 20 kvm och ett annat hus på ca 25 kvm (drängstugan). Anläggningen köps och drivs som en del av närningsverksamheten (om det inte är mer ekonomiskt att göra på annat sätt?).

Idag snålar jag med användning av golvvärme i våtrum och en massa andra saker så jag skulle tro att jag kan närma mig de 9000 kW som en försäljare föreslog. Det gäller då garage+drängstuga. Jag planerar att bygga om en ekonomibyggnad för permanent uthyrning och tänker mig en framtida utökning på ladan men den är inte aktuell i dagsläget då det krävs rätt så omfattande renovering av väggar och tak först. Det ska redan grävas för vvs mellan garage och drängstuga så jag planerar för extra kabeldragningsrör.

Jag planerar att montera paneler själv och har en billig elektriker som kan installera. För att hålla nere kostnaderna vill jag också köpa så billiga paneler som möjligt utan att tumma på kvalitet, vad jag förstår är Tysklandsimport bra men jag lyckas inte hitta någon sida att köpa ifrån.

Först och främst skulle jag uppskatta hjälp med vad jag ska köpa, varifrån, hur jag ska tänka och planera projektet. Hur skulle du gjort? Tack på förhand!
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny anläggning ca 9 kW

Arne
This post was updated on .
Var hälsad till solcellforumet!

Först spara och "närma mig de 9000 kW"  9000 kW är en mycket hög effekt. Menar du möjligen energi och inte effekt ? kanske kWh?

Om solcellsanläggningen köps av en näringsverksamhet är solcellstödet 30 %(jag skrev tidigare 35 %, vilket är fel) av investeringen, exkl. moms, och inköps den stället av en privatperson då bara 20 %, men då räknat på investeringen inkl. moms. Gäller sedan den 1 jan. 2015.

Skattereduktionen på 0,60 kr per såld kWh solström, får även en näringsverksamhet.

Om garage och drängstuga har 20 + 25 = 45 m2, så får då teoretiskt plats 27 st standardmoduler(1640x992 mm), vilket innebär ca 27 x 250 Wp = 6,75 kWp installerad effekt, vilket kanske då ger oskuggat ca 6000 kWh per år.
Men i praktiken får inte så många moduler plats.

Vi har själva en solcellsanläggning på 16,3 kWp sedan ca 1,5 år, som går som tåget, och då tänker jag inte på ett visst statligt företag. Vi hjälpte en bekant i våras att installera en solcellsanläggning som blev 18,1 kWp och kunde då komma ner rejält i pris. Han köpte tysktillverkade moduler i Sverige. Se tråd härpå forumet:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Ny-solcellsanlaggning-12-kWp-april-2016-blev-18-1-kWp-beskrivn-foton-m-m-tp5010267.html

För att få ett lågt totalpris, skall man främst montera själv, och anskaffa prisvärda solcellsmoduler, som ändock skall ha hög kvalitet och vara tillverkade av känd tillverkare och i känd fabrik. Solcellsmodulerna skall hålla i 20 à 30 år, och har en tillverkare då fuskat för att kunna kränga billiga moduler, och de inte håller mer än några år, då var det inte så billigt längre. Det är ofta frågan om moduler för 100 000-tals kronor, man behöver. Ofta lämnar tillverkarna garantier på över 20 år, men om inte tillverkaren avser att uppfylla sina lämnade garantier, vad är sådana garantier då värda, inte ens vatten. Att köpa billigt, kan alltså bli dyrt.

Växelriktaren är en apparat som har ett svårt jobb och man måste räkna med att en sådan kan paja.
Bekantens växelriktare pajade efter endast 1 månad, men fick en ny från fabriken på garantin. Därför bör man kanske inte välja den allra billigaste asiatiska växelriktaren, bara för att den är 10 % billigare än en välkänd kvalitets-växelriktare.

Forumsmedlemmarna kan kanske hjälpa till med något tips om du säger vad du har för tak och vilken effekt (kWp) du funderar på att installera.

Takstorlek? vindskena till vindskena, och takfallslängd(nock till takfot).
Typ av takhud? tegel- eller betongpannor, korrugerad plåt, trapetsbleckplåt, takpapp, plåttak med ståfals, eternittak etc. ?
Avstånd mellan takstolar: ?
Om modulerna på taket riskerar att skuggas(av träd, grannbyggnad, skorsten, odyl.) eller om helt fritt?
Takfallets väderstreck, där moduler skall monteras, alltså vilket väderstreck modulerna då tittar åt.
Takvinkeln för taken ifråga?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny anläggning ca 9 kW

MrElliott
Tack!

Ja, det saknas en del fakta. Exakta mått och vinklar ska jag fixa i helgen, har endast grovmätt från mark. Det är tegeltak på både garage och drängstuga. Planen är att fylla taken, förbrukningen kommer att öka gradvis de närmaste åren.

Det är gamla timmerbyggnader så det är takåsar och grova stående plank istället för takstolar så bärighet och infästning ska inte vara något problem. Går att förstärka vid behov.

Ingen skuggning och nästan rakt söder, ett fåtal grader åt väst möjligtvis.

Finns det så många olika typer av celler att man bör anpassa sig efter vinklar osv eller räcker det med att bestämma typ (ex polykristallina om det nu är bäst) och sedan välja tillverkare baserat på pris och garantier osv? Jag har inte lagt någon tid på själva tekniken än så jag är helt grön :)
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ny anläggning ca 9 kW

Arne
This post was updated on .
Det låter väldigt bra, med nästan rakt åt söder, och inget nämnvärt som skuggar. Bra förspänt, alltså.
Är takvinkeln sedan ca 25 till 35 grader, kan det inte bli bättre förspänt.

Solcellsmoduler väger ca 12 kg/m2, och montagesystemet kanske ett par kg/m2. Det är ingen stor last det är frågan om. Men totalt sett innebär klart 25 st moduler en vikt på ca 500 kg, men är utspritt över takytan. Jämför med vad takteglet väger, jag vet inte kanske 40 kg/m2. Och litet snö på taket, kanske 200 kg snö/m2.

När det gäller takvinklar, menas takets uppvinkling jämfört med marken(horisontalplanet).
Takvinkeln behöver solcellsfirman för att beräkna kWh-årsskörden. Alltså takvinkeln, har bara med kWh-årsskördberäkningen att göra. Och klart för beräkningen av snölasten på taket och därmed för bestämning av vilken takkrokstyp, som är lämplig på ditt tak.

Har du tegeltak, skall du använda takkrokar som fästs med långa träskruv i takstolarna(i dina på högkant stående grovbräder).

Mest prisvärda är så kallade polykristallina solcellsmoduler, dvs du får mest installerad effekt(kWp) för pengarna. Effektstarkare solcellsmoduler är ofta monokristallina(en dyrare tillverkningsprocess) och är därmed betydligt dyrare. Jag skulle säga välj polykristallina solcellsmoduler av standardstorlek ca 1640 x ca 990.  Skiljer ofta bara några mm mellan olika fabrikat kan vara t.ex. 1650 x 992 mm. Det finns även polykristallina stor-moduler på 1956 x 992 mm. Du får se vilka som du bästa kan pussla in på dina takytor.

Ring ditt byggnadskontor redan idag och hör om bygglov krävs. Drängstuga låter ev. fornminnes- kulturskyddad byggnad.