Maximal moment produktion

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Maximal moment produktion

Fredrik
Hej,

Har nyligen installerat en 13,kW anläggning varav 10,3 kW väst 32 grader lutning och 3kw i öst med ca 10 grader lutning. Har som mest producerat 8kw momentant. Hur mycket kan man förvänta som mest i momentan produktion senare under sommaren. Var är era produktions toppar vs installerad effekt ? Har en solaredge på 15k.