Maj månad - nya rekord

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Maj månad - nya rekord

Dasher
Nytt rekord för solcellsanläggningen denna månad och första gången över 2 000 MWh på en månad.

På årsbasis väger dock den höga produktionen i maj upp den låga produktionen i mars.