Kostal håller på att modernisera sin portal

classic Classic list List threaded Threaded
4 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kostal håller på att modernisera sin portal

BengtK
De har hållit på ett bra tag och jag har även varit i kontakt med dem. Anläggningen åt norr har samtliga värden, däremot saknas värden avseende söder. Datum som saknas är 7, 26, 27,28 mars.
Detta är ju inte bra - om det inte blir rättat - eftersom detta är enda stället jag kan utläsa min produktion.
Är det ngn annan som har ngt liknande ?
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal håller på att modernisera sin portal

BengtK
Det är fortfarande en lång eftersläpning av produktionsdata i Kostals portal, samt att det inte stämmer med mina manuella avläsningar.
Finns det en alternativ lösning att få ut produktionen ?
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal håller på att modernisera sin portal

genua
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal håller på att modernisera sin portal

BengtK
har åter varit i kontakt med Kostal och de har  - fortfarande - problem med sitt nya system.
Svar:
From both inverters North and South the Portal is receiving data.

The processing of these data takes long time partly at this time. We are working on improvement.

 

The data is received and will be shown next days.
33 st Sharp ND-R245A6 (245W) 8,085 kW 54,2 m2 Rakt söderläge 0°. Taklutning 27°. Kostal 7,0. 2 strängar 15 +18 54 st Stion 150W tunnfilm 8,1 kW 58,9 m2 Rakt norrläge 180°. Taklutning 27°. Kostal 5,5. 2 strängar 27 +27