Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

classic Classic list List threaded Threaded
32 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

nelos
Det är en liten fördröjning från att växelriktaren laddar upp mätdata tills att de publiceras, men normal tar det bara några minuter, ibland 10 minuter eller så.

Vad står det om du går in lokalt på "info page"?

Där finns angivet hur länge sedan det var sista förbindelsen till kostals servrar gjordes.
"Last portal connection: X minutes".

Får du ingen tidsangivelse där så har den inte lyckats koppla upp sig.

Det har kommit ett nytt system på piko solar portal, med 9 kW installerad effekt, jag gissar att det är din:
http://www.piko-solar-portal.com/PlantViewPublicGeneral.aspx?plantId=811d4ab8-b4eb-4b27-a9b2-01e5a58282f2
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

hagv
Förbindelse har skett. Har angett koden på piko portal och skrivit "go online" och fick ett OK som svar.
Anläggningen våran heter "Rode". Men får inte upp nån data =/
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

Fabbe
In reply to this post by hagv
Tog ett par timmar för mig innan det dök upp några staplar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

hagv
Inga staplar än =/
Tror jag har ställt in mina settings rätt. Det enda jag är osäker på är "external router".
Visst är det min egen router som jag ska ange där va?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

Fabbe
Jajjemän, typ 192.168.1.1 om man inte fipplat för mycket med sit nätverk.
Säker på att du ställt rätt datum i piko portal?? Den ställer sig automatiskt på gårdagens när man klickar sig in.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

nelos
Jag har "192.168.0.1" för external router.

Men har den lyckats koppla upp sig så borde ju "external router" vara rätt ställd.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

nelos
In reply to this post by hagv
Kontakta Kostal om du inte får igång loggningen:

http://www.kostal-solar-electric.com/content/en/index.php?am=88&as=0&ass=0&al=en&mp=88&kat=5

Det löser Kostal snabbt om du ringer dit.


Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

hagv
In reply to this post by nelos
Mm jag provar att kolla data årligen, veckovis, månadsvis, dagens datum men det går varken till eller från.
Har en app i surfplattan och där får jag upp staplar.

PIKO 10.1
Rode (255) Logo
info page
1. analogue input: 0.00V
2. analogue input: 0.00V
3. analogue input: 0.00V
4. analogue input: 0.00V
modem status: no modem
last portal connection: 898 minutes ago
no. of S0-In pulses: 0 / 15 minutes

Vad tror ni om det? Hur ofta ska/bör den koppla upp sig till portalen?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

fabbe
Då har den kontakt med piko portal annars hade det stått xx på minuter sedan sista loggning. Det kommer nog igång. Tog nåt dygn för mig med.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

hagv
Nu funkar det! =) Den behövde nåt dygn på sig som sagt. Om man vill länka till sin anläggninig, kopierar man adressen i url:en?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

nelos
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kostal Piko 10.1 "startar" inte!?

hagv
Tack så mycket!
12