Koppla solceller via undercentral?

classic Classic list List threaded Threaded
9 meddelanden Alternativ
psw
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Koppla solceller via undercentral?

psw
Har länge varit sugen på detta med solceller men taket på mitt hus passar sig dåligt.

Har dock ett uthus med ett perfekt tak i syd/sydvästläge.

I uthuset sitter en separat elcentral som enbart matar el till uttagen i uthuset. De används sällan.

Nu undrar jag om det går att koppla in solceller/växelriktare i denna undercentral och på så sätt slippa dra nya kablar bort till bostadshuset.

Om det går att göra så kommer man då bara kunna ”egenanvända” solelen i uthuset och säljer resten?

Eller kvittas in och output i stunden via huvudsäkringen?

Behöver jag dra nya kablar till huvudhuset eller inte kan konsumera elen själv i huvudhuset blir det nog svårt att få det lönsamt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Koppla solceller via undercentral?

Arne
This post was updated on .
Välkommen till forumet!
Hur stor solcellsanläggning är det frågan om? Hur många kWp installerad paneleffekt?
En panel idag är på ca 300 Wp och en panel är ca 1,6 m2 stor. Då kan du uppskatta hur stor installerad paneleffekt du kan få på uthusets tak.  

Är det ett vanligt enfamiljshus? Årsförbrukning av elenergi? I mellersta Sverige?

Är matningskabeln som matar uthuset ansluten till fastighetens mätartavla och så att säga parallell med själva husets elförbrukning?
Frågan är hur grov matningskabeln till uthuset är? Och hur lång den är? Ta reda på det. Solcellsanläggningens växelriktare kan ju monteras i uthuset och anslutas till den undercentralen. Givetvis kan du egenförbruka egenproducerad ström både i uthuset och i huvudbyggnadens hushåll, den effekt du inte förmår att själv förbruka matas automatiskt ut på allmänna elnätet och säljs.

Om man nämner litet vad man har får man ofta bättre svar. Men detta kanske är den första trevaren för solceller.

Vad är det för uttag i uthuset du nämner? 230 Volts vanliga eluttag? Eller kanske, vilket är bättre för det du tänker göra, 3-fas 400 Volt?
Vad är uttagen avsäkrade med för säkring Ampère?

psw
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Koppla solceller via undercentral?

psw
Tack för välkomnandet och trevligt svar.

Jo detta är en första mer trevare kring solceller eftersom jag tidigare bara uteslutit det pga taket på mitt bostadshus (vanligt enfamiljshus). Bor i Stockholmstrakten och förbrukar runt 17 000 kwh per år. Varav mer än genomsnittet på sommaren p.g.a. pool-värmepump och AC.

Uthusets elcentral är parallellkopplad till elmätaren och vanlig 230 v. I elcentralen i uthuset finns dvärgbrytare märkta C10 alltså 10A. I skåpet sitter också en (oanvänd) trepolig dvärgbrytare märkt C16. Jag vet inte om detta indikerar att det finns tre-fas. Jag får villigt erkänna att jag _inte_ är en hobbyelektriker och inte riktigt har koll på detta.

Hur grov eller lång kabeln ut till uthuset är vet jag dock inte. Kan jag ta reda på det själv genom att mäta tjockleken på den svarta kabeln (ca 1,8 cm) eller är det något en elektriker måste ta reda på? Får jag fråga varför detta är viktigt? :)

Det är inte jättemycket tak på uthuset men jag har räknat på att jag borde kunna landa mellan 2-3 kWp. Eftersom huset är lågt så kommer jag kunna montera allt själv och sedan låta en elektriker koppla in det. Enda sättet att få rimlig ekonomi tror jag. Med en sådan liten anläggning tänker jag att jag borde få en väldigt hög egenförbrukning.

Att lägga en ny kabel mellan uthus och bostadshus får jag aldrig min fru med på på grund av förstör trädgården med grävandet. Och kan man bara konsumera solelen i uthuset tror jag ekonomin blir för dålig pga låg egenanvändning.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Koppla solceller via undercentral?

Arne
This post was updated on .
Ok, du kanske har trefas uttag där i uthuset. Är det ett sådant där rött CEE-uttag 400 Volt 16A? Stickproppen ser ut såhär https://www.bauhaus.se/stickpropp-cee-16a-230v-ip44
Sådant använder man till maskiner som dra litet mer ström än 230 V 10A.

Jo, 3-polig dvärgbrytare C16 tyder på att du har trefas utdragen till uthuset, om den är inkopplad i någon ända.  C16 betyder 16A. Då måste det minst vara 5 x 2,5 mm2 matningskabel, gissar jag.
Har du tre-fas matningskabel ut till uthuset då är det bra, och då bör din befintliga matningskabel till uthuset räcka till.  Du kanske kan grovt uppskatta hur lång matningskabeln är från huvudcentralen till undercentralen i uthuset, är den 200 m eller kanske 15 m, eller kanske bara 5 m?

Även små växelriktare är 3-fas 400 Volt numer.

Har du bara plats med ca 10 paneler, dvs ca 3 kWp installerad paneleffekt, då behöver du också bara en liten 3-fas växelriktare på uteffekt ca 3 kW 400 Volt. T.ex. en Fronius Symo 3.0-3-M på 3 kW uteffekt. Den kan som mest ge ut 4,3 A på varje fas.  Men köper du en Fronius på 4,5 kW, kostar den inte mycket mer än en på 3 kW, kanske bara någon hundralapp, men du har en växelriktare att växa i.

Du har troligen idag minst 2,5 mm2 i ledarna på din matningskabel. Det räcker förmodligen för en liten 3-fas växelriktare på 3 kW AC. Kanske har du en 5 x 2,5 mm2, men kanske en 5 x 6 mm2? Det kan stå stämplat på kabeln vad det är för en.
Din befintliga matningskabel om nergrävd, ligger väl i markslang och kan väl bytas, om det skulle behövas? Då behövs det inte grävas, utan när man drar ur den befintliga matarkabeln drar man igenom en ny matningskabel.

Det finns paneler som är så kallade högeffekts, som ger mer än bara ca 300 W, kanske uppåt 450 W. De är givetvis dyrare, men har man begränsad takyta och vill ha mycket ström, få man ta den kostnaden.

Du borde kunna se hur många ledare det är i din matningskabel, är det fem st, dvs brun, svart, grå, blå och grön/gul då har du 3-fas i uthuset. Men det kan du nog inte se utan att öppna kåpa på elcentralen, och är man inte kunnig i el, ska man inte öppna, risk för elshock.

Vad har ditt uthus för takvinkel? Är det ganska låg takvinkel, då kan du montera paneler även på norrsidan.
Vad är det för takbeläggning?


Ström ska ju ledas i matningsledningen när växelriktaren arbetar och producerar ström, och då måste tvärsnittet på kopparledarna i matningskabeln vara tillräcklig för att kabeln inte ska bli överhettad och riskera att börja brinna. Därför är det viktigt att veta vad du har för befintlig matningskabel och dess tvärsnitt på de enskilda ledarna i den, även matningskabelns längd har betydelse.

De som monterade din befintliga matningskabel till uthuset, hade säkert inte en tanke på att i du framtiden år 2021 skulle montera en växelriktare i uthuset. Du har inget foto på undercentralen i uthuset? Det finns kanske en förteckning bredvid där elektrikern anger vad det är för uttag anslutna och vilka förbrukare det finns anslutna?
psw
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Koppla solceller via undercentral?

psw
Inga 230 volts uttag tyvärr.

Avståndet från elmätare till uthus elcentral ca 15-20 meter (ej fågelvägen utan som kabeln de facto är dragen). Ungefär 22 graders vinkel och papptak på uthuset. Tyvärr finns ingen förteckning för undercentralerna utan man har märkt på de olika uttagen mm vilken grupp de har. Kan försöka lösa foto när jag kommer hem från jobbet.

Har räknat med 6-7 +400 Watts paneler får plats.

Har en elektriker som kommer i ett annat ärende nästa vecka. Kan be han kolla i centralen. Han borde väl kunna avgöra om det finns trefas och kabels tjocklek? Vad borde jag fråga han om?

Ps. Stort tack för dina tålmodiga svar
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Koppla solceller via undercentral?

Arne
This post was updated on .
22 graders takvinkel, ja då kan du även lägga paneler på takfallet åt norr. En panel som ligger åt norr kommer under ett år att ge kWh-årsskörd ca 70 % av vad en panel rakt mot söder ger. Alltså då meningsfull att även lägga paneler åt norr, speciellt som din anläggningen blir så liten, och att du egentligen vill ha mer än 3 kWp installerad effekt. Du kan då kanske komma upp i ca 5 kWp installerad paneleffekt, och du får ca 4000 kWh/år.

Om du endast har 6 paneler seriekopplade kommer du knappt upp i startspänning för en växelriktare. Du kommer med 6 st seriekopplade 400 Wp paneler upp i tomgångsspänning ca 6 x 45 Volt = 270 Volt, men det är på sommaren det och mitt på dagen. Vår, höst och vinter och på morgon blir det betydligt lägre spänning.   När panelerna belastas, dvs växelriktaren tar ut ström ur dem, sjunker spänningen snabbt. Växelriktaren Fronius Symo 3.0-3-M har en startspänning på 150 Volt.  Det är ett problem med så få paneler seriekopplade.
Optimalt är ca 20 till 21 paneler seriekopplade.
psw
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Koppla solceller via undercentral?

psw
Blir problemet med för få paneler det samma med en mindre växelriktare. T ex Solaredge enfas-växelriktare på 2,2 kw?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Koppla solceller via undercentral?

Arne
Men det finns nog växelriktare med lägre startspänning.

SolarEdges en-fas växelriktare HD-Wave måste du i alla fall ha minst 6 st effektoptimerare P404(är en specialare med högre utspänning 80 V). Men väljer du SolarEdge måste du ha en effektoptimerare till varje panel, kostar ca 600 - 700 kr/panel i extrakostnad. Försök därför att undvika SolarEdge.

Fronius har även enfas-växelriktare Fronius Primo med lägre startspänning än 150 Volt. Du får titta i databladen. T.ex. Fronius Primo 5.0-1 på 5,1 kW, startspänning 80 Volt. På den får du ha max 7,5 kWp paneleffekt. Inga effektoptimerare behövs.

Här kan du testa med olika Fronius växelriktare och se hur många paneler som behövs.
https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/Quick#

Vad är det som får dig att tro att taket/(taken) på bostadshuset skulle vara olämpligt för solceller?
Är det ovanlig takbeläggning t.ex. eternit(asbets) som gör montaget hälsofarligt? Eller vad är det för takbeläggning och väderstreck och taklutning? Du kanske felbedömer?

En så liten anläggning som bara gör ca 3000 kWh/år som du är inne på, blir nog ganska dyr.
I och med att ni har 17000 kWh/år i elförbrukning, vore det nog bättre med en anläggning ca i den storleken.


psw
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Koppla solceller via undercentral?

psw
Problemet med vårt tack är att det är ett helvalmat tak med kupor på varje sida. Det ser alltså ut som en pyramid och det finns ingen "ren" kvadratisk yta att använda. Får in 5 st 2x1 rutor lite blandat på taket i Sydläge och 1-2 i östläge. Västläge är helt skuggat.