Kabeldragning

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kabeldragning

Ohio
Jag funderar på att dra kablarna på vinden i slang, eller ska man dra den på utsidan under takfoten där också i slang? Växlaren ska sitta i garaget så jag kommer gräva ned mellan huset och garaget en gulmarkslang.