Jordning eller inte

classic Classic list List threaded Threaded
7 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jordning eller inte

Anders
Hej.

Jag är själv behörig elinstallatör och ska sätta upp egna solceller nu. Det är mycket diskussion om jordning eller inte av anläggningen och eftersom jag i vanliga fall inte arbetar med solceller tänkte jag höra vilka system ni använt.

Rent regelmässigt verkar följande gälla i mitt fall. Solpanelerna är utförda som elmateriel av klass II som inte ska skyddsjordas eller skyddsutjämnas. eventuellt ska de dock funktionsutjämnas enligt datablad då jag bor relativt nära havet och en saltrik miljö.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning eller inte

Solceller
Frågan är om man vill ha en stor åskledare på taket?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning eller inte

Gunnar
Enligt Svensk Elstandard handbok 457 så är solcellsmoduler klass 2 produkter, dvs extra isolerade, och ska därför inte skyddsutjämnas. Om tillverkaren särskilt anger att modulerna ska anslutas till jord så är detta en funktionsutjämning och ska därmed inte utföras med kabel märkt med färgkombinationen grönt och gult. Enligt standarden SS-EN 60445 kan kabel för funktionsutjämning märkas med rosa tilläggsmärkning.

Att ansluta grön/gul kabel till panelerna är alltså helt felaktigt. Grön/Gul kabel har säkert använts i många installationer inte bara av amatörer utan även av solcellsfirmor som inte läst regelverket ordentligt.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning eller inte

Roland
Skiljer sig detta från tidigare på något sätt? Jag vill minnas att jag tidigare läst på detta forum att solpanelers höljen ska skyddsjordas inklusive skenorna.

Bör ingendera jordas enl nuvarande rekommendationer då alltså?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning eller inte

Gunnar
Nej det är inget som är ändrat men det kan ha förekommit mindre bra rekomendationer tidigare. Solpaneler är elmaterial klass II och ska därför inte skyddsjordas!

Tänk på att åsknedslag dras till jordade föremål. Att på en villa ansluta montageskenorna med en 6 kvadrats kabel till elcentralens jordskena är att bjuda in åskan i huset med risk för brand. En så klen kabel kan inte hantera kraften från ett åsknedslag utan att bli överhettad och brinna av.  Det kan också bli stora skador på husets elinstallationer.

Om man absolut vill ansluta montageskenorna till jord så bör det ske med en grov vajer till ett jordtag utomhus på samma sätt som en åskledare är ansluten.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning eller inte

Arne
This post was updated on .
Många blandar ihop blixtskyddsutrustning och utrustning för att undvika elektrostatisk uppladdning.
Här i alla fall en text utgiven av "Deutsche Versicherer zur Schadensverhütung "  ungefär "Tyska försäkringsbolag för skadeförebyggande". Utgiven år 2017.
VdS_PV_V3145_low.pdf

Här en del som översatts ur den skriften:

4.4.6.1 Blixtskydd
Enligt vetenskaplig kännedom ökar blotta installationen av en solcellsanläggning inte sannolikheten för blixtnedslag i en byggnad.

4.4.6.3  Elektrostatisk uppladdning
Oberoende av yttre blixtskydd räknas med potentialutjämning (med min. 4 mm2 Cu) mellan solcellsmodulernas montageställ och huvudjordningsskenan. Därmed undviks en elektrostatisk uppladdning och en därmed förbunden personskada.  


Här en montagerekommendation från Schletter en tysk montagematerialtillverkare för solcellsanläggningar.
Tips_zum_Blitzschutz_I113627DE.pdf
Redan på 1:a sidan står:

3.1 Potentialutjämning allmänt
Potentialutjämning av alla beröringsbara metalldelar i en elektrisk anläggning är principiellt föreskriven enligt VDE 0100, Del 712. Detta gäller särskilt också montageställ och modulramar i en solcellsanläggning. Det ska beaktas att solcellsanläggningar kan stå under spänning vid fel på växelriktare. Personskador förhindras  principiellt genom potentialutjämning. Primärskada genom elschock är på tak speciellt farligt, då den lätt kan leda till allvarliga sekundärskador(fall från tak). Ett tak är visserligen inte allmänt tillgängligt, men utrustning måste underhållas t.ex. av sotare. Det måste i varje fall garanteras ett komplett beröringsskydd.


3.2 Potentialutjämning vid användning av transformatorlös växelriktare
Även vid normalt anläggningstillstånd utan fel vid användning av transformatorlös växelriktare kan inte en kapacitiv uppladdning till hög likspänning av modul uteslutas. Följden kan bli hög beröringsspänning på modulen. Av denna anledning är här potentialutjämning särskilt viktig.Detta ovan är vad som anses i Tyskland, en stormakt inom solcellsanläggningar.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning eller inte

Gunnar
Vi måste skilja på tyska rekomendationer och vad som gäller i Sverige.

Solpaneler är utförda i klass II* och ska därför varken skyddsjordas eller skyddsutjämnas.

*Elmateriel som är utförd i klass II har det dubbla skydd (basskydd och felskydd) som fodras i form av dubbel eller förstärkt isolering och ska inte anslutas till skyddsledare (inklusive skyddsutjämningsledare)

Solpaneler kan funktionsutjämnas men tänk på att grön/gul kabel inte får användas till detta.