Jordning/Potentialutjämning

classic Classic list List threaded Threaded
29 meddelanden Alternativ
12
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

Christer
Tack, då hoppas vi på nedslag som närmast hos grannen och leder bort inducerade spänningar i paneler/bärverk och kablar via PE
Tack tack :-)

/Christer
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

solis
Det är naturligtvis så att nu när du jordat din anläggning har den en potential i förhållande till blixten och det är därmed större risk att blixten slår ned i den.  Om din anläggning är potentialfri är blixten "ointresserad" av att slå ner i den.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

Arne
This post was updated on .
Schletter, en tysk materialtillverkare för solcellsmontage har undersökt om sannolikheten för blixtnedslag ökar om montageställ på tak har jordats. De anger att sannolikheten inte ökar. Alltså jordning är ingen magnet för blixten. Blixten från ett moln söker väl närmaste avstånd till jorden när den bestämmer sig att slå ner.
Är blixtmolnet inte rakt ovanför ditt tak, då är det kortare avstånd för blixten att slå i marken bredvid huset.

Dessutom har man elledninger i väggar i ett hus, som kan ligga flera meter ovan marknivå. Alltså om solcellsanläggning saknas på huset. Blixten kan välja att slå i de elledningarna.

Finns det inte flaggstänger med kopparkabel 16mm2, från topp till tå. Vore perfekt som åskskyddssystem. Flaggstångstoppen ska då vara ett par meter högre än högsta punkt på huset.Jag vet att flaggstänger gjordes av glasfiber och polyesterplast och var ihåliga för något årtionde sedan. Lätt då att dra en 16 mm2 kopparwire inuti från stångknopp till fot. Vad de görs av nu vet jag inte. Aluminium kanske?

Solis har du inte en hög mast på tomten? Jag har för mig du nämnt det i något inlägg. Hur många gånger per år slår blixten ner i den?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

solis
Arne wrote
Alltså jordning är ingen magnet för blixten.
Hallå Arne!

I så fall behöver man ju inte jorda en åskledare!


Jodå jag hade en radiomast. Den fick stryka på foten pga solcellsanläggningen (bland annat). Vilket bra minne du har
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

Arne
Du behöver inte jorda en åskledare t.ex. ett 7 meter högt grovt metallspröt, pekande upp mot himmeln, som du skruvar fast på taknocken. När den har fångat in en blixt leds blixtströmmen genom husvirket och annat smått och gott som finns i tak och väggar och vidare ner i moder jord. Vattnet i virket förångas av den höga strömmen och virket formligen exploderar.

Jordning av åskledare gör man för att få blixtströmmen att gå just precis i jordledningen(grov kopparwire) så att blixtströmmen inte tar någon annan väg och förstör allt i sin bana i sin väg mot moder jord.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

Zyberdude
In reply to this post by Gunnar
Men på vilket sätt hjälper det att potentialutjämna aluramarna?

Både elektrikern och jag funderade på om det måste vara på panelerna då ställningen är utjämnad. För märkte att det inte fungerade att skruva fast en koppartråd i aluramens jordningspunkt för mätte man på ramen någonstans så var det inte kontakt mellan ram och ställning.

Kan man säga att aluramarna har ett plastskikt på sig och om eller när plasten går sönder så kan aluramen bli spänningsförande, annars håller den tätt?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

Zyberdude
Så, nu har vi det utrett enligt finska ellagen. Utjämning är en rekommendation här men inte nödvändigt. Aluramarna är anodiserade så de leder inte ström (eventuellt om man förstör anodiseringen?).

Att + eller - nöts av mot skenorna gör heller inget, vare sig det är utjämnat eller inte.

Däremot är det ju enkelt att Utjämna skenorna så varför lämna dem utan?

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

Arne
This post was updated on .
Om du har jordat montagestället dvs skenor och takkrokar, och om plus- eller minus solarkabeln skadas så att de elektriskt ligger emot montagestället, då ska växelriktaren känna av det och lösa ut. Har du däremot inte jordat montagestället förblir växelriktaren(och även anläggningsägaren) ovetande om kabelskadan.

För att uppnå elektrisk kontakt mellan panelernas alu-ramar och montageställ, används så kallade jordningsbleck. De har piggar som biter in i och igenom oxidskiktet på panelernas alu-ramar. Se foto på sådant jordningsbleck i tråden.
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Anl-15-9-kWp-takpannepl-t-enfamiljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html

Dagens moderna växelriktare saknar galvanisk åtskillnad mellan DC-sida och AC-sida. De är transformatorlösa och har alltså ingen transformator som behövs för att göra en galvanisk åtskillnad. Det är endast kraftelektronik som sköter åtskillnaden och de kan gå sönder, bli kortslutna. Vid fel på växelriktaren går det därför inte att utesluta att AC-spänning kommer ut på DC-sidan. Långsökt, men det är ofta flera fel samtidigt som orsakar olyckor.

Superdulle,
Du skriver ovan "För märkte att det inte fungerade att skruva fast en koppartråd i aluramens..."
Du ska inte ha koppar emot aluminium, eftersom innebär korrosionsrisk. Däremot går rostfritt stål bra att ha emot aluminium. Ha kopparn mot t.ex. en rostfri bricka och sedan kopparn mot den rostfria brickan, då ingen korrosionsrisk.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jordning/Potentialutjämning

Zyberdude
Vem har koppar mot aluminium? Alla vet ju att det inte passar?!
12