I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

classic Classic list List threaded Threaded
9 meddelanden Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

Morby
Som sagt, i Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar, huvudbrytare  m.m. i en normcentral när man har solcellsproduktion?
Jag håller  på att koppla in min inverter i min nya normcentral och funderar om det finns nån "standard"
i vilken ordning detta brukar ske.
Jag har en Sunny Boy som som matar 230 volt. Den ska in i en ny normcentral som ska bli en undercentral till husets elcentral.
Min tanke är att invertern kopplas först in i en automatsäkring för att sedan gå till elmätaren och sen in i em brytare som vidare går till elcentralen i hust.
År detta ok ?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

Mats
Det är ok
Mats
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

Morby
Ok, tackar för det.
Då får det bli så.
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

calle
In reply to this post by Morby
ordning som rekommenderas. (I min installation)
 
solpanel
överspänningskydd (valfritt)
DC-brytare (om ej inbyggt i inverten, kan vara bra att ha ändå) En behövs per string.
inverter
AC-brytare(placerad nära inverter, bör finnas om avståndet till centralen är stort, dvs annat rum) Elektrikers krav. Måste kunna se att strömmen är borta. Räcker ej med att det är brutet i källaren, när invertern är på vinden.) Kostar några hundra extra tyvärr)
El-mätare(bra att ha)
AC-brytare/säkringar(nära centralen)
Central(värme och solpanel)
 
sedan så har jag följande innan strömmen lämnar fastigheten.
AC-brytare(igen)
Elmätare
Huvudsäkringar
 
Sent: Thursday, March 21, 2013 7:52 PM
Subject: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?
 
Som sagt, i Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar, huvudbrytare  m.m. i en normcentral när man har solcellsproduktion?
Jag håller  på att koppla in min inverter i min nya normcentral och funderar om det finns nån "standard"
i vilken ordning detta brukar ske.
Jag har en Sunny Boy som som matar 230 volt. Den ska in i en ny normcentral som ska bli en undercentral till husets elcentral.
Min tanke är att invertern kopplas först in i en automatsäkring för att sedan gå till elmätaren och sen in i em brytare som vidare går till elcentralen i hust.
År detta ok ?


Om du svarar på detta e-postmeddelande kommer ditt meddelande att läggas till i diskussionen nedan:
http://solcellforum.18852.n6.nabble.com/I-Vilken-ordning-kopplas-elmatere-sakringar-m-m-i-en-normcentral-tp5001528.html
To start a new topic under Frågor och svar, email [hidden email]
To unsubscribe from Solcellforum, click here.
NAML
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

Morby
Det är i den ordningen jag har nu. Nu sitter invertern bredvid elcentralen och DC-brytarna på andra
sidan invertern på samma vägg i ett förråd. Förrutom AC-brytare finns bara en. Vilket räcker.
Däremot har jag inget överspänningskydd men skulle vilja ha såna från solsträngarna men har inte hittat
några som är prisvärda.
Kostar liksom skjortan anser jag när det handlar om 7-900 kr stycket om inte mer.
Självrisken på hemförsäkringen är 1500 ...........
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

Urban
Hej alla,

är ny med inlägg på detta forum men har en tid tagit del av många trådar och funnit en hel del matnyttigt, kul med så många engagerade solvänner.
Är i planeringsstadiet för att skaffa mig en anläggning och försöker därför läsa in mig på ämnet.
Angående denna tråd och AC-brytaren så har jag i "SolEl Installationsguide nätanslutna Solcellsanläggningar", som jag antar ni känner till, på sidan 11 under punkt 2.7 sett följande skrivning "Nätkoncessionsägaren skall alltid ha möjlighet att slå ifrån anläggningen." Detta skulle då innebära att brytaren skall sitta utomhus exv. invid eller i fasadmätarskåpet?! Har ni några reflektioner runt detta? Min egen fundering blir att nätägaren inte skulle lita på att växelriktaren slår ifrån när han (eller brandman) slår ifrån anläggningen med den vanliga befintliga brytaren i fasadmätarskåpet?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

Micke
Administrator
För nätägaren borde det räcka med att bryta huvudbrytaren i elskåpet eftersom fastigheten då är separerad från deras nät. För en brandman vet jag inte, men jag har fått för mig att det inte är så farligt som man kan tro att spruta vatten på en elanläggning. Någon annan kanske vet?
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

nelos
In reply to this post by Urban
Formuleringen i dokumentet är lämnar öppet för tolkningar, det är inte helt uppenbart vad de menar.

Här är texten från dokumentet:

==================
2.7 AC-Brytare
AC-brytare krävs för att frikoppla växelriktaren från elnätet vid service och underhåll.
Nätkoncessionsägaren skall alltid ha möjlighet att slå ifrån anläggningen.
Brytaren placeras bredvid eller i närheten av växelriktaren för att göra det enklare att frånskilja växelriktaren.
==================

I sista meningen talar de om "brytaren" i bestämd form singularis.
Det låter alltså där som en enda brytare, och den ska då sitta vid växelriktaren.

Fast i meningen innan står att nätägaren alltid ska kunna slå ifrån anläggingen.
Betyder det att de inte skall behöva nyckel för att komma in till brytaren?

För många installationer är en extra AC-brytare en liten kostnad i sammanhanget, så det kanske ändå är en bra idé att sätta en extra brytare i mätarskåpet.

Men det finns fastigheter som har mätarskåpet utomhus en bit från själva huset, med markkabel mellan.
I sådana installationer skulle man få dra en extra markkabel för att den extra brytaren skall vara meningsfull, till ett betydligt högre pris.
Annars kan man ju helt enkelt använda den befintliga huvudbrytaren.

Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: I Vilken ordning kopplas elmätere, säkringar m.m. i en normcentral?

Urban
att jag funderar över detta är för att jag läst om ett fall i Bengts Villablogg under "Om mig" och inlägg från Anders 2012-12-02 och med efterföljande kommentarer. Men tror i mitt fall att jag kan fixa en lösning hur nätägaren än vill ha det.